Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostky obce

Zástupca starostky obce

Ľuboš Hrdý

 Ľuboš Hrdý

Adresa: Opatovce nad Nitrou č. 282

E-mail: lubos.hrdy@opatovcenadnitrou.sk


 

 

 

 

Starostka obce v súlade s   § 13b  ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  poveruje  poslanca Obecného zastupiteľstva obce Opatovce nad Nitrou Ľuboša  Hrdého zastupovaním starostky obce Opatovce nad Nitrou.

V zmysle  § 13b  ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  určuje poverenému  zástupcovi starostky obce  rozsah zastupovania, okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať:

 

Počas prítomnosti starostu obce:

  • podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce,
  • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby obce,
  • spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektmi pri presadzovaní a ochrane záujmov obce,
  • spolupracovať pri zabezpečení rokovaní obecného zastupiteľstva, komisií OcZ a koordinovať činnosť komisií OcZ, ich súčinnosť s obecným zastupiteľstvom,
  • zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov starostu obce,
  • podieľať sa na zabezpečovaní agendy všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva.

 

Počas neprítomnosti starostky obce z dôvodu služobnej cesty, práceneschopnosti alebo dovolenky:

  • vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode A.  tohto ustanovenia,
  •  z poverenia starostky obce zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • v nevyhnutnej miere riadiť činnosť obecného úradu, vykonávať bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce.

 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka