Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2014

ZIMIČKA JE PREDO DVERMI...

Príjemné jesenné, dlho teplé,  počasie už vystriedali chladnejšie dni, čo  naznačuje, že zima je predo dvermi. Všetci dúfame, ale hlavne deti z materskej školy, že babka Perinbabka nebude skúpa na sneh ako v predošlú zimu, a dovolí nám vychutnať si sniežik plnými dúškami. Ale predbiehame... čo všetko sa  konalo za bránami našej školičky v mesiacoch október, november, december?

Už tradične mesiac október patrí našim seniorom. Vďaku za ich lásku a starostlivosť im deti prejavili v kultúrnom dome. Babky a dedkov  potešili piesňami, básňami a scénkami, ale hlavne milým detským úsmevom. Veľký potlesk patril najmä najmenším deťom, ktoré sa na javisku ukázali  prvýkrát.  

Veľké poďakovanie patrí organizátorom za pekne pripravené podujatie a možnosť ochutnať zdravé ovocie na krásnej výstave ovocia a zeleniny v sále kultúrneho domu,  ktorej sa zúčastnili všetky deti.

Nápadité výtvory z plodov jesene a iného prírodného materiálu vytvorili  rodičia spolu s deťmi na jesenných tvorivých dielničkách. Panovala na nich tvorivá atmosféra a pod ich rukami sa zrodili krásne výtvory z prírodného materiálu, z ktorých deti v každej triede vytvorili jedinečnú výstavku. Rodičia ocenili aj krátky kultúrny program s jesennou tematikou. Odmenou za vykonanú prácu bolo chutné pohostenie od našich sponzorov, za čo  im patrí vďaka.

Zdravie sme si utužili turistickou vychádzkou do bojnických kúpeľov. Deti potešili nazbierané gaštany, ale hlavne návšteva a milé pohostenie v kúpeľnej kaviarničke u tety Svetlanky – ďakujeme.

S hudobnými žánrami operou, muzikálom... sa deti zoznámili na predstavení divadla Theátrum z Rožňavy. Prostredníctvom uja Doremina divadielko prinieslo deťom radosť, humor a veľa  hudobno - estetických zážitkov.

Environmentálne cítenie u škôlkarov zase rozvíjalo predstavenie Chorá žabka z divadla Severka. Deti si hravou formou uvedomovali potrebu vzájomnej pomoci a dôležitosť kamarátstva.

V jesenných mesiacoch nás navštevovala aj pani psychologička, ktorá sa s predškolákmi hrala v kráľovstve vzájomného porozumenia a slušného správania. Deti si  upevnili  návyky správneho počúvania, pozorovania. Vciťovali sa do jednotlivých postáv z kráľovstva a rozprávali o svojich pocitoch.

A je tu december. S príchodom blížiacich sa vianočných sviatkov budovou budú  znieť vianočné melódie, veršovanky. Okná a priestory zdobia zimné a vianočné ozdoby. To sa naše deti pripravujú na vianočné posedenie pri stromčeku. Premenia sa na krehké snehové vločky a v dušičkách budú očakávať príchod Ježiška, ktorý im zanechá pod stromčekom darčeky.

Júj, skoro sme zabudli J. Ani v tomto roku materskú školu neobišiel svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Detičky obdaril sladkým balíčkom, za čo mu sľúbili, že sa budú snažiť poslúchať ešte viac, ako doteraz, aby sa k nim vrátil aj o rok. Úprimné poďakovanie posielame aj cukrárni Lili, ktorú sme navštívili spolu s deťmi. Tam na nás taktiež čakalo sladké prekvapenie, že vraj od Mikuláša...

Nuž a je tu záver ďalšieho kalendárneho roka s Vianocami. Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci MŠ, zaželáme všetkým krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších. Prežite ich hlavne v zdraví a porozumení, láske a súdržnosti, v pokoji a skromnosti. Prajeme  aj radosť z maličkosti, ktorú si nájdete v balíčku pod stromčekom.

Tešíme sa na stretnutia s deťmi i s vami, milí rodičia, v novom roku 2015.

 

Bibiána Štrbová, učiteľka


 

Jeseň v materskej škole

Prší, prší, len sa leje... Takto sme si často  spievali  počas prvých dní školského roka 2014/2015. Nečudo – veď počasie bolo naozaj nevľúdne. Občas však padali nielen kvapky dažďa, ale aj detské slzičky. Veď lúčenie s mamou býva spočiatku naozaj ťažké. Ostrieľaní  škôlkari  sa, naopak, tešili na svojich kamarátov a nové dobrodružstvá, ktoré ich čakajú. A priateľov  tu  majú naozaj dosť. Veď do nášho predprimárneho zariadenia nastúpilo 67 detí. Podľa veku sú rozdelené do troch tried. Venuje sa im sedem pedagogických pracovníčok. Posilnená je trieda 2. – 3.ročných detí, v ktorej cirkulujú tri  učiteľky.

Aj v tomto školskom roku čaká na škôlkarov množstvo zaujímavých aktivít.  Naďalej pokračujeme v krúžkovej činnosti. Už v septembri pohybovo nadané deti sa začali “zvŕtať“ na tanečnom krúžku. Výučba angličtiny sa začne realizovať v októbri. Nakoľko stúpa počet detí s chybnou výslovnosťou, pokračujeme v aktívnej spolupráci s logopédom. Keďže jeseň nám už klope na dvere, tešíme sa na turistickú vychádzku do kúpeľov. Budeme obdivovať nielen krásne prírodné scenérie, no nazbierame aj gaštany. Tie následne využijeme na rôzne pracovné činnosti. Všetky deti vedia, aké sú vitamíny dôležité pre naše zdravie. Potešilo ich, že plody jesene budú obdivovať nielen pri zbere úrody, ale aj na tradičnej výstave ovocia a zeleniny v obci. A keďže o daroch zeme sa učíme  množstvo riekaniek a piesní, predstavíme  sa s nimi  na tvorivých dielničkách, ktoré pripravujeme  v októbri. Šikovné mamičky a oteckovia nás zase určite potešia krásnymi výrobkami z prírodného materiálu. Deti im, samozrejme, budú pomáhať. Aj tento školský rok prekvapíme  starých rodičov pekným kultúrnym programom  pri príležitosti osláv úcty k starším. V jesennom období nebude chýbať ani divadielko profesionálnych hercov, ktoré má v našej materskej škole veľa priaznivcov. Okrem denných edukačných aktivít teda deti čaká množstvo pútavých zážitkov. O dianí v materskej škole vás budeme pravidelne informovať na stránkach Opatovského prameňa.

Milí rodičia, veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej  dobrá. Vynasnažíme sa  byť ústretové k  vašim nápadom, pripomienkam. Prosíme vás o aktívnu účasť na rodičovských združeniach, uvítame akúkoľvek formu pomoci. Veď nám všetkým ide o spoločnú vec: radosť  a šťastie vašich detí.

Príjemné jesenné dni a veľa radosti z vašich „drobcov“ vám želá kolektív materskej školy.

                                                                                                      

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Prázdniny sú za dverami

Je jún – čas bilancovania. Aký bol druhý polrok školského roka? Čo naše deti prežili a čo ich ešte čaká?

Zubaté marcové slniečko vylákalo predškolákov na výlet do Bojnického zámku. Prezlečení za rytierov a princezné  obdivovali hradné komnaty, nádvorie. Zatancovali si dobové tance, zahrali sa. Za toto vydarené podujatie patrí vďaka pani Svetlane Čertíkovej, ktorá ho sponzorovala.

Keďže marec je Mesiac knihy, vybrali sa všetci škôlkari do obecnej knižnice. Spoznali literatúru rôznych žánrov, boli poučení o spôsobe požičiavania si detskej literatúry. Veríme, že aspoň pár detí sa stane pravidelnými návštevníkmi knižnice.

Pekným zážitkom bola aj návšteva u manželov Kováčovcov. Zavítali sme k nim obdivovať šantenie malých kozliatok, sledovali sme dojenie mamy kozy. Deti mali možnosť ochutnať pravý kozí syr, či dúšok zdravého mlieka.

Keďže vedomosti a zručnosti si deti najlepšie osvoja prostredníctvom zážitkového učenia, uvítali sme možnosť exkurzie do kováčskej dielne sídliacej v obci.  Jej majiteľ pán Miroslav Valach, zasvätil deti do tajov kutia a tvarovania železa. Najviac ich upútali umelecké výtvory zhotovené jeho šikovnými rukami.

Aj v našom predprimárnom zariadení vyrastá množstvo talentov. Elli Borková a Nataška Mušáková reprezentovali našu materskú školu na prehliadke Slávik Slovenska v Poluvsí. Spevom ľudových piesní a regionálnymi krojmi očarili všetkých zúčastnených.

Veľkej obľube sa u detí tešia divadelné predstavenia. V marci nás  navštívilo  divadielko tety Marty. Počas rozprávky  škôlkari pomáhali vyslobodiť  zakliate kniežatá a spoznávali rôzne hudobné nástroje. Ako sa vedieť brániť,  privolať si pomoc sa deti dozvedeli prostredníctvom maňuškového predstavenia Jany Zmrzlovej O troch kozliatkach.

Materská škola dlhé roky  pomáha spestriť kultúrnym programom rôzne podujatia v obci.  Nových občiankov vítali do života  spevom a milými básničkami  predškoláčky Saška Sidorová, Lenka Púčiková a Nataška Mušáková. Druhá májová nedeľa už tradične patrí mamičkám, starým mamám. Na oslavách v kultúrnom dome  určite všetky ženy potešilo vystúpenie našich detí.

Krásnym umeleckým zážitkom  bol koncert  žiakov ZUŠ v Bojniciach. Pod vedením pána Ľuboša Hrdého jeho zverenci predstavili škôlkarom rôzne hudobné nástroje a  zaspievali známe piesne. Viacerí malí poslucháči sa vtedy rozhodli stať sa slávnymi hudobníkmi.

V piatok 30. mája sme oslavovali Medzinárodný deň detí. S jeho prípravou nám pomohli členovia dobrovoľného hasičského zboru, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Predviedli deťom technické vybavenie a hasenie simulovaného požiaru. Program bol zavŕšený veselou diskotékou, súťažami a sladkou odmenou.

Naše deti sú pohybovo zdatné, rady súťažia.  Svoje športové kvality predviedli na Olympiáde v Malinovej. Samozrejme, nie všetci. Materskú školu zastupovali Salomka Poljaková, Paulínka Čertíková, Jakubko Vážan a Jakubko Delič. A my ostatní sme im zatiaľ držali palce, aby sa im v súťažných disciplínach dobre darilo.

Školský rok sa pomaly chýli ku koncu. Materskú školu opustí 17 predškolákov. Zbor pre občianske záležitosti už tradične poriada slávnostné podujatie pre budúcich prváčikov, ich rodičov, pedagógov. Rozlúčka predškolákov bola plná emócií, veselého programu, darčekov.... Dúfame, že tie deti, čo škôlku opúšťajú, budú rady na ňu spomínať. Veď tu prežili kúsok svojho detstva, spoznali nových kamarátov, mnohému sa naučili.

A čo sa nám nepodarilo zrealizovať? Z technických a prevádzkových príčin sme vynechali predplavecký výcvik a prehliadku Dopraváčik v Bojniciach. Snáď sa nám tieto podujatia podarí zaradiť do plánu práce v nasledujúcom školskom roku.

Život v materskej škole bol však napriek tomu  pestrý a zaujímavý. Vďaka patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Ďakujeme aj členom Rady školy a Rady rodičov za ich zodpovednú prácu.

Čo  dodať na záver? Hlavne prianie leta plného zážitkov, radosti. Nech sa v septembri  plní zdravia opäť stretneme. Tešíme sa na vás, milé deti a rodičia...

                                                                                                

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Zimné radovánky v materskej škole

Zima bola na sneh skúpa. Deti  nevyskúšali nové boby, sane. Napriek tomu  čas v materskej škole bol prežitý príjemne a veselo. V dopoludňajších hodinách vo štvrtok 5. 12. 2013 k nám zavítal Mikuláš. Neprišiel sám, spoločnosť mu robil čertík Bertík. Deti im zaspievali, zarecitovali, oboch vyzvŕtali v tanci. Potešili sa balíčkom so sladkými dobrotami zakúpenými z fondu rodičovského združenia. Tradične prispeli aj sponzori, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Dňa 12. 12. 2013 predškoláci navštívili výstavu historických predmetov v priestoroch obecného úradu, v ktorej pracovníci Hornonitrianskeho múzea Prievidza  prezentovali zaujímavé exponáty: ľudové kroje, poľnohospodárske náradie, zbrane, knihy... Deti sa dozvedeli  zaujímavosti z histórie našej obce.

 Už tradične sa v predvianočnom čase stretávame s rodičmi na posedení pri jedličke. Škôlkári  sa predviedli pekným kultúrnym programom. Nechýbalo občerstvenie, ani hračky pod vianočným stromčekom. V príjemnej atmosfére  sme si  spoločne zaželali šťastný a úspešný rok 2014.

Vďaka pani Jaríkovej a pani Rybárovej deti  v  sprievode pedagógov navštívili cukráreň LILI. Pochutili si na výborných  zákuskoch, vyšantili  sa v priestoroch herne.

Január je mesiac, kedy majú žiaci i deti z MŠ polovicu školského roka za sebou. Je to čas bilancovania dosiahnutých výsledkov. Vo štvrtok 23. 1. 2014 predškoláci navštívili svojich kamarátov  – prváčikov. Pani učiteľka Šályová im spolu s deťmi 1. ročníka dokázala, že  zápisu do ZŠ sa naozaj nemusia báť. V ten istý deň sa rodičia v plnom počte zúčastnili rodičovského združenia, kde boli informovaní o podmienkach zápisu do ZŠ. Zároveň si so záujmom vypočuli prednášku psychologičky Mgr. Belkovej na tému „školská zrelosť“. Triedna učiteľka predškolákov, spolu s pani riaditeľkou  MŠ,  pozvala rodičov na otvorenú hodinu, ktorá sa uskutočnila v stredu 29. 1. 2014. V príbehu o medovníkovom domčeku deti prezentovali získané kompetencie v oblastiach  kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej. S radosťou plnili  zaujímavé úlohy aj na interaktívnej tabuli. Pozitívne boli ohodnotení nielen rodičmi, ale aj riaditeľkou ZŠ Mgr. Monikou Škrabanovou a učiteľkou 1. ročníka Mgr. Vierou Šályovou, ktoré boli hosťami tohto podujatia.

Zima sa  rýchlo prehupla do druhej polovice. Nadišiel fašiangový čas. V stredu 5. 2. 2014 sa MŠ premenila na čarovnú krajinu plnú rozprávkových bytostí. Na karnevale sa všetci dobre zabavili, vytancovali, zasúťažili si. Všetky masky boli ocenené diplomom a drobným darčekom.

Vo štvrtok 6. 2. 2014 sa deti potešili veselej a hravej rozprávke tety Emy, ktorá maličkým predstavila rôzne bábky, zaspievala pesničky. Prostredníctvom nich deti zistili, že na svete majú nielen svoje drobné starosti, ale aj radosti. Vždy sa nájde niekto, kto nám pomôže nájsť novú cestu poznania.

Život v škôlke je teda naozaj pestrý. Do konca školského roka nás ešte čaká množstvo aktivít. Veríme, že  nimi potešíme nielen deti, ale aj rodičov. Milí rodičia, prajeme vám, nech vám úsmev na tvárach vyčarí nielen prvé jarné slniečko, ale hlavne láska a spokojnosť  vašich ratolestí.

 

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka