Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2010

 

Vianoce sú hracia skrinka, v ktorej tisíc tónov spinká....

Na konci roka každý bilancuje a hodnotí plusy a mínusy svojej práce. Aj ja som sa zamýšľala nad svojou prácou pre deti a vzájomnou spoluprácou s pani starostkou Mgr. Dankou Meliškovou a rodičmi detí ako aj s občanmi obce. Áno aj obec, pretože veľakrát som čítala diskusné fórum, kde boli ohlasy, na ktoré som chcela reagovať, ale povedala som si, že sú to asi názory ľudí, ktorí sú rozhnevaní a ich triezvy úsudok zostal v pozadí. Bola som vždy za otvorenú diskusiu, či je to príjemné alebo nepríjemné. Rodičia, čo sa zúčastňovali rodičovských združení alebo osobných pohovorov vedia, že som sa im vždy snažila vychádzať v ústrety. A práve všetkým rodičom, ktorý chcú pre deti pokojné a pekné prostredie, želám v novom roku chuť podeliť sa o radosť, lásku a porozumenie. Predovšetkým chcem poďakovať pani učiteľkám , pracovníčkam materskej školy a pánovi školníkovi za ich ochotu pracovať aj nad svoj pracovný čas a dať deťom zo seba to najlepšie. Taktiež aj pani starostke Mgr. Danke Meliškovej za porozumenie a starostlivosť o prostredie materskej školy. Prajem jej veľa zdravia a vytrvalosti pri presadzovaní aktivít pre Obec Opatovce nad Nitrou.
Teší ma, že aj rodičia sa začali zapájať do diania v materskej škole a podporujú aktivity, ktoré sme vymysleli pre deti. Musím vyzdvihnúť Tekvicovú party, do ktorej rodičia prispeli koláčmi, ovocím a dobrou náladou.
Na návštevu do materskej školy zavítala aj milá návšteva zo zoo školy Bojnice. Deti sa oboznámili so zvieratami a ich životom v zoo. Ďalšou návštevou bol jazykovedec, ktorý predviedol krásu slovenského jazyka. Spolu s ním si deti zarecitovali a zaspievali básne a piesne. Tieto akcie boli spoločné aj. So základnou školou máme peknú a tvorivú spoluprácu. V tomto období sme sa začali aj my pripravovať na Vianoce. V tvorivých dielňach sme vyrábali s deťmi vianočné ozdoby a koláčiky na stromček. Rozprávali sme sa o zvykoch a tradíciách, ktoré dodržiavame na Štedrý večer.
Pri jedličke sa spoločne stretneme 16.12.2010 o 15.30 h, v ten deň našu materskú školu navštívi aj Mikuláš, ktorý prinesie deťom veľa darčekov. Deti majú pre neho aj pre rodičov pripravený bohatý vianočný program.
Naše poďakovanie patrí spoločnosti Nestlé s. r. o za sladkosti pre deti, pani Mgr. Vladimíre Juríkovej za finančný príspevok k Vianociam a všetkým rodičom za sladké pohostenie.
Prajem všetkým požehnané Vianoce a šťastný nový rok, radosť a pohodu v ňom.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ


 

Plnou parou do nového školského roka

Pominul čas dovoleniek, oddychu a výletov. Otvorila sa brána našej materskej školy, ktorá sa zmenila na kvetinkovú a slniečkovú triedu. Kvetinkovú triedu navštevujú staršie deti. Hlavným cieľom je čo najlepšie ich pripraviť na nástup do školských lavíc. Do slniečkovej triedy pribudlo veľa nových detí, ktoré sa oboznamujú s prostredím materskej školy, ale aj spoznávajú kamarátov. Učia sa podeliť o hračku a spoločné pomôcky. V slniečkovej triede deti privítali nové pani učiteľky Monika Klopanová a Bc. Katarína Mavlerová. V kvetinkovej triede sa deťom venujú p. riaditeľka Jarmila Čertíková a Bc. Veronika Gürtlerová. O čistotu sa i naďalej stará p. Magdaléna Čierna a o hladné brušká p. Vilma Greschnerová. Za školský dvor a funkčnosť školských zariadení a vecí zodpovedá pán školník Anton Minich.
Aj v tomto roku plánujeme veľa krásnych, zaujímavých stretnutí a podujatí. S deťmi sme navštívili areál bojnických kúpeľov, kde sme nazbierali gaštany a spoznávali čaro jesennej prírody. Prechádzka nás navodila na jesennú náladu a začali sme sa pripravovať na podujatie Výstava plodov jesene. Vybrané deti sa zúčastnili otvorenia výstavy a vystúpili s pesničkami a básničkami. Ďalším podujatím v materskej škole bola tekvicová párty. Deti s rodičmi sa v jeden októbrový podvečer stretli v materskej škole a prezliekli sa do strašidelných masiek. Najprv predviedli, čo sa od začiatku školského roka naučili - recitovali, spievali, tancovali. Potom nasledovala diskotéka a občerstvenie. Na záver sme zapálili lampióny šťastia a spoločne sme ich pustili do neba s prianiami detí aj rodičov. Deti prežili naozaj zaujímavý večer plný prekvapení. Ďakujem pani učiteľkám, rodičom a mamičkám, ktoré prispeli k občerstveniu. Deti ani potom nezaháľali a pod vedením pani učiteliek sa pripravovali na vystúpenie pre seniorov. Tam predviedli svoju šikovnosť nielen pri recitovaní a spievaní, ale aj pri tancovaní. Momentálne nás trápia pretrvávajúce ochorenia detí. Dúfam, že sa deti rýchlo vyliečia a budú sa môcť plnou silou a v zdraví pustiť do príprav na mikulášsky večierok.
Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu „Pramienok“, ktorý vychádza zo záväzného kurikulárneho dokumentu Štátneho vzdelávacie programu ISCED 0. V rámci programu sa deti oboznamujú s enviromentálnou tematikou a poznávajú kultúru svojho regiónu.
Touto cestou ďakujem matkám pp. Bellovej, Píšovej, Juríkovej a Šindlerovej za omaľovánky, výkresy, bezpečnostné vesty a návleky na topánky, ktoré nám všetkým urobili veľkú radosť. V októbri sme doplnili vybavenie materskej školy novými lehátkami, navliečkami na prádlo, uterákmi a písacími stolmi.
V súčasnosti sa pracuje na oplotení dvora, kde sa budú môcť deti bezpečne hrať. Dúfam, že nám vandali nezničia to pekné, čo sa vybudovalo a bude to i naďalej slúžiť deťom na oddych.
Prajem všetkým pekný a ničím nerušený školský rok plný krásnych a pokojných stretnutí.


Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ


 

Z činnosti Materskej školy

V poslednom mesiaci sa často ozýva z našej materskej školy spev a rozhovory o dovolenkách a prázdninách. Ako všetci, i naše deti sa tešia na dovolenku s rodičmi, že budú mať čas na seba, spoločne sa zahrajú a nebudú sa nikde ponáhľať. Ale nemali by sme preskakovať.
Keď môžem zhodnotiť tento školský rok, tak sme prežili veľa zaujímavého, ale aj poučného.
Na začiatku školského roka na nás čakalo 33 detí, ktoré sa tešili do materskej školy. Chceli získavať nové skúsenosti a zažiť veľa krásnych chvíľ. Prežili sme krásne stretnutia a možno aj sklamania, ale dúfam, že toho krásneho a poučného bolo viac.
O časti aktivít sme informovali v Opatovskom prameni č. 1 a teraz predkladáme ďalšie:

 • Úcta k starším – program, v ktorom sa deti s radosťou a láskou predstavili svojim starkým.

 • Mikulášske posedenie - príjemné stretnutie s rodičmi a s Mikulášom – deti si uvedomili aké dôležité je obdariť a byť obdarený.

 • Otvorená hodina pre rodičov predškolákov - oboznámenie sa s prácou v materskej škole - čo všetko sa deti naučili a čo poznajú.

 • Tvorivá dielňa - práca detí na jarnej výzdobe.

 • Návšteva autodielne, kde sa deti oboznámili s prácou na oprave auta ,motorky a videli rôzne stroje a nástroje.

 • Návšteva knižnice - pozreli si množstvo kníh, ktoré si môžu neskôr prečítať a naučiť sa niečo zaujímavé.

 • Deň matiek – deti v programe pozdravili a ukázali, čo dokážu a obdarili svojich blízkych.

 • Športový deň k MDD a množstvo podujatí v priebehu týždňa - nemohli sme zabudnúť ani na sladké odmeny a pozornosti pre deti.

 • Výlet do kúpeľov - spoznávanie najbližšieho okolia a jeho krás.

 • Návšteva zoo - deti si pozreli zvieratá, ktoré žijú v zajatí a oboznámili sa so starostlivosťou o ne.

 • Rozlúčka s predškolákmi - slávnostné zapísanie sa do pamätnej knihy obce.

Zapojili sme sa aj do spoločných stretnutí detí v obvode Bojnice v súťaži ,,Dopraváčik" - deti si overili svoje poznatky z dopravy a uvedomili si dôležitosť dopravnej disciplíny.
Športová olympiáda - vyskúšali si zápolenie v riadnych športových disciplínach a stretli sa aj s inými deťmi .
Deti sa počas školského roka učili základom anglického jazyka, počítačovej gramotnosti a navštevovali pohybovo - tanečný krúžok.
To je stručný výpočet toho najhlavnejšieho, čo sme pripravili pre naše deti . Len nás mrzí, že sa vyskytovalo veľa ochorení horných dýchacích ciest a je dosť alergických detí, čo nám narúšalo dochádzku, keď do mladšej triedy chodilo priemerne 10 a do staršej 13 detí.
Opäť ďakujem rodičom, ktorí pomohli a prispeli k obohateniu jedálneho lístka ovocím a sirupmi na pitný režim a tiež sladkosťami k MDD a rôznymi pomôckami.
Veľmi ma teší , že pre školský rok 2010/2011 sa do našej materskej školy prihlásilo viac detí, a tak môžeme od budúceho školského roka pribrať ešte jednu pani učiteľku. Na budúci školský rok je prihlásených 46 detí. Niektorí rodičia sa obávajú, že vzhľadom na vysoký počet prihlásených detí v nasledujúcom roku nebudú v MŠ dodržané hygienické normy, preto napísali petíciu a dali p. starostke. Je potrebné povedať že sa intenzívne zaujíma o túto situáciu a rozhodla o úprave školského dvora a vymedzenie pre materskú školu. Len dúfam, že budeme musieť odtiaľ vynášať sklenené fľaše a injekčné striekačky a špaky od cigariet, ako je to doposiaľ. Tiež sa rieši priestorové rozloženie školského nábytku a vytvorenie priestoru na bezpečné a spokojné plnenie programu materskej školy.
Dúfam, že deti i naďalej budú s radosťou navštevovať materskú školu, kde budú mať milé a pokojné pani učiteľky, s ktorými zažijú veľa krásnych chvíľ. A tak nebudú spokojné len deti, ale aj ich rodičia.
Peknú a ničím nerušenú dovolenku a letné prázdniny želajú pracovníčky materskej školy.

Jarmila Čertíková, riaditeľka školy


 

Radosť a potešenie detí je naša odmena

Čo sa dialo v našej materskej škole v druhom polroku školského roka 2009 - 2010?
Prvou závažnou udalosťou bol odchod p. učiteľky Katky Bartošovej a nástup začínajúcej p. učiteľky Bc. Veroniky Gürtlerovej.
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti pokračujeme podľa plánu školského vzdelávacieho programu „Pramienok“. Deti vedieme k vzájomnej úcte a porozumeniu, ale aj k ekologickému a environmentálne cíteniu, k úcte k domovu a svojim blízkym.
Počas zimy sme zažili veľa krásnych dní so sánkovačku, korčuľovaním, šmýkaním, stavbou snehuliakov.
Navštívili sme bábkové predstavenie „Čertík dobráčik“ a tiež sme videli príbeh o Snehulienke trocha inak – s kapitánkou Policajného zboru v Prievidzi RNDr. Beátou Benčovou. P. učiteľky a deti rozoberali závažné témy o unesených a stratených deťoch a pozreli si divadielko, ktoré k téme pripravili Bc. Katka Súkeníková a Mgr. Monika Ergangová z Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
Ešte pred zápisom do školy naši predškôlkari navštívili prvákov, pobudli v školských laviciach a dozvedeli sa, čo a ako sa budú v škole učiť. Naše deti sa prezentovali ako veľmi šikovné a pozorné, s túžbou po nových poznatkoch. Zapojili sme sa aj do výtvarných súťaží Vesmír očami detí a Zvieratká v záhradke. Na potulkách po okolí sme sledovali Teplý potok, jeho zimné krásy, vodnú hladinu a povedali sme si aj o nebezpečenstve, ktoré na deti číha na zamrznutých vodných plochách. Začiatkom februára sa škôlka premenila na rozprávkovo. Deti sa premenili na princov, víly, šašov či rytierov. Staršie deti v tento deň mali deň bez spánku, čo potešilo hlavne „nespáčov.“ Veselo sa zabávali a neskôr sa k nim pripojili aj mladšie deti. Spoločne sa predstavili a zasúťažili si. Každé dieťa dostalo odmenu za svoju úžasnú masku.
Ale už sa tešíme na jar – veď aj naše prostredie sa mení. Na oknách sú kvety a mláďatká – zvieratká. Spolu s p. Juríkovou sme si vytvorili jarnú ozdobu pre rodičov – deti boli touto prácou nadšené.
Využívame aj telocvičňu nielen na telesnú, ale aj relaxačnú činnosť a tešíme sa, že aj keď bude zlé počasie, môžeme sa tam pohybovať a šantiť.
Čaká nás ešte veľa zaujímavých akcií, ktoré pre deti pripravujeme. Najbližšie je to Deň matiek, na ktorý pripravujeme program, tiež výlety, MDD, rozlúčka s predškolákmi.
Budeme sa snažiť aj naďalej pripravovať akcie, na ktorých deti zažijú veľa dobrodružstiev a nových poznatkov.

Jarmila Čertíková, riaditeľka MŠ

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka