Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2008

 

Zo života materskej školy

Blíži sa koniec roka 2008 a s ním bilancovanie – čo sa nám v našej materskej škole od začiatku šk. roka podarilo, kde máme rezervy, čo je nutné zlepšiť.
V dvoch triedach je zapísaných 33 detí. V čase prevádzky- od 6. do 16. h.- sa im striedavo venujú 3 kvalifikované učiteľky. Dochádzka detí je primeraná k ich veku a chorobnosti.
Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Edukačnými hrami si deti osvojujú vedomosti, nadobúdajú potrebné zručnosti. Majú možnosť pracovať v tanečnom krúžku, získavať základy vyjadrovania v anglickom jazyku.
V jesennom období sme pre maličkých pripravili nasledovné akcie:
V septembri si preverili pohybovú zdatnosť na turistickej vychádzke do bojnických kúpeľov. V októbri - Mesiaci úcty k starším, deti vystúpili s kultúrnym programom na oslave v obci, čím potešili hlavne svojich starých rodičov. Nových občiankov vítali spevom a básničkami na slávnostnom uvítaní do života.
V novembri sme navštívili KC Bojnice a deti videli divadelné predstavenie Čin Čin. Pútavá bola aj prednáška pracovníčky zooškoly. Dvaja predškoláci reprezentovali MŠ na prehliadke zručnosti a logického myslenia – Šikovníček v MŠ Kanianka. Deti sa zapojili aj do súťaže v zhotovovaní vianočných pohľadníc, ktorú organizovalo Centrum voľného času Bojnice. Plánovaný predplavecký výcvik nebol zrealizovaný z dôvodu nízkého záujmu zo strany rodičov. Zatiaľ poslednou, ale najradostnejšou akciou, bola Mikulášska besiedka.
Aj v nasledujúcich mesiacoch pripravujeme pre deti zaujímavé podujatia. Uvítali by sme však väčší záujem zo strany rodičov – ich návrhy, pripomienky. Vieme, že sú pracovne vyťažení, avšak rodičovských združení by sa mali zúčastňovať vo väčšom počte – aby nedochádzalo k ich neinformovanosti (poplatky v MŠ a ďalšie).
Starosti nám robí aj bezpečnosť pri pobyte detí vonku. Žiadame občanov- majiteľov psov, aby dôsledne dbali o to, aby nedochádzalo k voľnému pohybu ich štvornohých miláčikov ulicami obce. A z hygienického hľadiska je neprípustné, aby majitelia svoje psy venčili v areáli školy! Nájde sa však dosť občanov, ktorí nám v práci pomáhajú. Aj prostredníctvom Opatovského prameňa vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým, ktorí prispievajú k skvalitneniu života v MŠ. Osobitne ďakujeme občanom a firmám – Ing. Zuzana Cagáňová, MUDr. Daniela Gombarčíková, Lucia Šindlerová, Nestlé, Strojop.
Robme všetko preto, aby deti materskú školu považovali za svoj druhý domov plný kamarátov, veselosti a zaujímavých činností.

Katarína Bartošová, učiteľka
 Navštevovať materskú školu je zaujímavé

Život detí v MŠ je pestrý, zaujímavý, neustále plný očakávania nových zážitkov a spoznávania nových javov a skutočností.
Pri organizovaní jednotlivých činností sa zamestnanci MŠ riadia pedagogickými a didaktickými zásadami pre deti predškolského veku. Na spoznávanie okolitého prostredia a učenia sa niektorým zručnostiam aj v šk. r. 2007/2008 využívali viaceré tradičné i netradičné podujatia a aktivity – plavecký výcvik, návštevy zoo, hvezdárne, účasť na bábkovom predstavení, na produkcii kúzelníka, účasť na súťažiach a prehliadkach – spevácka súťaž Sláviček, športová olympiáda, účinkovanie v kultúrnych programoch v obci.
Medzi mimoriadne príťažlivé podujatia patrili oslava MDD a pasovanie 12 predškolákov za školákov.
Riaditeľka MŠ ďakuje všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie rôznych hier a pomôcok – lôpt, skladačiek, masážnych zvieratiek, lehátok…
S dvanástimi predškolákmi sa rozlúčili, ale už sa tešia na nové detičky. Dovidenia 2. septembra 2008.

Z podkladov materskej školy spracovala Jana Cagáňová
 Zo života materskej školy

Základnou potrebou dieťaťa je láska, ktorú každému dieťaťu v našej MŠ prejavujeme. Posilňujeme tak v nich pocit bezpečia. O tom, že sa nám to darí, svedčí aj každodenný radostný príchod detí do MŠ. Usilujeme sa o to vhodnou výzdobou interiéru, ale aj zaujímavými akciami.
Prvou zimnou akciou bol Mikuláš. Zvonenie rolničiek oznámilo deťom jeho príchod. A opäť neprišiel medzi deti s prázdnymi rukami. Priniesol im nielen plný kôš balíčkov so sladkosťami, ale aj množstvo hračiek, z ktorých mali deti obrovskú radosť. Touto cestou za ne ďakujeme všetkým sponzorom. Deti svoju vďaku prejavili peknými básničkami a pesničkami.
Čas Vianoc sme v MŠ začali písaním listov Ježiškovi. Každé dieťa svoje želanie vyjadrilo kresbou v liste pre Ježiška. Tie sme potom spoločne odniesli na tunajšiu poštu. Veríme, že ich sny sa splnili pod vianočným stromčekom.
Január bol veľmi radostný a zaujímavý pre našich 12 predškolákov, ktorí najskôr navštívili prvákov v ZŠ. Na otvorenej hodine svojimi znalosťami presvedčili rodičov a starších kamarátov, že sú naozajstní budúci prváci. Potom už hrdo a veselo spolu s rodičmi kráčali na zápis do 1. ročníka.
Nové vedomosti získavali nielen predškoláci, ale aj ostatné deti našej MŠ na zaujímavej besede s ukážkami o neživej prírode, ktorú im predniesla pracovníčka Hornonitrianskeho múzea. Ďalej sa deti zoznámili s prácou automechanika v miestnej autodielni.
Posledným podujatím bol karneval, na ktorom sa deti premenili na princezné, kovbojov, šašov, zvieratká a mnoho ďalších rozprávkových postáv. Do sýtosti si zašantili, zatancovali a pochutili si na maškrtách. Život detí v našej MŠ je pestrý a zaujímavý. Dokazujú to nielen spomínané akcie, ale aj rôzne záujmové krúžky, nástenky s výtvarnými prácami detí, básničkami, piesňami, hrami, ktoré sú našou každodennou činnosťou.

Natália Meszárosová, učiteľka


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka