Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2012

 

Otvára sa školička a víta všetky detičky

Naša materská škola sa rozrástla do troch tried, ktoré navštevuje 61 detí. Máme vynovené priestory a deti si tak môžu užívať a rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti. Vďaka patrí pani starostke, členom OcZ a realizačnému tímu, veď za necelé dva mesiace zvládli prestavbu materskej školy, sfunkčnili a zútulnili jej priestory. Som rada, že deti majú dosť priestoru, veľa podnetov a zaujímavostí. Najmä malé deti zisťujú, čo všetko ich čaká a aké je byť bez maminky, starkých, či iných blízkych.
Pripravili sme pre deti veľa zaujímavých a inšpirujúcich podujatí. Hneď na začiatku školského roka pani učiteľky zrealizovali ,,dopravné ihrisko“ na školskom dvore, kde si deti mohli zajazdiť na bicykloch a kolobežkách, oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky a dopravnými značkami. Boli sme na vychádzke v kúpeľoch a v gaštanovej aleji si deti nazbierali gaštany a listy, ktorými vyzdobili priestory materskej školy. Z jesenných plodov tekvičiek a gaštanov si deti s radosťou vyrábali rôzne postavičky a zvieratká a s pani učiteľkami vyhotovili peknú jesennú výzdobu. Do materskej školy zavítal aj imitátor hlasov zvierat. Deti zaujalo jeho vystúpenie a s nadšením sa zapájali do programu, ktorý pre nich pripravil.
Účasť na výstave jesenných plodov je spestrením a obohatením pre deti. Aj tejto jesene sa v kultúrnom dome oboznámili nielen s plodmi sadov a záhrad, ale aj s náročnou prácou okolo záhrad.
Čaká nás ešte tekvicová párty, úcta k starším a vianočné posedenie. Deti sa na tieto akcie už tešia, lebo sa ich zúčastnia aj ich rodičia. Staršie deti si osvojujú aj veľa zaujímaných činností a rozvíjajú a upevňujú si svoje skúsenosti a vedomosti. Všetky deti sú spokojné a s radosťou chodia do materskej školy, čo nás teší a je pre nás podnetom na neustále skvalitňovanie našej práce.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ


 

V materskej škole veselo i vážne

Počas školského roka sa stretávame s každodennými radosťami, smútkami, drobnými poraneniami a boliestkami detí. Prežívame s nimi dosť času, aby sme spoznali ich detské dušičky a pozorovali ich detské záujmy. Na nás je, aby sme ich spolu s rodičmi previedli do sféry poznania a vnímania širšieho sveta. V materskej škole deti okrem blízkych spoznávajú aj ďalších ľudí a kamarátov. Ponárajú sa do víru poznania farieb, tvarov, rôznych pracovných zručností a činností. Tu sa stretajú denne s kamarátmi, s ktorými sa nielen hrajú, ale aj pobijú. Dôležité je ich usmerniť a viesť k vzájomnému porozumeniu.
Každodenná práca to nie je len hra, ale aj príprava rôznych podujatí a naberania nových skúseností poznatkov a stretnutí. V ostatných mesiacoch sme pre deti pripravili veľa zaujímavých činností, ktoré prispeli k obohateniu každodenných povinností. Stretli sa s umelcami hudobníkmi a umelcami z oblasti herectva. O psíčkovi a mačičke, Cestujeme mašinkou, O dievčatku, ktoré bolelo bruško – to nebolo len nezáživné pozeranie rozprávok, ale zapájanie sa do deja, ktoré bolo podnetné a zaujímavé pre deti. Na rozvoj pohybových schopností sme poriadali výlety do blízkeho okolia, ale aj Kúpeľov Bojnice, kde deti vnímali dôležitosť regenerácie síl a liečebného pokoja. Návštevy výstav Vedecká hračka, ale aj Jarná výstava v obci Opatovce nad Nitrou boli pre deti mimoriadne podnetné. V spolupráci s inými materskými školami sa deti zúčastnili speváckej súťaže Slávik 2012 – (Filip Cagáň, Sarah Marcišová), Dopraváčik – (Kristán Kováč, Filip Cagáň), Športová olympiáda (Naďa Bellová, Lucia Píšová, Peter Šindler a Jakub Zámečník).

Zapojili sme sa aj do projektov Veselé zúbky, Schauma kids, Revitalizácia materských škôl 2012 (interaktívna tabuľa).

Vynikajúca spolupráca so ZŠ, obcou, OZ Opatovský prameň, záhradkármi, hasičmi a ďalšími sa odzrkadlila na úrovni podujatia ku Dňu detí. Bol to príjemný a po každej stránke podnetný deň pre všetkých účastníkov.

Aj my v materskej škole vnímame rôzne podujatia, ktoré sa uskutočňujú v obci a nejedného sa aj zúčastňujeme. Veľmi dlho bude rezonovať podujatie Rozlúčka predškolákov, na ktoré budú spomínať nielen deti, ale aj ich rodičia. V tomto roku sa s materskou školou rozlúčilo 13 detí na slávnostnom stretnutí v obradnej miestnosti Obecného úradu Opatovce nad Nitrou. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú pri výchove jedinečných osobností.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ


 

Čo nového v materskej škole...

Slnko vyšlo spoza oblakov a rozjasnilo všetko naokolo. Pozerá sa na náš kraj a čo to vidí? Pozor, pozor, škôlka sa mení na krajinu zázrakov - objavili sa rôzne princezničky, rytieri, šašovia, ale aj zvieratá. Všetci sme sa premiestnili do telocvične a tam sme šantili a bolo nám príjemne. Deti si veselo zaspievali, zasúťažili a za odmenu dostali sladkosť a malé pohostenie.
Navštívili sme aj výstavu netradičných hračiek v Prievidzi a deti sa s nimi mohli aj zahrať. Pri tejto príležitosti si vyskúšali aj cestovanie autobusom.
Tradične sme mali otvorenú hodinu pre predškolákov, na ktorej deti predviedli, čo sa v materskej škole naučili a pred zápisom do základnej školy si zopakovali svoje vedomosti. A tak mohli ísť smelo na zápis. Odchádza nám 14 detí, ktoré sa tešia na školu, nové zážitky, ale aj na množstvo nových vedomostí.
Navštívili sme aj kultúrne podujatie vo forme bábkového divadla. Deti si utvrdili poznatky o správnych medziľudských vzťahoch a správania sa medzi kamarátmi.
Pohybové zručnosti a nadanie si deti odskúšali nielen pri šmýkaní z kopca, ale aj chôdzou po zamrznutom teréne a prekonávaní prírodných a umelých prekážok. Dbali sme na ich bezpečnosť a správne obliekanie, ktoré je dôležité hlavne v zimnom období a silných mrazoch, ako tomu bolo aj počas tejto zimy. Deti spoznávali na vychádzkach aj okolie obce a Bojníc a z kopca mali výhľad na okolitú krajinu.
Svoj vzťah ku knihám a poznatky o nich si upevňovali počas návštevy obecnej knižnice, ktorej sa zúčastnili všetky deti. Staršie deti navštívili mestskú knižnicu v Bojniciach, kde ich sprevádzala pracovníčka mestskej knižnice a prečítala im zaujímavý príbeh. Deti sa odviezli hromadným dopravným prostriedkom a overili si svoje poznatky o správaní počas cestovania.
V tomto roku sme sa zúčastnili aj predplaveckého výcviku. Deti sa oboznámili s vodou, učili sa jej nebáť, ale ju rešpektovať a nepreceňovať svoje schopnosti.
Naďalej sa zapájame do projektov vo výtvarnej oblasti - „Ovocie, zelenina, ktoré mám rád,“ reagujeme na výzvy projektu „Deň veselých zúbkov, Vitanáčik - naturáčik“ a onedlho bude tento projekt splnený. Sme presvedčení, že pri jeho plnení sa deti nielen pobavia, ale aj poučia o zdravej výžive a jej dobrom pôsobení na ľudský organizmus.
Nezabudli sme ani na dôležitú reprezentáciu našej MŠ na súťažiach, ako je spevácka súťaž ,,Slávik„ v MŠ Lazany, „Dopraváčik“ v MŠ Kanianka a pripravujeme sa aj na olympiádu do Bojníc. Tam deti budú medzi sebou súťažiť a spoločne si precvičia vzájomné vzťahy.
Deti budeme naďalej viesť k zdravému spôsobu života a k poznávaniu a ochrane svojho okolia, aby tu mali, čo budú potrebovať a na čom budú môcť stavať v ďalších obdobiach.
Príroda rozkvitne a novými podujatiami a nápadmi rozkvitne aj naša škôlka.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka