Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2015

Od septembra do decembra...

Sú to už štyri mesiace, čo s úsmevom a láskou pani učiteľky privítali v materskej škole všetky deti. Každý deň sa snažia poskytnúť im množstvo stimulov pre  rozvoj ich vedomostí, schopností  a potrebných zručností.

Okrem aktivít počas dní občas do škôlky zavíta aj malá – veľká návšteva. Jednou z nich boli  aj herci z divadla Theatrum. Zvieratká deťom ukázali, aké pochutiny vedia navariť a pripraviť z farebných darov jesene na narodeninovú oslavu.

V druhej polovici septembra sme sa stretli spoločne na rodičovských združeniach. Rodičom ďakujeme  za účasť a prosíme  o ďalšiu pravidelnú spoluprácu  pri výchove a vzdelávaní detí.

Začiatkom októbra nám herci bábkového divadla Tony Tonov z Moravian nad Váhom   priblížili denný režim škôlky. V jedno pondelkové ráno sme sa vybrali na krásnu výstavu Z plodov našich sadov a záhrad uskutočnenú v sále kultúrneho domu. Obdivovali sme červené, zelené, žlté usmievajúce sa jabĺčka a hrušky, rôzne naaranžované košíky zo zeleniny našich záhradkárov z obce. Slnečné dni jesene nám umožnili aj časté vychádzky do blízkeho okolia. Navštívili sme aj bojnické  kúpele. Pani príroda nám núkala vyzbierať množstvo gaštanov, orechov, jabĺčok, listov a konárikov - prírodný materiál, ktorý sme neskôr použili v jesenných tvorivých dielničkách. Ďakujeme  rodičom za roztomilé dielka, ktoré na tomto podujatí  vyrobili so svojimi deťmi. Pochvalu si zaslúžia aj  detičky za krátky program, ktorým potešili svojich rodičov.

Nezabudli sme ani na starých rodičov - básňou, piesňou a tancom deti potešili ich dušičky  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

V októbri sa  konalo stretnutie rodičov  našich budúcich prváčikov. Hosťom stretnutia bola školská psychologička Mgr. J. Belková, ktorá rodičom vysvetlila, kedy je dieťa mentálne a psychicky zrelé pre školskú dochádzku.  

V novembri sme mali opäť netradičnú návštevu - bola ňou farebná Simsalala. V hudobnom, spevnom vystúpení s podporou rozličných hudobných nástrojov a textov piesní priblížila deťom ich denný poriadok  od ranného vstávania  až kým si deti ľahnú do postieľky.

A máme tu zimný mesiac december. Budova škôlky sa zaodela do bielej farby. Anjeli, snehuliaci, zvončeky i vločky zdobia okná a chodbami rozvoniava vôňa čerstvej čečiny. Je to predzvesť, že sa blížia vianoce.

V piatok 4. 12. k nám zavítal Mikuláš. Prišiel aj so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom, ktorí priniesli sladkú odmenu pre všetky deti. Na tretí decembrový týždeň pripravujeme pre všetkých rodičov tradičné Posedenie pod jedličkou. Deti  už teraz s radosťou pripravujú vianočný program.

A celkom na záver: v mene pedagogických i nepedagogických zamestnancov MŠ želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roku 2016.

Spracovala Bibiána Štrbová, učiteľka


 

Prvé dni v materskej škole

Hádam všetci sme sa potešili, že tohoročné leto skončilo. Vyčerpávajúce horúčavy škodili nielen nám, ale i celej prírode. O to viac sme uvítali príchod farebnej jesene s prílivom sviežeho vzduchu. Ožila nielen tráva, les- ale aj naša škôlka. Jej interiér sa zmenil. Počas letných mesiacov sa nezaháľalo: prerábalo sa, maľovalo, zariaďovalo... Prečo?  Pribudla nová trieda pre najmenšie 2.-3. ročné  detičky. Tie sa včlenili do kolektívu 75. detí. Ich výchovu a vzdelávanie bude zabezpečovať 8 učiteliek.  V septembri došlo  v pedagogickom kolektíve  k personálnym zmenám. Veríme, že ich budete vnímať kladne. V edukačnej  činnosti budeme naďalej pracovať podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorý  však bude priebežne inovovaný.  Okrem denných výchovno vzdelávacích  aktivít  pripravíme pre deti  rôzne akcie, budeme  realizovať krúžkovú činnosť, zabezpečíme logopedickú starostlivosť . Tradíciou je dobrá spolupráca s kultúrnou komisiou v obci. Plánujeme ju rozvíjať i naďalej. S pestrým  programom sa zúčastníme spoločenských podujatí, osláv. Popri plnení učebných osnov je to práca navyše. Pre deti, i pre nás- pedagógov. Preto vás prosíme o aktívnu účasť  na vopred zverejnených akciách. Určite vás poteší vidieť svoje deti smelo  sa prezentovať na javisku piesňou, básňou.   Sledujte oznamy, zúčastňujte sa rodičovských združení. V prípade akéhokoľvek problému kontaktujte učiteľky, prípadne členov Rady školy, kde máte svojich zástupcov: p. Katku Srnovú a p. Denisku Jaríkovú. Milí rodičia. V snahe vyhovieť vašim žiadostiam o umiestnenie detí sa náš počet naozaj výrazne zvýšil. Buďte teda trpezliví a zhovievaví  k drobným nedostatkom. Priestory šatne sú síce menšie, ale pri dobrej vôli sa všetko dá zvládnuť. Ako sa hovorí: Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Buďme teda tolerantní, aby sme boli našim deťom príkladom. Milí naši priaznivci. Na stránkach Opatovského prameňa vás prostredníctvom  článkov budeme informovať o dianí v našej MŠ, upozorníme na prípadné  klady, či neduhy. Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu.  Veď  len spoločne a jednotnou výchovou  môžeme dosiahnuť, aby z detí vyrástli samostatní, slušní a zdatní budúci školáci.

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Dovidenia, škôlka naša...

Je jún - u mnohých najobľúbenejší mesiac. Skrýva v seba prísľub blížiacej sa dovolenky, zaslúženého oddychu. Na prázdniny sa tešia i  naše deti. Aj keď sa v škôlke určite nenudili, dobre im padne do sýtosti sa vyspať, či voľne si šantiť na slniečku. Čo sa u nás udialo za posledných pár mesiacov? Bolo toho neúrekom.

V apríli  opäť  zavítal medzi nás  „ujo Jano“ z Detvy. Skvelým hudobným výkonom rozospieval svojich detských poslucháčov. Keďže škôlkari  mnohé piesne poznali, s chuťou ujovi Janovi pri ich interpretácii pomohli. Už tradične sa zameriavame na zážitkové učenie- organizujeme exkurzie, besedy. Vďaka ústretovosti  pani Katky  Srnovej sa celá škôlka vydala na Roľnícke družstvo. Videli sme kravičky, teliatka. Chlapcov očarili najmä poľnohospodárske stroje-kombajny, sejačky. Elementárne znalosti o vesmíre si deti rozšírili návštevou planetária v Koši. Zaujímavý projekt zastrešovala hvezdáreň vo Veľkých Bieliciach.  Deťom sa páčili nielen vesmírne telesá, ale aj veselá cesta autobusom. Bol to nielen poučný, ale hlavne príjemný deň.

Dobrá nálada vládla aj 3.mája v sále kultúrneho domu. Zišli sa tam mamičky, babičky, tety...a samozrejme naše deti, ktoré ich pri príležitosti Dňa matiek  potešili pekným kultúrnym programom.  Letové ukážky s dravcami nám o pár dní neskôr predviedol pán Danko z Pezinka. Deti spoznali výra, kuvika, snežnú sovu. S očakávaním sledovali, či sa veľký krkavec nepremení na Rumburaka z rozprávky o Arabele. Rozvíjali  poznatky  o ríši vtáctva, prehĺbili svoje elementárne ochranárske postoje. Pútavé  bolo aj  podujatie realizované firmou Crossroads Slovakia s.r.o. Deti sa zoznámili s dopravnými značkami, vyskúšali si jazdu na bicykloch, kolobežkách. Dodržiavali dopravné predpisy,správne reagovali na svetelnú signalizáciu. V máji si  svoju fyzickú zdatnosť preverili tri naše deti na Olympiáde v Nitrianskom Pravne. Branko Dodok, Anetka Bírová a Jakubko Perniš boli za svoju snahu v behu, hode a skoku do diaľky odmenení diplomami a vecnými  cenami. 29.mája sa predškoláci prostredníctvom pani Marty Pažickej zapojili do hudobno-pohybového predstavenia. Dozvedeli sa mnoho zaujímavého z histórie tanca. Pohybové kreácie si následne aj prakticky vyskúšali.

1. jún patrí tradične deťom. Pri príležitosti  sviatku MDD sme na pozvanie pani Jaríkovej navštívili cukráreň LILI. Deti sa do sýtosti vyšantili,  potešili sa z balíčkov plných sladkých dobrôt. Príjemná atmosféra vládla aj v penzióne Termál, kde sa malým hosťom venovali  manželia Perinovci. Deň detí bol zavŕšený návštevou ZOO, kde sa vybrali tí najzdatnejší-predškoláci.  V termíne od 4.6.-15.6 sa prihlásené deti zúčastnili predplaveckého výcviku. Špeciálne pohybové zručnosti nadobudli  v bazéne Hotela pod zámkom pod dozorom kvalifikovanej inštruktorky. Silvinka Brániková, Sonička Bellová a Jakubko Perniš si  overili svoje znalosti o správaní sa v cestnej premávke na podujatí: Dopraváčik. Organizovalo ho MC v Bojniciach dňa 9.júna. Poslednou akciou  tohto školského roka bude rozlúčka predškolákov. Stalo sa peknou tradíciou  zrealizovať  ju v spolupráci s OcÚ v obci. Trinásti budúci prváci sa už teraz na ňu tešia a zodpovedne  pripravujú  pekný kultúrny program.  

Je koniec školského roka, čas bilancovania. Veríme, že s výsledkami našej výchovno-vzdelávacej činnosti i mimoškolskými akciami ste spokojní. Ďakujeme  sponzorom a  členom Rady školy, ktorí nám  svojou aktivitou prácu uľahčovali. S rodičmi sa stretávame nielen na kultúrnych podujatiach, ale aj na rodičovských združeniach. Ťažko sa však prerokovávajú dôležité veci za intenzívneho detského džavotania. Prosíme vás, milí rodičia, zabezpečte si dozor pre vaše ratolesti. Veď rodičovské združenia  nebývajú  tak často. Navyše sa  realizujú  v čase, keď už je MŠ mimo prevádzky. Zúčastňujte sa  ich  teda bez detí! Ďakujeme za pochopenie.

Čo dodať na záver? Počas prázdnin bude predprimárne zariadenie v prevádzke len do 17.7.2015. Dôvodom je nielen upratovanie, dezinfekcia, ale najmä úprava priestorov. Nakoľko počet detí  opäť stúpol, je potrebné  dať do prevádzky štvrtú triedu MŠ. Vaše deti do nej nastúpia už 2.septembra. Dovtedy vám však prajeme leto plné pohody, zdravia a hlavne radosti z vašich potomkov.  

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Prilietajú lastovičky

Zima sa pomaly chýli ku koncu. Jej atypické počasie veľa radosti našim deťom neprinieslo. Napriek tomu sme aspoň párkrát otestovali boby na briežku pri škole. Ani snehuliak nebol biely, ako by sa patrilo. Občas ho zdobilo blato- celkom, ako naše deti. Niekedy sú ako malí kúzelníci: Dokážu nájsť blato aj tam, kde nie je. Preto sa, milé mamičky, na ne nehnevajte. Ruku na srdce- ani my sme v ich veku neboli iní.

Nevydarený zimný čas sme sa teda snažili spríjemniť si inak. Na každú detskú starosť ja najlepším liekom pesnička. Presvedčil nás o tom ujo Viktor, ktorý svojimi chytľavými melódiami roztancoval celú škôlku. Hudobné predstavenie Hopsasa zase prostredníctvom piesní zopakovalo s deťmi režim dňa, zásady zdravého životného štýlu. Nakoniec nás Snehová kráľovná predsa len navštívila. Síce len taká rozprávková, ale urobila nám radosť. V modernom poňatí príbehu sa škôlkari premenili na hercov, ktorí svoje divadelné úlohy bravúrne zvládli. V „rozprávkove“ sme zostali aj počas fašiangov. Mnohí z vás obdivovali peknú výzdobu interiéru MŠ. Ale najkrajšie boli aj tak víly, škriatkovia, zvieratká, či bojovníci. Neveríte? Presvedčte sa na našej web stránke, kde zverejňujeme fotografie zo všetkých podujatí. Na karnevale si masky nielen zatancovali, ale aj zasúťažili, pomaškrtili.            

Január bol významným medzníkom pre budúcich prvákov. Navštívili ZŠ, kde sa zvítali so svojimi kamarátmi. S radosťou sa zapojili do ich školských aktivít. Svoju šikovnosť predviedli na otvorenej hodine, aj na testoch školskej zrelosti s Mgr. Belkovou. Na zápis do prvého ročníka s očakávaním odišlo 16 predškolákov. Tí, ktorí si v septembri sadnú do školských lavíc, sa naučia prvé písmenká. Zídu sa im pri čítaní kníh, ktorých sme na návšteve obecnej knižnice tak veľa videli. Čítať z nich však zatiaľ mohli len pani učiteľky. Drobci si so záujmom prezerali aspoň pekné ilustrácie. Krásnu princeznú obdivovali  deti nielen v knihách, ale aj na Bojnickom zámku. Svojich kamarátov na oslavu narodenín, spojenú s prehliadkou tohto  nádherného šľachtického sídla, pozvala Saška Čertíková. Deti sa všeličomu z histórie naučili, zabavili sa. Za deň plný dojmov patrí  vďaka manželom Čertíkovcom, ktorí toto vydarené podujatie sponzorovali.

Tak, ako sa na jar rozospievajú vtáci, zanôtia naše deti na prehliadke Slávik v Tužine. Ďalší sa  zase  pripravujú  na súťaž Dopraváčik v Bojniciach. Samozrejme, nemôžu ísť všetci. Tí, ktorí im budú držať palce, však tiež nezaháľajú. Pomaly sa začínajú pripravovať na kultúrne vystúpenie pre babičky a mamičky. Viac prezrádzať nebudeme, bude to prekvapenie.

Jar nám teda klope na dvere, láka nás von. Milí spoluobčania. Ocenili by sme, keby ste areál školského dvora využívali vtedy , kým nie je obsadený našimi škôlkarmi. Je nás ako včielok v úli. Z bezpečnostného hľadiska by mal teda školský dvor v čase od 10-11.30 hod. patriť iba nám. Ďakujeme vám za pochopenie. Všetkým našim priaznivcom želáme pekné a úspešné dni. Nech vás slnko hreje nielen na oblohe, ale aj v srdci... 

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka