Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PO - minulosť

 

V 19. storočí ničivé požiare často pustošili nielen Opatovce nad Nitrou, ale aj okolité sídla vrátane Bojníc, v ktorých veľké požiare v rokoch 1888, 1891 a 1893 zničili časť mestečka. Požiar, ktorý v roku 1891 zničil dom a vedľajšie staviská Štefana Kotríka, bol poslednou kvapkou pri rozhodovaní o založení hasičského zboru.
Pretože v Opatovciach nebolo človeka, ktorý by sa bol založenia zboru ujal, Opatovčania a Kocuranci sa pridali k Bojniciam. Zakladajúce valné zhromaždenie dobrovoľného hasičského zboru zvolal bojnický farár - prepošt Jozef Tomaškovič – na deň 8. mája 1892.
Prítomní sa uzniesli založiť obvodný dobrovoľný hasičský zbor v Bojniciach, ktorý mal čaty. Prvá sa skladala z mužov Bojníc a Dubnice, druhá z mužov z Opatoviec a Kocurian. Veliteľom opatovskej čaty, v ktorej bolo 17 mužov, sa stal Ján Šimonek. Už v roku 1893 zbor zakúpil dvojkolesovú striekačku, ktorá bola neskôr prerobená na štvorkolesovú. Zbor mal 24 členov až do roka 1914, kedy boli všetci členovia povolaní do zbrane. Do tohto obdobia sa vystriedali velitelia: Ján Kurbel, Florián Kozderka, tesne pred začiatkom 1. svetovej vojny Jozef Dobrotka. Počas jeho pôsobenia bola postavená strekáreň - hasičské skladisko. Na jej mieste dnes stojí moderná požiarna zbrojnica.
Počas vojny až do roka 1920 hasičstvo v obci stagnovalo. V uvedenom roku starosta Ján Antol písomne vyzval 24 súcich mužov k oživotvoreniu hasičského zboru. Všetci výzvu uposlúchli a veliteľom sa stal Ján Pajgert, ktorý však onedlho zo zboru vystúpil a veliteľské miesto zaujal Štefan Antol.
V roku 1924, kedy zbor vstúpil do okresnej hasičskej jednoty, sa stal veliteľom Pavel Štarke, ktorého v roku 1926 vystriedal Július Púchy, obchodník z Bojníc. Po jeho odchode funkciu veliteľa prevzal Pavel Cagáň. V auguste 1932, kedy zbor spolu s bojnickými hasičmi oslavoval 40 - ročné jubileum svojho založenia, bol stav mužstva 18 členov.
Od roka 1892 do súčasnosti bolo v obci takmer 20 menších požiarov spôsobených hrajúcimi deťmi, vypaľovaním trávy, nedbalosťou pri manipulácií s otvoreným ohňom. Väčší požiar, zapríčinený bleskom, bol 3. augusta 1932- zhorelo 8 domov. Ďalší veľký požiar v obci vypukol 2. februára 1935 v stodolách pri domoch – 7 z nich zhorelo úplne, ôsmu sa podarilo zachrániť. Pri oslobodzovaní obce 5. apríla 1945 pri prestrelke vznikol požiar, ktorý zasiahol 33 stodôl, ktoré v priebehu hodiny úplne zhoreli.
V roku 1936 mal hasičský zbor 18 členov, veliteľom bol Štefan Kotrík. V tomto čase sa opravila hasičská strážnica a bol zostrojený valec na sušenie hadíc.
Počas 2. svetovej vojny hasičský zbor pôsobil len ako súčasť civilnej protileteckej ochrany.
Po roku 1948 sa zmenili pomery aj na úseku požiarnej ochrany. Nový zákon z roka 1950 podriaďuje požiarnu ochranu národným výborom. Viac pozornosti sa venuje preventívno výchovnej činnosti. Obecný požiarny zbor až do súčasnosti každoročne vykonáva preventívne prehliadky v rodinných domoch, v škole i v ďalších verejných budovách.
V roku 1953 bola zakúpená nová motorová striekačka s príslušenstvom.
V roku 1962 sa počalo s opravou a prístavbou požiarnej zbrojnice. Práce boli ukončené a zbrojnica daná do užívania v roku 1964.
Vytvorené boli tri družstvá - muži, ženy, žiaci, ktoré sa začali zúčastňovať požiarnických súťaží. V roku 1992 dobrovoľná požiarna ochrana v obci s počtom 36 členov oslávila 100. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru.

 

Medzi najväčšie úspechy v súťažiach patria:
1982 - odmena 4000,- Kčs za výsledky v krajských súťažiach
1988,1989,1991 - 2.miesto v okresnej súťaži - ženy
1992,1993 -1.miesto v okresnej súťaži - žiaci
1994 - 2.miesto v okresnej súťaži - ženy
1994 - pohárové súťaže - ženy
O pohár primátora Čadce - 4.miesto
O pohár Slovenskej televízie Bratislava - 2.miesto
O putovný pohár DPO a starostu Bratislava- Rača - 1.miesto


Družstvo žien s výbornými výsledkami pohárových súťaží zúčastnilo aj v roku 1996. V súčasnosti družstvo žien už nepracuje.
Členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany boli od prvopočiatkov aj organizátormi kultúrneho života v obci. Medzi tradičné podujatia, na ktorých sa dlhodobo podieľajú alebo ich samostatne organizujú, patria fašiangový sprievod a pochovávanie basy, stavanie májov, jánske ohne, tanečné zábavy. Chvályhodná je aj brigádnická činnosť v obci, pri opravách a údržbe požiarnickej techniky i samotnej požiarnej zbrojnice, na čistení potoka.
V roku 2002 sa členovia ZO DPO podieľali na prestavbe požiarnej zbrojnice. V júli 2002 boli rekonštrukčné práce ukončené a v auguste presťahovaná požiarnická technika a ďalší inventár požiarnej zbrojnice.
Každoročne v zimných mesiacoch sa uskutočňuje výročné valné zhromaždenie. Vo februári 2003 bolo zvolené predsedníctvo ZO DPO s funkciami predseda, veliteľ, tajomník, preventivár, strojník, pokladník.
Dobrovoľná požiarna ochrana v obci dôsledne plní úlohy na exteriéri budovy požiarnej zbrojnice. Okolie bolo upravené tak, aby slúžilo na kultúrno- spoločenské podujatia, aby bolo príjemným miestom na stretávanie sa občanov.


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka