Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) obec Opatovce nad Nitrou, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v  rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad č. 393, 972 02 Opatovce nad Nitrou alebo elektronicky na adresu: ocu@opatovcenadnitrou.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.


 

Začaté správne konanie č.: 38/2019-113

Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta, Mestský úrad, Námestie slobody 14,  971 01 Prievidza podalo dňa 16. 01. 2019 na  orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: borovica čierna – 1 ks (obvod kmeňa 115 cm)  a  zemolezu obyčajného – 6 m2, ktoré rastú na  pozemku podľa registra KN-C parcela číslo 4873 v katastrálnom území Prievidza. Pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza.

Dôvod výrubu:

  • borovica čierna je nebezpečne naklonená nad verejný chodník (cca uhol 40˚)
  • zemolez obyčajný vyrastá spod vstupného schodiska a poškodzuje ho.

Zverejnené: 17. 01. 2019

 

 

 

 

 

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka