Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2013

Jeseň v MŠ

Jesenné lístie opadlo, príroda sa pripravuje na zimný odpočinok. Deti sa tešia na snehovú nádielku, príchod Mikuláša, či Vianoce. Čo zaujímavé sa však od začiatku školského roka až doteraz u nás udialo?
Naše predprimárne zariadenie má opäť v prevádzke tri triedy , ktoré navštevuje 60 detí. O ich osobnostný rast sa stará 6 pedagogických pracovníkov. Novinkou je množstvo krúžkov, ktoré rozvíjajú záujmy a  talent detí. Vedú ich nielen kvalifikovaní lektori, ale aj všetky učiteľky. Objavujú v nich rôzne tajomstvá. Vo vedecko-bádateľskom tajomstvá vedy a poznatkov pri bádaní, robení pokusov..., krásu prírody  a utužovanie zdravia prostredníctvom  turistického krúžku. Do tajov výtvarného umenia sa vstupujú vo výtvarnom krúžku a nechýba ani rozvoj hudobných talentov. Rečový prejav a základy dramatiky rozvíja literárno-divadelný krúžok. Tieto aktivity sú deťom poskytované bezplatne. Rodičia si finančne hradia výučbu angličtiny, hru na hudobnom nástroji a tanečný krúžok.
Nakoľko počet detí s chybnou výslovnosťou narastá, v pravidelných intervaloch sa im venuje logopedička.
V našej materskej škole sa okrem edukačných aktivít zameraných na rozvoj výchovno- vzdelávacích  činnosti aktívne venujeme kultúrnemu a spoločenskému životu. Radi medzi sebou uvítame bábkohercov, hudobníkov, rozprávkarov...
Tak tomu bolo aj 30.9.2013, keď k nám zavítalo ,,Divadlo na traky.“ Deti MŠ i žiakov ZŠ rozveselilo humorným predstavením ,,O špinavých ponožkách.“ V Októbri herci divadla „Bez opony“ zasa upútali príbehom o zlej princeznej, z ktorej sa stala dobrá princezná.
Poznatky o hudobných nástrojoch si deti rozšírili na koncerte: Dubáčik a muchotrávka. Hravou formou si osvojovali  environmentálne správanie a ochranu prírody.
V pondelok 14.10. 013 sme spoločne zavítali do sály kultúrneho domu na výstavu ovocia a zeleniny. Okrem objavovania jesenných plodov a vkusnej výzdoby sa deti pohostili aj chutnými koláčmi šikovných gazdiniek.
Deti už tradične pozdravili svojich starkých v programe v rámci Mesiaca úcty k starším.
Materská škola aktívne spolupracuje aj s rodičmi detí. Vydareným podujatím boli jesenné tvorivé dielničky. Mamičky a oteckovia najprv tlieskali svojim ratolestiam za pekný kultúrny program. Následne  si potlesk zaslúžili aj oni za nádherné výtvory  z jesenných plodov. Deti im pri tom aktívne pomáhali. Výstavka spoločných prác bola naozaj prekrásna.
Čo sa deje v našej materskej škole v súčasnosti?
Zdobíme, chystáme pripravujeme .... Tešíme sa na príchod Mikuláša. V krásnom predvianočnom čase pripravíme posedenie pri stromčeku spolu s rodičmi...
Ale o tom, až nabudúce. Želáme vám príjemné dni  plné pohody, pokoja a lásky.                           
                                         

Za kolektív MŠ  Katarína Bartošová


 

Je  tu leto, voda, slnko, to je raj na pohyb a spoločné stretnutia

Brána  materskej školy sa zatvorila, všade vládne pokoj a veľké horúčavy. V nás zostala už len spomienka na prežité dni v materskej škole. Spomíname na veselé a príjemné  chvíle pri stretnutí s rozprávkami a hercami z divadielka Severka,  s ujom Ľubom, ktorý nás rozospieval a škola sa ozývala spevom a veselým smiechom. Všetkých  upútala aj otvorená hodina anglického jazyka, kde sa rodičia oboznámili s vedomosťami svojich detí.  Deti a pani učiteľka  veselou a hravou formou ukázali, čo dokážu. A že toho nebolo málo, to videli aj rodičia. No hravosť, veselosť a najmä  smelosť deti preukázali aj na predplaveckom výcviku, na ktorom sa oboznámili s vodou a naučili sa základom plávania pod vedením skúsenej trénerky a pani učiteliek. Za svoju odvahu a smelosť dostali mokré vysvedčenia.
Ani my sme sa nenechali zahanbiť a pre deti sme pripravovali rôzne zaujímavé podujatia  a výlety do blízkeho okolia. Deti pracovali vo výtvarnom a pohybovom krúžku a zapájali sa do rôznych súťaží a ďalších aktivít.
Veľkou udalosťou bola oslava 900. výročia obce, čo si deti pripomenuli najskôr súťažou v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, v ktorej sa stretli s deťmi z  okolitých materských škôl. Slávik bol  veľmi úspešný. Zapojili sme sa ja do  osláv  obce krátkym pásmom a staršie dievčatá zatancovali tanček Macko Uško.
Veselosť a dobrá nálada nás neopúšťala ani počas osláv Dňa detí, ktoré boli ozaj úžasné.
Uskutočnila sa aj veľmi pekná rozlúčka s predškolákmi – deti sa poďakovali svojim rodičom,  ale aj pani učiteľkám. Slávnostným zápisom do pamätnej knihy sa rozlúčili s materskou školou.
Ani počas veľkých prázdnin sa brána materskej školy nezatvorila – rodičia mali možnosť svoje deti prihlásiť do MŠ na júl a tieto si mohli vychutnávať spoločné stretnutia.  Dvere MŠ sa zatvorili 26. júla a týmto dňom si deti začali užívať teplé a slnečné dni so svojimi rodičmi a starkými.
Aj keď sa na prvý pohľad zdá,  že materská škola je zatvorená a nič sa nedeje,  je  to len zdanie,  lebo pani upratovačky čistia, upratujú  a dezinfikujú a pani učiteľky popri oddychu hľadajú podnety a námety na ďalšiu prácu s deťmi. 
Od septembra sa tešíme na nové deti, ale aj na tie, ktoré prídu po prázdninách plné nových zážitkov. Budeme mať tri  pekne pripravené triedy. A na všetky deti sa už teraz tešíme.

Jarmila Čertíková, riaditeľka


 

Jar v materskej škole

Zima bola dlhá, babka perinbabka nám  nadelila riadnu snehovú perinu. A tak nás veľmi potešilo láskavé pohladenie prvých slnečných lúčov. Konečne je tu jar! Tešili sa dospelí i deti. Prileteli vtáčiky – aj také rozprávkové. Čim a Čviro z divadielka ,,Severka“ nás poučili  o živote a liahnutí vtáctva. Hra mala  nielen  výchovný náboj, ale deti sa pri nej i schuti zasmiali.
Keďže marec je Mesiacom knihy, navštívili  sme obecnú knižnicu. Deti si so záujmom prezreli literatúru pre najmenších a deti boli poučené o správnej starostlivosti o knihy, i o spôsobe jej zapožičiavania. Niektoré z nich si zaumienili, že sa stanú pravidelnými návštevníkmi obecnej knižnice. Veď kniha je náš dobrý priateľ i radca.
Nezabúdali sme ani na zdravý životný štýl. Aj tento školský  rok sme sa zapojili do projektu Zdravé zúbky. Deti  sa učili správnej starostlivosti o svoj chrup. Poznajú nielen význam dentálnej hygieny, ale aj potrebu správneho stravovania. V stredu 20. 3. 2013 zhrnuli svoje kompetencie na podujatí  Deň zdravých zúbkov. Deti dostali aj pekné darčeky a pomôcky k správnej starostlivosti o zúbky .
Dňa 21. 3. 2013 bola naša materská škola organizátorom obvodnej prehliadky v speve pod názvom Slávik Slovenska. Naše predprimárne zariadenie úspešne reprezentovala Sarah Marcišová, Kristínka Minichová a Riško Suchoň. Podujatie bolo vysoko hodnotené všetkými zúčastnenými. Vďaka patrí nielen pani učiteľkám, ale za aktívnu pomoc a materiálne zabezpečenie hlavne vedeniu obce a rodičom. Materská škola toto milé podujatie venovala 900. výročiu našej obce.
Spevom a recitáciou sa naši najmenší zapojili aj do vítania detí do života. V súčasnosti s radosťou a najmä láskou v srdci pripravujeme program pre svoje mamičky. Veď v nedeľu 19. 5. 2013  spoločne oslávime Deň matiek.
Hoci koniec školského roka sa nezadržateľne blíži, nás čaká ešte množstvo zaujímavých podujatí. Ale o tom, milí spoluobčania, až v budúcom vydaní Opatovského prameňa. Za všetky deti plné pohody, slniečka, a hlavne zdravia a kolektív MŠ.
       
Katarína Bartošová, učiteľka


 

Materská škola – príjemné miesto pre deti

Po jesenných podujatiach so šarkanmi, tekvicami, gaštanmi a ďalšími plodmi jesene, výchovnom koncerte, divadelnom predstavení Snehulienka priamo v MŠ a účinkovaní na podujatí obce k Mesiacu úcty k starším či stretnutí s Mikulášom prišiel vianočný čas.
Deti mali najväčšiu radosť z posedenia pri jedličke, aj keď toto krásne podujatie bolo ovplyvnené chorobnosťou. Deti zaujalo aj stretnutie s ľudovými umelcom, ktorý im priblížil tradičné remeslá a zaspieval a zahral ľudové pesničky.
V našej materskej škole sa nielen zabávame, ale rozvíjame aj  tvorivého ducha detí. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže o vankúšiky Per Dormire. Pani učiteľky spolu s deťmi vyrobili pekné vankúšiky v podobe medvedíkov. Svoje umelecké nadanie si šikovné deti rozvíjajú vo výtvarnom, pohyb a šikovnosť v pohybovom a tanečnom krúžku.
Potešilo ma, že rodičia sa zapojili do súťaže Moja najmilšia škôlka. Aj keď sme neboli medzi ocenenými, potešil ma záujem a podpora rodičov.
Veľmi pekne ďakujem všetkým rodičom, ktorým nie je ľahostajné, ako ich deti rastu a prídu, pomôžu, vedia sa porozprávať o problémoch, a tak zlepšujú atmosféru a pobyt detí v materskej škole.
V novom roku, lásku, šťastie na každom kroku prajú pracovníčky Materskej školy Opatovce nad Nitrou.

Jarmila Čertíková, riaditeľka


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka