Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2007

Zo života materskej školy

Zlietol vietor šiky, miky,
hojdá všetky konáriky
vraj by stromy zobliecť rád.
Takýto spev sa ozýval z našej materskej školy začiatkom jesene. V jesenných mesiacoch sme sa zamerali na posilňovanie environmentálneho a ekologického cítenia detí. Boli sme na vychádzkach pod Babirátkou, pri teplom potoku, sledovali sme okolie Opatoviec a spoznávali svoju rodnú dedinu. Videli sme nielen pekné a príjemné prostredie, ale našli sa aj zákutia, ktoré akoby nepatrili nikomu a nesvedčili o dobrom vzťahu ľudí k prírode a k svojmu najbližšiemu prostrediu.
Deti si spomenuli aj na svoje babičky, dedkov a staré mamy pri nácviku básní a piesní, ktorými sme ich potešili v programe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Odmenou nám bolo milé pohladenie našich blízkych.
Deti veľmi zaujala téma o ľudskom tele starostlivosti oň. Spoznávali zatiaľ len na maketách, ako ľudské telo vyzerá a čo má vo vnútri. Nadobudnuté poznatky dve deti – Chiara Líšková, Vladko Hrdý využili pri reprezentácií materskej školy v MŠ Kanianka, kde sa stretli deti z okolitých materských škôl. Naše deti boli veľmi šikovné a zvládli všetky úlohy bez pomoci dospelého.
Aj v tomto roku nás navštívil ujo zo zooškoly a deti sa dozvedeli veľa užitočných informácií. Deti mali veľký zážitok, že sa môžu dotknúť živého hada a zistiť aký je.
Ale jeseň postupne menila svoju podobu a z nenazdajky napadol prvý sneh čo je znamenie blížiaceho sa Mikuláša. Deti využili čerstvo napadnutý sneh a robili cestičky, gule... Aj nám učiteľkám sneh pripomenul, že budeme ďalej vymýšľať a tvoriť s deťmi, aby boli pozorné a vnímavé k svojmu okoliu a k sebe samým.
Teraz nastáva čas príprav na Mikuláša a odmien pre deti. Oslovili sme niekoľko firiem a ľudí, ktorí by mohli pomôcť, a tak potešiť deti. Deti nečakajú veľké darčeky, im stačí drobnosť a milé a vrúcne pritúlenie a istota, že majú okolo seba prajných a milujúcich ľudí – rodičov, súrodencov, babky, dedkov, staré mamy, ale aj nás pani učiteľky.

Jarmila Čertíková, riaditeľka
 Zo života MŠ

Horúce letné dni pominuli a prírode znova začína kraľovať pani Jeseň. U niektorých detí obľúbená, u iných nie. Prečo? Veď je predsa začiatok školského roka! Po mesačných prázdninách sa opäť otvorili aj dvere opatovskej MŠ.
V tomto školskom roku je do nášho predškolského zariadenia zapísaných 33 detí. V čase od 6,00 do 16,00 h sa im venujú 3 pedagogické pracovníčky. A verte mi, určite sa nenudia. Drobci si vyžadujú naozaj veľa starostlivosti - trpezlivosti. Podľa zákona totiž môžu byť do MŠ prijaté deti od dovŕšenia 2 rokov. Samozrejme len tie, ktoré si už osvojili základné hygienické návyky. Aj takéto detičky máme v našom kolektíve.
Predškoláci si zase aktívne osvojujú potrebné vedomosti z prvouky, matematiky, slovenského jazyka, rozvíjajú grafomotorické zručnosti.
Okrem výchovnovzdelávacích činností v pracovnom pláne školy nechýbajú ani exkurzie, výlety, kultúrne podujatia. Naďalej sa budeme venovať krúžkovej činnosti – výučbe anglického jazyka, hudobno-pohybovej výchove. Deti budú mať možnosť získať základy počítačovej gramotnosti.
V tomto školskom roku by sme uvítali montáž žalúzií do priestorov MŠ. Dúfame, že obec nájde finančné možnosti na realizáciu tohto projektu.
Sme ústretoví aj návrhom a pripomienkam zo strany rodičov. Veď len v rámci dobrých medziľudských vzťahov môžeme vo svojej práci napredovať, a tak vytvoriť priaznivé prostredie pre zdravý vývoj detí. Poprajme si teda veľa elánu a optimizmu. Verme, že materská škola sa pre deti stane ozajstným druhým domovom...

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Zo života materskej školy

Horúce slniečko hlási príchod očakávaných letných prázdnin, na ktoré sa tešia najmä deti. Pre nás, pedagógov, je to čas bilancovania - čo sa nám podarilo, s čím sme nespokojní, čo plánujeme do budúcnosti.
Aký bol teda posledný štvrťrok školského roka? Deti mali hádam najväčšiu radosť z návštevy zoo. Bez ochotných mamičiek, ktoré nám pomohli s dozorom, by sa nám túto akciu podarilo asi ťažko zrealizovať. Svoju aktivitu a zdatnosť deti dokázali aj na predplaveckom výcviku.
Obľúbeným sviatkom maličkých je Medzinárodný deň detí. Preto sa tešili maňuškovej scéne v podaní učiteliek MŠ, zmerali si sily v rôznych súťažných disciplínach. Tí najšikovnejší následne 6. júna reprezentovali MŠ na športovej olympiáde v Nitrianskom Pravne.
Deti, ktoré majú radšej kultúru ako šport, sa predstavili peknými ľudovými piesňami na podujatí organizovanom klubom dôchodcov v obci pod názvom Spievala mi stará mať. Zanôtili si spolu s babkami, ktoré si zaspomínali aj na časy svojej mladosti.
Vzbudiť a prehĺbiť v deťoch vzťah k hudbe – to bolo poslaním výchovného koncertu ZUŠ Bojnice. Vďaka pánovi učiteľovi Ľubošovi Hrdému a jeho zverencom deti spoznali rôzne hudobné nástroje a tešili sa z pekných skladbičiek.
Piesne, ale aj básne a scénky patria k neodmysliteľnej súčasti výučby v MŠ. S nimi sa potom škôlkari predvedú na kultúrnych podujatiach obce: Deň matiek, Uvítanie detí do života a ďalších.
Veľmi pekným podujatím bola rozlúčka predškolákov. Tento školský rok sa prvýkrát stretli deti spolu s rodičmi v obradnej sieni obce. Slávnostná atmosféra, pohľad na vyparádené, usmiate deti mnohým nahnala slzy do očí. Veď s každým dieťaťom, ktoré opúšťa brány MŠ, odchádza aj kúsok nášho srdca. Spomienky však ostanú.
Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu, pomoc, ústretovosť. Za dôsledné presadzovanie záujmov detí patrí poďakovanie aj členom rady školy a rady rodičov. Aj v budúcnosti uvítame návrhy na nové zaujímavé aktivity.
V týchto dňoch začínajú práce na rekonštrukcii školského dvora. Deti sa novému vybaveniu určite veľmi potešia. Prosíme vás, dozerajte na to, aby sa tento majetok neničil. Veď patrí vašim deťom či vnúčatám.
Čo dodať na záver? Prajeme „dospelákom“ veľa pekných, slnečných dní, deťom krásne zážitky, šibalské ohníčky v očkách a úsmev na perách. A v septembri opäť dovidenia.

Katarína Bartošová, učiteľka
 


 

Zo života materskej školy

Deti, a teda aj tie naše z MŠ si tento rok zimu nevychutnali, lebo babka Perinbabka bola skúpa na sneh. Plánované sánkovanie, či turistická vychádzka do zimnej prírody ostali len naším nesplneným želaním. Napriek nepriaznivému počasiu bol život v MŠ veľmi pestrý.
V januári sme navštívili našich kamarátov – prváčikov. Spolu sme si vyrobili karnevalové masky, zaspievali si, zopakovali poznatky o prírode. Aby rodičia videli, či sú ich deti na vstup do ZŠ pripravené, p. učiteľka staršej vekovej kategórie ich pozvala na otvorenú hodinu. Predškoláci netušili, čo ich čaká, no úlohy na nich kladené bravúrne zvládli. Pripravili oslavu svojmu kamarátovi – bábke Adamkovi. Hravou formou si utvrdili farby, geometrické tvary, číslice, precvičili grafomotoriku a pod. Následne bolo do 1. ročníka zapísaných všetkých 11 detí.
Vo februári sa triedami MŠ ozýval smiech a hudba. Prečo? Predsa bol karneval! A mamičky naň svojich maličkých naozaj svedomito pripravili. Masky boli pekné a pestré. Ťažko bolo vybrať najkrajšiu, a preto boli odmenení všetci.
O niekoľko dní po veselej zábave sa traja predškoláci zúčastnili náučnej prehliadky pod názvom „Malý zdravotník“. Plnili jednoduché úlohy z oblasti zdravého životného štýlu, ošetrovali fingované poranenia. Našťastie služby našich malých „lekárov“ v praxi využívať nemusíme – úrazy sa v MŠ nevyskytli.
A čo kultúra? Tri deti z mladšej vekovej skupiny reprezentovali 28. 3. 2007 našu MŠ na speváckej prehliadke ľudových piesní „Slávik“ v Nedožeroch Brezanoch. Peknými ľudovými pesničkami sa predstavili – Mirko Kavor, Leika Kotríková a Janka Hianiková.
Keďže veľa detí dáva prednosť televízoru a počítaču pred čítanými rozprávkami, v blízkej dobe plánujme s deťmi navštíviť obecnú knižnicu. Veď vhodne vybraná próza, poézia zohráva vo vývoji dieťaťa dôležitú funkciu. Aj prostredníctvom Opatovského prameňa apelujeme na rodičov, aby sa zamysleli nad vhodným výberom televíznych programov. Mnohokrát filmy propagujú násilie, čo u detí prebúdza agresívne správanie. Učme ich ohľaduplnosti, tolerancii, pomoci, úcte k starším. Len vzájomnou súčinnosťou vo výchove rodiny a školy dosiahneme, že z našich detí raz vyrastú plnohodnotní občania našej krásnej vlasti.

Katarína Bartošová, učiteľka


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka