Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) obec Opatovce nad Nitrou, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v  rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad č. 393, 972 02 Opatovce nad Nitrou alebo elektronicky na adresu: ocu@opatovcenadnitrou.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.


 

Začaté správne konanie č.: OnN/383/2019-3032

Mgr. Ing. Andrea Cibrínová,   trvalo   bytom   972 02   Opatovce nad Nitrou č. 26 podala dňa 11. 09. 2019 na  orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smrek obyčajný (obvod kmeňa 100 cm), ktorý rastie   na  pozemku podľa registra KN-C  parcela číslo 256 v k. ú. Opatovce nad Nitrou.

Dôvod výrubu: ohrozovanie stavby rodinného domu pri zlých poveternostných podmienkach a zasahovanie do elektrického vedenia.

Zverejnené: 13. 09. 2019

 

 

 

 

 

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka