Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2011

 

Materská škola v znamení tvorivej atmosféry a radosti

V učebnom roku 2010/2011 navštevovalo MŠ 47 detí rozdelených do dvoch tried. Venovali sa im štyri pani učiteľky. Hlavné jedlo sme privážali z Koša a ostatné jedlá pripravovala p. Vilma Greschnerová. Predsedníčkou školskej rady bola Lucia Šindlerová. Počas leta bude materská škola v prevádzke prvé tri júlové týždne.
Obec Opatovce nad Nitrou ako zriaďovateľ MŠ v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práv vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ na deň 21. 2. 2011. Na základe výsledkov výberového konania sa riaditeľkou MŠ stala p. Jarmila Čertíková na ďalších 5 rokov.
Medzi dôležité udalosti materskej školy patrí inšpekcia, ktorú vykonala Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Trenčín v dňoch 11. 5. – 13. 5. 2011.
V záveroch inšpekcie sa uvádza: Veľmi dobré personálne podmienky MŠ v kvalifikovanosti a v ďalšom vysokoškolskom vzdelávaní učiteliek MŠ a dobré metodické a pedagogické riadenie školy k získavaniu praktických zručností začínajúcich učiteliek bolo dobrým základom kvalitnej výchovy a vzdelávania detí. Plnenie ŠkVP vychádzalo z reálnych potrieb a podmienok MŠ, podporovalo zámery koncepcie a smerovania MŠ s využitím osobitosti regiónu. Dobré materiálne vybavenie školy modernými učebnými pomôckami, knižným fondom detskej a odbornej literatúry, didaktickou a výpočtovou technikou priaznivo vplývali na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti a profilu absolventa MŠ. Plánovanie a realizácia školských aktivít zabezpečovali rozvoj psychomotorických, sociálno-emocionálnych spôsobilostí a tvorivosti detí. Priaznivá atmosféra MŠ, podnetné estetické prostredie pre deti a zamestnancov, ústretovosť vedenia školy, pedagogického kolektívu a zriaďovateľa pozitívne vplývali na záujem rodičov o MŠ.
Obec pokračovala v budovaní objektu pod názvom Opatovský detský hrádok, ktorý už v súčasnosti deti využívajú.


 

Z aktivít MŠ

Jedného dňa sme sa s radosťou a zvedavosťou vybrali navštíviť ,,Ušatú„ do vlakového depa v Prievidzi. Bol to pre deti veľký zážitok. Mohli nazrieť do zákulisia vlakového depa a videli množstvo ozajstných vlakov a previezli sa na vláčiku. Dlho naň spomínali a rozprávali si svoje zážitky.
Len čo doznelo toto poznanie, blížil sa ten naj - deň MDD. Na školský dvor privanul čarovný vietor a zrazu tu bolo množstvo balónov a stúh, množstvo stanovíšť, ktoré čakali na družstvá detí zložené zo školákov a škôlkarov.
Hneď na začiatku nás privítali požiarnici so sirénami a blikajúcimi požiarnickými autami. Oboznámili deti s technikou, ktorú si tieto mohli zblízka pozrieť a vyskúšať. No a po tomto krásnom úvode sa deti premiestnili na súťaže, kde ich čakali pani učiteľky na stanovištiach lezenia, behu, hodu či netradičnej chôdze, ale aj maľby na tvár. Deň pokračoval ďalšími zaujímavými stretnutiami s psíkmi, koníkmi a pretekárskymi autíčkami. Nechýbal ani dážď z cukríkov a darčekov pre všetky deti. Deň sa zavŕšil diskotékou.
Príprava a realizácia osláv MDD bola mimoriadne pekným príkladom spolupráce MŠ, ZŠ, obce, spolkov a organizácií na jej území s cieľom pripraviť pre všetky deti od 2 do 12 rokov krásny sviatočný deň, čo sa aj podarilo.
Deti zaujali aj ďalšie aktivity medzi ktoré patria oboznámenie sa s veľkonočnými zvykmi, návšteva kúzelníka s jeho tajuplnou skrinkou záhad a šikovnosti, koncert so speváčkou Martinou Ďuricovou a hudobníkmi zo ZUŠ Nováky, návšteva bojnických kúpeľov...
V utorok 28. júna 2011 sme sa rozlúčili s 13 predškolákmi, ktorí budú od 1. septembra prváčikmi v našej základnej škole. Všetkým deťom želáme pekné leto.

Jarmila Čertíková a Jana Cagáňová


 

Kráčam smelo do škôlky, klopkajú mi topánky.
Cestou rátam vrabce, listy, v počítaní som si istý .

M. Nováková


V septembri naša materská škola privítala veľa malých detí, ktoré čaká mnoho zaujímavostí a nových zážitkov. V tomto školskom roku deti privítali v šatni nové skrinky vyzdobené farebnými obrázkami.
Materskú školu navštevuje 54 detí, ktoré sme rozdelili do troch tried.
V prvej triede sú deti od 4 do 6 rokov. Je ich 23 a starajú sa o ne pani učiteľky Bc. Katka Mavlerová a Mgr. Daniela Gatialová.
V druhej triede je 19 detí a v nich sa o dobrú atmosféru a príjemné stretávanie starajú pani učiteľky Bc.Veronika Gürtlerová a Janka Marcišová.
V poldennej triede sa stretlo 12 dvoj a trojročných detí. Ich program a pocit domova bude vytvárať Jarmila Čertíková.
O čistotu tried a priestorov materskej školy sa stará p. Lenka Čierna, vonkajší priestor dvora , dovoz jedla pre hladné brušká má na starosti školník p. Anton Minich.
O zdravú výživu a sýte brušká sa stará p. Vilmuška Greschnerová, ktorej sa hlási všetko, čo sa týka stravy v materskej a základnej škole.
Nemáme len viac detí, ale pribudli aj nové zaujímavé hračky, ktoré rozvíjajú myslenie, fantáziu a zručnosť detí.
V prvom týždni sa deti stretli s členmi skupiny sokoliarov Aquilla z Bojníc. Deti mali neopakovateľné zážitky z predvádzania dravých vtákov a oboznámili sa aj so starostlivosťou o ne a ich výcvik.
Na prvých vychádzkach sa deti oboznamovali s okolím materskej školy a bezpečnosťou pri hrách nielen na dvore, ale aj na výletoch do blízkeho okolia. Na prvom z nich staršie deti zbierali gaštany v blízkych kúpeľoch. Tešíme sa na jeseň, ktorá poskytuje veľa podnetov na zaujímavé činnosti.
V práci s deťmi budeme aj naďalej uplatňovať náš školský výchovný program „Pramienok“.
Aj v tomto roku budeme pracovať tak, aby sa deti cítili príjemne a s radosťou chodili do materskej školy a našli si tu nielen nových kamarátov, ale získali aj nové skúsenosti a vedomosti. Tešíme sa aj na spoluprácu s rodičmi.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ


 

Z materskej školy veselo i vážne

Ani sme sa nenazdali a je tu december – mesiac Mikuláša, Vianoc, mesiac citového zblíženia, obdarúvania...
Veľmi rada konštatujem, že počiatočný plač malých a nových detí nahradili radostný džavot, bezstarostné hry a veselé rozprávanie. Deťúrence sa v škôlke cítia dobre a pri lúčení nám hovoria, aby sme sa nebáli – ráno znova prídu.
Pani učiteľky každý deň pripravujú pre deti bohatý a zaujímavý program pre zábavu i poučenie. Chodíme na vychádzky a deti sa zážitkovou formou oboznamujú so živou i neživou prírodou a spoznávajú pekné prírodné zákutia.
Po vychádzkach si nazbieranými prírodninami vyzdobujeme prostredie škôlky.
Jeseň sme ukončili mimoriadne vydarenou tekvicovou párty. Deti rodičom zaspievali a zarecitovali a tí zas priniesli rôzne dobroty, na ktorých si spoločne pochutnali. Zábavu spestrili milučké strašidlá, ktorým sa deti veľmi potešili. Ďakujem za pomoc všetkým, ktorí prispeli k tomuto peknému podujatiu.
Deti účinkovali v programe v rámci Mesiaca úcty k starším. Navštívili nás pracovníci bojnickej zooškoly, zaujímavo porozprávali o exotických zvieratách a najväčším zážitkom detí bolo pohladenie hada či korytnačky.
Výchovný koncert pre deti bol tiež zaujímavý a podnetný. Deťom sa páčilo aj predvianočné pásmo Nesieme vám novinu, ktoré si vypočuli 6. decembra v kultúrnom dome a prekvapením bola aj návšteva Mikuláša, anjela a čerta. Deti sa tešia na stretnutie pod stromčekom spolu s rodičmi.
Materská škola dostala darček v podobe namontovaných skriniek na šaty. Poďakovanie patrí obetavým rodičom p. Tišťanovi, p. Škopcovi a p. Mikulovi, ktorí skrinky zmontovali.
Všetkým deťom prajem krásne zimné prázdniny a potom šťastné stretnutie v MŠ v novom roku.
A celkom na záver všetkým prajem –
sladký cukrík dobroty,
mandarínku ochoty,
čokoládu v srdca tvare,
nech máte lásky hodne stále
a oriešky – dobré slová,
ktoré ľudí spolu spoja.
Každý deň z nich popapkajte
a tiež z nich aj rozdajte.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ
 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka