Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2016

Čas rýchlo letí aj v materskej škole

Ani sme sa nenazdali a prvé štyri mesiace tohto školského roka sú za nami.  V októbri si deti pod vedením pani učiteliek pripravili jesenné tvorivé dielničky, na ktorých rodičov potešili krátkym programom a malým pohostením. Spoločne si vytvorili strašidlá z tekvíc a jesenné ozdoby, ktoré skrášľovali nielen chodbu materskej školy, ale aj nový altánok na školskom dvore. Svoju šikovnosť deti prezentovali aj na vystúpení v kultúrnom dome  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Jesenné dni vystriedala zima a 5. 12. 2016 k nám zavítala milá návšteva – Mikuláš, čert a anjelik. Pred ich príchodom deti zabavili herci  divadla Severka  predstavením „O dvoch hrochoch.“ Každé dieťa bolo obdarované bohatým balíčkom, ktoré sponzorsky zabezpečil pán František Stacho. Ďakujeme mu.  V decembri sa tešíme na tradičné triedne posedenia pod jedličkou v priestoroch materskej školy a na vianočný program v Kocuranoch. Ten sa uskutoční 18. 12. 2016 o 15,00 h na námestí v obci. Všetci ste srdečne vítaní. Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude materská škola otvorená do 22. 12. 2016. Potom sa znova uvidíme v novom roku 9. 1. 2017.  Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny a úspešný začiatok nového roka.

Mgr. Renáta Mečiarová, učiteľka  materskej školy


 

Škôlka volá..

Leto je nenávratne preč a s ním aj veľa zážitkov, ktoré si deti so sebou priniesli   do materskej školy. V septembri sme privítali nielen známe tváre, ale aj nových kamarátov. Prostredníctvom rôznych aktivít sa snažíme v deťoch rozvíjať kladné stránky a prinášať im kvalitné vedomosti a poznatky. Od septembra sa naša materská škola riadi novým Školským vzdelávacím programom s názvom „Pramienok“, z ktorého vychádzame pri plánovaní aktivít     s deťmi. Pre zdravý vývoj sa snažíme rozvíjať u každého dieťaťa všetky stránky, k čomu nám pomáhajú aj odborníci- logopéd, psychológ a detskí pediatri. Pani učiteľky si každý deň svedomito pripravujú pre deti výchovno-vzdelávacie činnosti. Svedčia o tom nápadité nástenky výtvarných prác na chodbách materskej školy, veľké množstvo pesničiek a básničiek, ktoré si deti spievajú a recitujú po ceste domov, či pripravené programy počas celého roka. Našou snahou je využiť bohatý potenciál pedagogických zamestnancov pre najlepšiu realizáciu stanovených cieľov. V popredí naďalej ostáva bezpečnosť, spokojnosť, aktivita a tvorivosť našich detí.

Vzhľadom k lepšej orientácií v názvoch tried sme sa rozhodli pomenovať jednotlivé triedy podľa zvieratiek a to nasledovne: O najmenšie detičky, ktoré prišli do materskej školy prvýkrát, sa stará pani učiteľka Katarína Šaálová v triede „Lienky“. Triedu „Žabky“  navštevujú deti vo veku od troch do štyroch rokov, pod vedením učiteliek Mgr. Angeliky Okresovej a Bibiány Štrbovej. Deti vo veku štyri až päť rokov sú zaradené do triedy „Motýliky“. Tento rok sa o nich budú starať pani učiteľky Katarína Bartošová a Zuzana Kotríková. Vzhľadom na skutočnosť, že pani učiteľka Katarína Bartošová je dočasne PN, zastupuje ju pani riaditeľka Jarmila Čertíková. Po jej návrate bude pani riaditeľka pracovať s najmenšími deťmi, teda    v triede „Lienky“.  Predškoláci sú zaradení do triedy „Včielky“ a ich učiteľkami pre nasledujúci rok sú Mgr. Renáta Mečiarová a Mgr. Katarína Mavlerová. Triedy „Žabky, Motýliky a Včielky“ navštevuje rovnaký počet detí - 18.  V triede „Lienky“ je zapísaných 12 detí. Nie sú to však len pani učiteľky, ktoré sa starajú o vaše ratolesti. Touto cestou by sa kolektív materskej školy chcel poďakovať nepedagogickým zamestnancom, menovite Vilmuške Greschnerovej, Lenke Čiernej, Jarkovi Škandíkovi a Eugenovi Holdošovi za starostlivosť a pomoc pri našej práci.

V jesenných mesiacoch nás čaká niekoľko podujatí. Dňa 23.októbra o 15:00  sa v sále kultúrneho domu uskutoční Úcta k starším, kde svojim spevom a tancom potešia divákov detičky z Motýlikovej a Včielkovej triedy. Spoluprácu medzi rodičmi a školou sa snažíme posilňovať rôznymi podujatiami, ako sú napríklad Jesenné tvorivé dielne. Spoločne tak privítame pani Jeseň, krásu jej farieb a prírodnín. V snahe o rozvoj predstavivosti, slovnej zásoby a kreativity detí je v nasledovných mesiacoch pripravených niekoľko divadelných predstavení. Ako prvé k nám zavíta divadlo s názvom „Smeti patria do koša.“ V priebehu októbra nás taktiež  čaká slávnostné otvorenie nového altánku v priestoroch školského areálu.

Mgr. Renáta Mečiarová, učiteľka MŠ


 

DOVIDENIA, ŠKOLA!  UŽ NÁS  LETO  VOLÁ...

Milí rodičia! Zdá sa vám, akoby  ste len včera priviedli svoje uslzené  deti do nášho zariadenia? Aj my žasneme, ako  čas rýchlo letí. Z vašich deťúreniec sa v priebehu mesiacov  stali zdatní, smelí a šikovní škôlkari. Zažili veľa zaujímavého, mnoho sa naučili. Čo sme pre nich pripravili na sklonku školského roka?   

V apríli ich potešili dve divadelné predstavenia zamerané na rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov. Divadlo Anima odprezentovalo Kamarátske rozprávky. Kozliatka zase upozornili na dodržiavanie bezpečnosti, vyhýbanie  sa kontaktom s neznámymi osobami. 11.apríla predškoláci na otvorenej hodine rodičom a hosťom dokázali, že sú na školu naozaj dobre pripravení. Do lavíc opatovskej školy v septembri zasadne našich 16 šikovných prváčikov. V škôlke máme aj talentovaných spevákov. Už tradične sa uskutočnila súťaž Slávik v Pravenci. Tentokrát nás na nej krásnymi ľudovými piesňami reprezentovala Silvinka Brániková a Janka Lipovská.  

Plavecké zručnosti nadobudli  prihlásené deti v bazéne Hotela pod zámkom. Verte, že sa  vo vode i vírivke  naozaj výborne cítili. 8.mája sme  v kultúrnom dome potešili všetky ženy našim „televíznym vysielaním pre mamičky“. Dúfame, že sa vám páčilo. Veď  deti sa naň naozaj svedomito pripravovali. Keďže počasie nám prialo, teplé slnečné lúče nás vylákali na výlety. Predškoláci sa vybrali  do Prievidze. Po návšteve kultúrneho predstavenia O dvoch hrochoch si obzreli dominanty mesta a urobili si zmrzlinovú párty. Drobci z najmladšej triedy s učiteľkami a rodičmi absolvovali výlet na Rematu, kde sa v lone prírody do sýtosti vyšantili.                                                      

1. jún patrí tradične deťom. Ich veľký deň sme im spríjemnili divadielkom: Domček, ktorý kašľal. Každá trieda si zorganizovala vlastný program: súťažné dopoludnie, diskotéku, občerstvenie.  Na konci školského roka je dobrým zvykom zrealizovať školský výlet. Keďže z finančných dôvodov  nám návšteva hvezdárne v Žiari nad Hronom nevyšla, volili sme náhradné varianty. Predškoláci zašli do Kocurian- zajazdiť si na koníkoch. Navštívili  aj  svojich spolužiakov, kde ich čakalo chutné občerstvenie. 3.-4.ročné deti si  so záujmom obzerali exotické zvieratká v ZOO. Odniesli si odtiaľ veľa pozitívnych zážitkov. Vďaka patrí všetkým rodičom i sponzorom, ktorí nám menované podujatia pomohli úspešne zrealizovať. Verte, že ich je naozaj dosť. Ich  snahu oceňujeme nielen my-pedagógovia, ale najmä  deti. Tie uvítajú každú zmenu, či zábavu. Vedia aj to, že nielen dospeláci športujú. Zmerať si sily v behu, hode a skoku do diaľky si však mohli ísť len niektorí. Na športovej olympiáde v Sebedraží naše predprimárne zariadenie reprezentovali: Sofinka Richterová a Danko Grešner.   Posledným podujatím v tomto školskom roku bola slávnostná Rozlúčka predškolákov. Dojatím vyhŕkli slzičky nielen niektorým rodičom, ale aj zamestnancom škôlky. Veď sme spolu s deťmi prežili kúsok svojho života. No treba sa posunúť ďalej a už  len z diaľky sledovať, ako sa im v škole i v živote darí. 

Veľké ďakujeme patrí aj rodičom najmladšej triedy a ich pani učiteľkám. V čase osobného voľna v sobotu 4.6.2016 zorganizovali brigádu zameranú na skrášlenie areálu školy. Šikovnými rukami a chuťou pracovať vytvorili naozaj pekné dekorácie. Vo svojich aktivitách plánujú  pokračovať aj naďalej. Mgr. Angelika Okresová sa zapojila  do projektu vyhláseného nadáciou Orange v rámci programu: Spojme sa pre dobrú vec. Svojou aktivitou sa jej podarilo  získať  pre MŠ sponzorský príspevok v sume 2000eur. Tá bude použitá na stavbu altánku na školskom dvore.  Vďaka za aktívnu prácu patrí aj členom Rady školy.

Milí naši priaznivci! Nikto nie je dokonalý. Ak sa z našej strany náhodou vyskytli nejaké drobné nedostatky, verte, že ich v budúcnosti budeme eliminovať. S mnohými z vás sa ešte stretneme celý mesiac júl, kedy je MŠ v prevádzke. Tým, ktorí sa s nami lúčia začiatkom prázdnin, ale aj všetkým vám-milí opatovčania- prajeme krásne leto a hlavne pevné zdravie.       

Katarína Bartošová, učiteľka       


                                                                                                

Opäť  je  tu  jar...

O tom, že zima naozaj bola, nás tento rok  presviedčali  len dátumy v kalendári. Žiaden sneh, ľad, mráz. Detské oči potešili iba papieroví biely snehuliaci, ktorí skrášľovali interiér materskej školy. Napriek tomu sme sa snažili, aby deti spoznali  kolobeh v prírode.  Nielen  formou  edukačných aktivít, ale aj prostredníctvom divadelných predstavení. A tak nás opäť navštívila Snehová kráľovná, ktorá do deja vtiahla aj našich malých hercov. Divadlo Na traky zase  pútavou formou poukázalo na časové vzťahy. Tik a Tak boli múdre a vtipné postavičky, ktoré rady v našej MŠ opäť uvidíme. Nielen im sa však podarilo  vyčariť úsmevy  na tvári. Nad toľkým množstvom krásnych masiek by sa rozžiarili oči každému. 5.2. bol totiž u nás veľký karneval. Masky súťažili, zabávali sa. V tanci sa vyzvŕtali nielen deti, ale aj pani  učiteľky v kostýmoch. Hotové Rozprávkovo... Ďakujeme rodičom, ktorí nám zabezpečili chutné  občerstvenie. Po šantení všetkým naozaj dobre padlo.                                                                    

Februárové počasie bolo veľmi  netypické. Podpísalo sa aj na zdravotnom stave detí. Chorobnosť sa výrazne  zvýšila. MŠ fungovala v tomto období v úspornom režime- triedy sa spájali, učiteľky si čerpali dovolenky.     

Predškoláci okrem svojich bežných povinností usilovne nacvičovali kultúrny  program. Poprosili nás oň členky Jednoty, ktoré sa aj tento rok rozhodli osláviť MDŽ. A my sme im rady vyhoveli. Ďakujeme p. Ľubošovi Hrdému, ktorý nám opäť ochotne   robil hudobný  doprovod  k veselým piesňam.             

Marec je mesiac knihy. Návštevou obecnej ľudovej  knižnice sme  rozvíjali  predčitateľskú gramotnosť detí, podporovali  lásku k literárnej tvorbe. Nenadarmo sa hovorí, že kniha je dobrý priateľ človeka. Poteší, obohatí, naučí... Vedomosti  o vodnom svete a morálnych  hodnotách zase  rozvíjalo  divadelné predstavenie: Rybár a morská víla.   

Deti priebežne  nadobúdajú aj  elementárne znalosti o ochrane zdravia, dopravnej výchove, poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch. Tí najzdatnejší si  svoje kompetencie overili na prehliadke Dopraváčik v Kľačne. S členmi záchranných zložiek sa  stretli Sonička Bellová a Vivka Minichová.   

Čas naozaj rýchlo letí. Skončilo funkčné obdobie riaditeľky MŠ.  Dňa 10.2.2016 boli na túto pozíciu  zrealizované   voľby. Podľa platnej legislatívy je  výberovým konaním  do funkcie opätovne  menovaná Jarmila Čertíková.   

Tento rok je podľa zákona  termín zápisu do prvého ročníka ZŠ posunutý na mesiac  apríl. Z tohto dôvodu aj testy školskej zrelosti s Mgr. Belkovou predškoláci absolvujú až 23.3.2016. Ešte pred zápisom však na otvorenej hodine ukážu  rodičom, ako veľa sa toho v škôlke naučili.  

Predprimárne zariadenie zohráva v živote dieťaťa dôležitú úlohu. Deti získajú nielen nových kamarátov, ale hlavne napredujú vo svojich vedomostiach, zručnostiach. Patríme medzi málo škôlok, ktoré prijímajú  deti už  od dvoch rokov. Zabezpečujeme  výchovno- vzdelávací proces za minimálny rodičovský príspevok určený zákonom. Verte , že naša  práca je náročná a zodpovedná. Buďte  teda ústretoví k pripomienkam, návrhom,  či prosbám   pedagógov. Veď nám ide o spoločnú vec- dobro vašich detí.  

Krásne jarné dni plné pohody  vám praje  kolektív MŠ.

Katarína Bartošová, učiteľka          


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka