Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2017

 

V materskej škole nezaháľali

Prešiel  takmer celý kalendárny rok a čakajú nás najkrajšie sviatky roka. Radostné, bohaté, kúzelné, pokojné a láskyplné... Iba jediné sviatky majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy na ne v domácnostiach,  ale aj u nás v materskej škole. Od začiatku decembra s deťmi pripravujeme výzdobu v triedach, rozprávame sa o vianočných zvykoch a tradíciách, vyrábame  rôzne dekorácie, učíme sa a nacvičujeme  vianočné programy, ktoré deti svojim rodinám predvedú na vianočných besiedkach.

Od začiatku školského roka uplynulo len pár mesiacov, no deti v materskej škole už majú množstvo zážitkov. Posúďte sami.

Naša obec organizuje v októbri kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Naši predškoláci pod vedením pani učiteliek K. Mavlerovej a Z. Kotríkovej nacvičili program, ktorým potešili seniorov. Ďalším  podujatím, na ktorom nemohli chýbať naše deti zo strednej „Žabkovej“ triedy,  bolo uvítanie detí do života. Deti pod vedením pani učiteliek B. Štrbovej a I. Kristlovej predviedli milý program pre malých Opatovčanov a ich rodičov.

Okrem toho naše deti mali  množstvo zážitkov aj priamo v materskej škole. Videli tri pekné a poučné divadelné predstavenia a  spoločne so svojimi rodičmi vyrábali nádherné dekorácie na jesenných dielničkách.

Začiatkom decembra do našej materskej školy zavítal vzácny hosť – Mikuláš. Deti ho už netrpezlivo očakávali a mali pre neho nachystané pekné obrázky a ešte krajšie pesničky a básničky. Ako odmenu si každý vyslúžil sladký balíček, ktorý vykúzlil  šťastný úsmev na ich tváričkách.

Ako som spomínala na začiatku, niektoré podujatia nás ešte len čakajú a medzi nimi nie sú len vianočné besiedky, ale aj vystúpenie v Kocuranoch  s vianočným programom pod vedením pani učiteľky B. Štrbovej.

V mene celého kolektívu materskej školy prajem všetkým  požehnané Vianočné sviatky plné lásky, porozumenia a v novom roku splnenie všetkých  prianí a očakávaní.

Nech radosť a šťastie vládne u vás doma,

nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,

nech láska prevláda nad nemilým slovom.

 

Zuzana Kotríková, učiteľka


 

Opäť  prišiel september...

Leto, slnko a prázdniny ubehli ako voda a znovu sa otvorili brány materských a základných škôl, aby pod svoje krídla prichýlili detičky.

Nebolo tomu inak ani v našej MŠ, ktorá vo štvrtý septembrový  deň privítala až 70 vašich ratolestí. Deti s obavou, niektoré i so slzičkami , ale i s radosťou vchádzali do príjemného , útulného prostredia, kde na nich čakalo množstvo hračiek, kamarátov a pani učiteľky. Mnohí z rodičov viedli svoje dieťa do MŠ po prvýkrát a určite si kládli veľa otázok. Na väčšinu z nich dostanú odpoveď od svojich detí, na ostatné im odpovie čas.

Nástup do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti „cudzích dospelých“.

 Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do škôlky nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu od seba odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní  a odpútavaní. Materská škola je teda inštitúciou, ktorá má funkciu trenažéra tých schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát uplatniť aj vo svojej dospelosti. 

V našej materskej škôlke budú pri tomto procese pomáhať pani učiteľky v štyroch triedach, ktoré sú rozdelené podľa veku detí. V prvej triede, kde sú vašim deťom nápomocné pani riaditeľka Jarmila Čertíková a nová pani učiteľka Magdaléna Ťažiarová, je zapísaných 12 lienok. V tejto triede sú umiestnené najmladšie poklady našej škôlky vo veku dvoch až troch rokov.

V druhej triede včielok detičky privítala pani učiteľka Katarína Šaalová a pani učiteľka Katarína Bartošová. Triedu bude navštevovať 15 detí vo veku tri až štyri roky.

Tretiu triedu žabiek bude tento rok viesť pani učiteľka Bibiána Štrbová a nová pani učiteľka Bc. Ivana Kristlová. V  triede je zapísaných 20 usilovných štvor-päťročných detí.

No a v poslednej triede  našich predškolákov pripravujú pani učiteľka Mgr. Katarína Mavlerová a pani učiteľka Zuzana Kotríková. Túto triedu navštevuje 23 motýlikov vo veku päť až šesť rokov.

Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti vo viere, že sa v MŠ veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Našou snahou však bude aj pestovanie úcty k vlastnej osobnosti a vytváranie funkčných medziľudských vzťahov. Priali by sme si, aby každé dieťa cítilo, že je neoddeliteľnou súčasťou kolektívu našej MŠ, aby u nás získavalo nových kamarátov a aby sa dokázalo hrať a spolupracovať s ostatnými. Veríme, že  deti sa naučia jednať s druhými s potrebným rešpektom a že sa naučia byť šľachetnými a pri vhodnej príležitosti ochotnými podať pomocnú ruku tým, ktorí to budú potrebovať.

Zuzana Kotríková, učiteľka


 

Máme tu leto...

Ani sme sa nenazdali a máme tu leto a vytúžené letné prázdniny. Mnoho detí už prázdninuje doma. Skôr, ako odišli zo škôlky, prežili neskutočné množstvo zážitkov.

V marci sme absolvovali spoločné triedne fotografovanie. Navštívili nás divadelní herci s predstavením Guľko Bambuľko. Nezabudli sme ani na návštevu obecnej knižnice. Pani učiteľky spolu s predškolákmi boli na  návšteve vo „veľkej škole“. Školáci im ukázali, že vôbec nemusia mať strach. Hravou formou spoločne zvládli úlohy, ktoré si školáci pripravili pre deti.O týždeň neskôr na zápise do prvého ročníka spolu s rodičmi už naostro jednotlivo predviedli pani učiteľkám, čo všetko sa v škôlke naučili.

V apríli detičky cestovali do Bojníc k ujovi veterinárovi, ktorý im porozprával, ako sa stara o zvieratká, aby neochoreli. Následne sme šli aj do blízkej zooškoly.

Začiatkom mája sme potešili všetky mamičky, staré mamy a babičky programom ku Dňu matiek. O cestovanie sme nemali núdzu. Vybrali sme sa na muzikálové predstavenie Palculienka do Domu kultúry v Prievidzi. Vo štvrtok 11. 5. sme mali v Opatovciach akciu Dopraváčik. Na pomoc k nám prišli obecní hasiči, dopravní policajti i záchranári z Červeného kríža. Predviedli nám ukážky z praxe, ako sa správať na cestách. Dopomohlo k tomu naše nové dopravné ihrisko v areáli školy. Koncom mája deti s rodičmi prvýkrát odskúšali ohnisko na spoločnej opekačke.Ako to vyzerá vo vesmíre, nám predviedol ujo z Levíc s prenosným planetáriom.

Počas osláv Dňa detí v spolupráci s Radou školy deti videli divadelné predstavenie Slniečko. Každá trieda absolvovala triedny výlet s cieľmi  Kúpele Bojnice, kino a Lesopark v Prievidzi. Vjúni nás na Športovej olympiáde reprezentovala predškoláčka Elka Antolová. Získala 1.miesto v skoku z miesta. V druhej disciplíne – beh – sa zúčastnila Lilka Jaríková a v hode do diaľky Rebeka Hianiková. Ako plavci sme sa snažili na predplaveckom výcviku v bazéne v Hoteli pod zámkom Bojnice. Školský rok a mesiac jún sme zavŕšili krásnou Rozlúčkou s predškolákmi v spolupráci s obecným úradom.

Čo poviete? Život v našej škôlke je veru pestrý a zaujímavý. Ďakujeme vám, milí rodičia, za detičky, za vzájomnú spoluprácu a na záver si zaželajme veľa slnečných dní, aby sme sa  zdraví stretli opäť v septembri.

Bibiána Štrbová, učiteľka


 

Čo je nové v materskej škole?

Tohoročná štedrá  snehová nádielka urobila radosť najmä deťom. Veď po iné roky sme márne čakali na chvíľu, keď „prevetráme“ sane, boby, či lopáre. Mrzí nás však, že  v MŠ nemáme vhodné priestory na sušenie oblečenia. A tak sa stávalo, že niektoré veci  mali deti pri odchode domov ešte mokré. Podstatné ale  je, že všetci boli naozaj do sýtosti vyšantení a šťastní. Počas mrazivých dní však nebolo veselo len vonku. V januári nás v MŠ  navštívil pán Budinský z Očovej. Predstavil nám rôzne archaické nástroje-fujaru, drumbľu, ozembuch... Nechýbal humor, spev, tanec. Pohybovými kreáciami sa deti predviedli aj na škôlkarskom karnevale. Súťažili, maškrtili, zvŕtali sa- tak, ako sa na správne masky patrí. Tí odvážnejší sa v doprovode rodičov a  učiteliek zúčastnili aj fašiangovej veselice v obci. Mesiac február bol  „prajný“  na ochorenia. Veľa detí trpelo respiračnými problémami. Kvôli ich  nízkemu počtu sa triedy často  spájali a učiteľky si čerpali dovolenky. Školský úrad Bojnice už tradične  organizuje pre deti materských škôl spevácke podujatie-Slávik. Tento rok nás v Cigli svojimi anjelskými hláskami reprezentovali: Hanka Králiková a Slávka Lipovská. Krásne spievala aj Simsala, ktorá nás v telocvični zabávala repertoárom detských piesní. Škôlkari  sa premenili na muzikantov, ktorí  pesničky sprevádzali hrou na rytmických nástrojoch. Už pár rokov sme sa opäť  vrátili k starým tradíciám- oslavám MDŽ. Veď všetky ženy si zaslúžia úctu, obdiv, lásku. A tú sme sa im snažili prejaviť aj my prostredníctvom pekného kultúrneho programu. Elementárne ochranárske postoje  sme u najmenších rozvíjali prostredníctvom besedy. Ing. Jankejová zo š.p. Lesy SR deťom pútavou formou porozprávala o lesných zvieratách, vtákoch, prehĺbila  u nich lásku k prírode. V tomto období majú najviac povinností najmä predškoláci. Usilovne sa pripravujú na testy školskej zrelosti, ktoré absolvujú s detskou psychologičkou. Veď onedlho ich čaká zápis do prvého ročníka ZŠ. Samozrejme, medzitým si  s ostatnými kamarátmi oddýchnu pri rôznych príjemných podujatiach. Plánujeme návštevu knižnice, ZOO, pripravujeme akciu : Dopraváčik , opäť sa aktívne zapojíme do osláv Dňa matiek v obci. Život v MŠ je zaujímavý a pestrý. Vďaka za to patrí aj vám- milí rodičia. Snažíte sa nám pomáhať materiálne, organizačne. Verte, že akúkoľvek vašu  aktivitu si vážime. Našu vzájomnú spoluprácu sa budeme snažiť naďalej rozvíjať. Veď  máme spoločný cieľ- aby sa  deti v MŠ dobre cítili a napredovali.

Katarína Bartošová, učiteľka materskej školy


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka