Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2009

Zo života materskej školy

Prázdniny sú dávno za nami, na dvere klope zima. Pribudli povinnosti deťom i rodičom. Stihli obschnúť slzičky našich nových škôlkarov.
Do MŠ ich je v tomto šk. roku zapísaných 35. Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujú tri pedagogické pracovníčky. Pracujeme nielen pod novým názvom – MŠ Pramienok, ale aj podľa novej koncepcie. Východiskom je štátny vzdelávací program ISCED 0.
Súčasťou predprimárneho vzdelávania je aj krúžková činnosť. Výučbu angličtiny a hudobno-pohybový krúžok naďalej vedú kvalifikovaní lektori.
Škôlkari sa aktívne zapájajú do verejného diania v obci. S kultúrnym programom vystúpili na oslavách pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Deti reprezentovali MŠ na prehliadke Dopraváčik v Lazanoch. Zúčastnili sa súťaže o najkrajšiu výtvarnú koláž organizovanú spoločnosťou PORFIX, s. r. o. Zemianske Kostoľany. Ocenená bola aj naša predškoláčka Emka Kováčová. V novembri sme plánovali predplavecký výcvik, ktorý sa však pre nízky záujem zo strany rodičov neuskutočnil.
Aby sme pobyt maličkých v MŠ spríjemnili, hráme im maňuškové divadlá, organizujeme rôzne súťaže, edukačné aktivity.
Výtvarne nadané deti s radosťou pracovali na výrobe vianočných pohľadníc, ktoré budú ako prejav vďaky zaslané našim sponzorom. Tie najkrajšie putovali do súťaže organizovanej CVČ Bojnice.
Zdalo by sa, že v MŠ všetko bezchybne funguje. Žiaľ – trápi nás zlý stav školského dvora. Je nám veľmi ľúto, v akom je dezolátnom stave. Odpadky, rozbité fľaše – to všetko „víta“ deti, ktoré sa tu chcú počas pobytu vonku zahrať, vyšantiť sa. Prosíme vás, buďte všímavejší k tomu, čo sa v obci deje! Netolerujte vandalizmus či iné negatívne prejavy správania mladistvých!
Milí rodičia! Zúčastňujete sa rodičovských združení, sledujete oznamy na nástenkách, webovej stránke obce. Vaše prípadné návrhy, pripomienky, či sťažnosti riešte cez zástupcov rodičov v rade školy pri MŠ. Aktívne v nej pracuje pani Vladimíra Juríková a pani Viera Mikulová.
Pred nami je ešte väčšia časť školského roka. Veríme, že ju prežijeme v príjemnej atmosfére, v ktorej deti získajú mnoho nových kompetencií a hlavne, že sa v prostredí MŠ budú cítiť dobre a bezpečne.
Prajeme vám pekné vianočné sviatky plné pohody. Deťom veľa darčekov a hlavne bohatú nádielku snehu od babky perinbabky.

Katarína Bartošová, učiteľka
 


 

Z činnosti Materskej školy Opatovce nad Nitrou

V školskom roku 2008/2009 je do materskej školy zapísaných 33 detí, o ktoré sa stará kvalifikovaný personál – učiteľky: Vlasta Čavojská, Katarína Bartošová a riaditeľka MŠ – Jarmila Čertíková. Strava je zabezpečená a dovážaná zo ŠJ Koš. Jej výdajom je poverená Vilma Greschnerová. V súčasnosti sa v našom zariadení stravujú aj dôchodcovia z obce. O čistotu MŠ dbá upratovačka Magdaléna Čierna.
Učiteľky pri svojej práci vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED O. Ten poskytuje nový model projektovania obsahu vzdelávania, ktorý dáva materským školám možnosť zamerať sa na individuálne rozvíjanie osobného potenciálu detí. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Edukačnými hrami si deti osvojujú vedomosti a nadobúdajú potrebné zručnosti. Majú možnosť pracovať v tanečnom krúžku, získavať základy anglického jazyka.
Inventár učebných pomôcok je priebežne dopĺňaný o nový pútavý materiál, ktorý podporuje výchovno-vzdelávací proces.


V šk. roku 2008/2009 sme zrealizovali nasledujúce podujatia:


JESEŇ:

 • turistická vychádzka do kúpeľov Bojnice
 • vystúpenie s kultúrnym programom pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
 • vítanie nových občiankov do života – spolupráca so ZPOZ v obci
 • návšteva divadelného predstavenia v Bojniciach
 • prednáška pracovníčky bojnickej zooškoly
 • účasť na prehliadke zručnosti a logického myslenia – Šikovníček v MŠ Kanianka.


ZIMA:

 • Mikulášska besiedka v MŠ – podujatie plné radosti a pohody.
 • Deti staršej vekovej skupiny v januári navštívili kamarátov - prváčikov. Hlavným cieľom bolo eliminovať obavy detí z nového školského prostredia.
 • Predškoláci pod vedením pani učiteľky K. Bartošovej prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na otvorenej hodine s názvom: Adamkov zápis do školy. Rodičia mali možnosť sledovať, v čom ich dieťa vyniká, v čom má rezervy, v čom sa potrebuje zlepšiť, aby sa z neho stal šikovný prváčik.
 • Radosť mali deti aj z návštevy kúzelníka. S úžasom sledovali jeho triky a kúzla.
 • V činnosti našej MŠ treba vyzdvihnúť aktívny rozvoj výtvarných zručností. Talentované deti si pod vedením p. učiteľky V. Čavojskej osvojujú nové náročnejšie výtvarné techniky. Svoje práce prezentujú na výtvarných súťažiach, ale aj v detskom časopise Včielka.

 

Dúfame, že rodičia sú s prácou našej MŠ spokojní, že deti sú u nás šťastné a spokojné. Budeme radi, keď sa hlavne rodičia podelia s nami o návrhy a pripomienky, ktoré prispejú k ešte efektívnejšej práci v prospech detí.

Katarína Bartošová, učiteľka

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka