Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

II. polrok

Z činnosti základnej školy, školský rok 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 naši žiaci predpísané učivo zvládli, všetci podľa svojich možností a schopností a postupujú do ďalšieho ročníka.
 

Prospech žiakov:
Počet žiakov školy: 38
Počet vyznamenaných žiakov: 32
Počet žiakov so samými jednotkami: 20
Prospeli veľmi dobre: 4
Prospeli dobre: 2

 

Dochádzka žiakov:

Počet vymeškaných hodín: 969
Priemer na žiaka: 25,5 hodín
Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené.

 

Správanie žiakov:

Pochvaly udelené riaditeľkou školy: 6
Pochvaly udelené triednou učiteľkou: 14
Pokarhania triednou učiteľkou: 2


Naše aktivity a prezentácia na verejnosti

Január
Výtvarná súťaž - Práca hasičov  8. 1. 2012
Výtvarná súťaž - Mlieko 25. 1. 2012
Karneval 31. 1. 2012 – žiaci ZŠ si pripravili masky a predstavili sa nám v nich. Spoločne sa zabávali, tancovali aj za prítomnosti niektorých rodičov. Všetci boli odmenení cenami, ale uprednostnili sme masky domácej výroby.

Február
Návšteva predškolákov u prvákov 1. 2. 2012 – deti z MŠ navštívili prvákov v ich triede, aby si obzreli prostredie, kam budú aj oni zakrátko chodiť. Prváci im ukázali, čo už vedia, ukázali im zošity a učebnice, zahrali sa spolu a zaspievali si.
Zápis do prvého ročníka 1. 2. 2012 – 13 detí z MŠ prišlo so svojimi rodičmi na zápis do 1. ročníka. 12 detí bolo z tunajšej MŠ a 1 žiak z Prievidze. Ukázali nám, akí sú smelí, ale aj múdri. Mali pekné vedomosti – poznali farby, čísla a niektorí aj písmená. Tešia sa na školu a my na nich.

Výtvarné súťaže 13. 2. 2012 - žiaci 1.-4. ročníka sa zapojili do výtvarných súťaží: Plody našich záhrad a Záhrada, akú by som chcel mať a Voda a jej význam. Aj žiaci ŠKD vytvorili pekné práce, ktoré reprezentovali našu školu

Valentín v škole 14. 2. 2012 - žiaci vyrobili srdiečka, ktorými obdarovali najlepších kamarátov v triede i v škole. Nejaké zobrali aj domov pre mamičku a otecka. Pár slovami sme si pripomenuli, prečo sa slávi Valentín a kto to bol.

Marec

Strašiškola 2. 3. 2012 - nezabudnuteľná akcia pre všetky deti školy. Počúvanie rozprávok a strašidelných príbehov, odklínanie školy, vyslobodenie pani riaditeľky, vypúšťanie balónov šťastia, hľadanie indícií vonku v tme, pyžamová párty, rozprávka na dobrú noc, spanie v škole v triedach na zemi v spacákoch...Všetky deti /aj prváčikovia/ zvládli strašidelnú noc aj bez mamy

Deň učiteľov 28. 3. 2012 - žiaci našej školy nám zablahoželali, predniesli básničku a poďakovali za našu prácu.

Hviezdoslavov Kubín 27. 3. 2012 - žiaci 2.-4. ročníka súťažili v prednese poézie a prózy. Išlo o školské kolo recitačnej súťaže.

Návšteva knižnice v Bojniciach 30. 3. 2012 – žiaci 1.-4. ročníka navštívili knižnicu v Bojniciach v rámci Mesiaca knihy. Pani knihovníčka deťom vysvetlila, ako sa robí kniha, upozornila ich na zaujímavé tituly pre deti, prečítala im úryvky niektorých rozprávok. Žiaci si prezreli oddelenie pre deti i pre dospelých a kúpili si drobné darčeky.

Apríl
Deň Zeme 20. 4. 2012 - o pár dní skôr ako po iné roky sme si pripomenuli tento významný deň zbieraním odpadkov na školskom dvore, v okolí školy, kreslením na asfalt, vypracovaním PL z enviromentálnej výchovy, výtvarnými prácami na hod. VV, PV či v ŠKD, výrobou plagátov, prezeraním projektov a materiálov na internete... Za najväčší prínos považujeme zasadenie 2 stromčekov na školskom dvore, o ktoré sa budú deti starať.
Deň narcisov 13. 4. 2012 – deň boja proti rakovine si deti pripomenuli symbolickým papierovým narcisom pripnutím na tričkách rozhovorom o tomto kvietku a chorobe.
Výstavka prác 14. 4. - 27. 4. 2012 - už tradične na jar zdobia chodby školy práce našich žiakov s jarnou a veľkonočnou tematikou. Domáci i cudzí obdivujú farebnú papierovú nádheru i rozkvitnuté konáriky zlatého dažďa naaranžované na stoloch so zajačikmi, ozdobenými vajíčkami, kuriatkami, kvietkami...
Slávik Slovenska 24. 4. 2012  – školské kolo speváckej súťaže. Súťažili žiaci 1.-4. ročníka v speve ľudových piesní. Výsledky sú zverejnené v zápisnici MZ č. 4.

Dopravná výchova 25. 4. 2012 – na školskom dvore vytvorili učitelia autoškoly dopravné ihrisko, na ktorom si naše deti vyskúšali úlohu chodcov v cestnej premávke i jazdu na kolobežkách. Dodržiavali dopravné značky, predpisy, semafory – ako na riadnej križovatke. V triede im zasa inštruktor ukázal dopravné značky a porozprával im ako by sa mali aj nemali správať v dopravných situáciách.

Máj
Výtvarná súťaž – Záhradná technika 4. 5. 2012 – žiaci 1.-4. ročníka sa na hodinách VV i v ŠKD zapojili do tejto súťaže, ktorá im nebola blízka a bola dosť náročná.
Školský výlet Habakuky 7. 5. 2012 – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ absolvovali výlet autobusom na Donovaly. Tam je rozprávkové mestečko s čertom, sultánom, sluhom, princeznou...Deti si pozreli 3 rozprávky, plnili rôzne úlohy, hrali rôzne hry a kúpili si na pamiatku darčeky, ale nie za eurá, ale za habakuky. Bolo chladno, mrholilo, ale deti boli veľmi spokojné. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v B. Bystrice pri pamätníku SNP.
Deň matiek 13. 5. 2012 - kultúrny program v obci. Žiaci si pre svoje mamičky pripravili krásny kultúrny program plný básní, piesní a tancov. Nechýbali ani vtipy na rozveselenie. Program oživila prezentácia zo všetkých našich tohtoročných akcií, kde si mamičky na farebných snímkach uvideli svoje ratolesti v rôznych situáciách.

Plavecký výcvik 14. - 18. 5. 2012 – ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi. Žiaci 2.-4. ročníka týždeň navštevovali plaváreň, kde sa pod vedením plaveckých inštruktoriek zdokonaľovali v plávaní alebo sa aj naučili plávať. Niektorí sa aspoň prestali báť vody. Aj to je niečo.

Divadelné predstavenie o mačke Micke 16. 5. 2012 – divadielko navštívili len žiaci 1. ročníka a deti MŠ. Veľmi sa im páčilo.
Literárna a výtvarná súťaž - Dobrý človek ide lesom 16. 5. 2012 - ktorú vyhlásila knižnica Bojnice. Zapojili sa do nej žiaci 4. ročníka, ktorí napísali príbehy o ochrane prírody a nakreslili k tomu obrázky.
Letecký deň v Prievidzi 25. 5. 2012 – žiaci 2.-4. ročníka navštívili tento Deň polície, prezreli si vojenskú techniku, policajné autá.... Konalo sa to na prievidzskom letisku. Malí prváci prehliadku lietadiel na oblohe sledovali zo školského dvora.
Divadelné predstavenie Vláčik 31. 5. 2012 – v našej telocvični sledovali žiaci ZŠ i deti MŠ spoločne. Bol to jeden z darčekov k ich sviatku – MDD. Bolo to veselé predstavenie, v ktorom mimochodom hrala naša bývalá žiačka Zuzka Špacírová.

Jún
Oslava MDD 8. 6. 2012 - bola kvôli nepriaznivému počasiu preložená. Konala sa na školskom dvore, kde sa zišli deti ZŠ, MŠ a popoludní aj staršie deti z obce ako aj veľa rodičov. Deti súťažili, hrali sa, tancovali, strieľali zo vzduchovky , kuše, luku preťahovali sa lanom, kreslili... Videli cvičeného psa a povozili sa na koňoch. Vydarený deň!
Navyše si opekali špekačky a dostali veľa sladkostí. Ešte aj o 17 hodine bol školský dvor plný smiechu a detí.
Didaktické cvičenie 28. 6. 2012 - žiaci ZŠ so svojimi vyučujúcimi sa vybrali spojiť príjemné s užitočným na Babiratku. Prešli sa peknou prírodou, zahrali sa rôzne hry, opiekli si špekačky, plnili enviromentálne aktivity, ale hlavne vyčistili studničky od lístia a nečistôt. Cestou domov sme si veselo zaspievali.
Koniec školského roka 29. 6. 2012 žiaci 1. -4. ročníka dostali odmenu za svoju celoročnú prácu v podobe vysvedčenia. Lepšieho či horšieho, ako si kto zaslúžil. Tí najlepší dostali knižné odmeny ako riaditeľské pochvaly. Mnoho usilovných a výborných žiakov dostalo diplomy či pochvalné uznania od triednych učiteliek.
V tento deň sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Po štyroch rokoch nás opúšťajú a odchádzajú na iné školy. Na pamiatku dostali darčeky, certifikáty s básničkami, CD s fotografiami i sladkú tortu. Oni sa s nami rozlúčili pekným kultúrnym programom a kvetmi. I slzička sa sem tam zaleskla v našich očiach. Nech sa vám darí, štvrtáci a nezabudnite na svoju starú školu!


Mgr. Monika Škrabanová
riaditeľka základnej školy


 

V základnej škole strašilo!

Už je to veru tak. V piatok 2. marca sa naša milá školička zmenila na ,,Strašiškolu.“
V podvečer sa pri vstupnej bráne do začarovanej krajiny začali schádzať všetky veľké aj malé strašidlá a mátohy z opatovského chotára. Ježibaby, škriatkovia, duchovia, kostry ba aj víly - všetci prišli, aby sa pobavili. A ,,strašivečer“ sa mohol začať. Tancovačka strašidiel otvorila noc plnú tajuplných zážitkov a očakávaní. Vyvrcholila voľbou miss, mister strašidlo a najstraširodič, v ktorej si deti samy zvolili spomedzi seba najlepšiu masku.
Zábava pokračovala turnajom ,,Metlobalu“, ktorý slávnostne otvoril sám Harry Potter. Pri hurónskom skandovaní telocvičňa praskala v švíkoch. Súboj medzi družstvom detí a družstvom rodičov nemal konca-kraja. Napokon spravodlivo zvíťazili naše strašidielka, hoci súťaživosť rodičov bola ohromujúca.
Po vyčerpávajúcom turnaji prišlo na rad púšťanie balónov šťastia na dvore pred školou. Za asistencie rodičov každá trieda vypustila svoj balón. Fúkal síce dosť silný vietor, ale ani to nepokazilo atmosféru, ktorú vyčarovali stúpajúce balóny na tmavej hviezdnej oblohe. Tu sa úloha rodičov skončila. Deti sa vrátili do školy už len v sprievode svojich učiteľov.
Po večeri, ktorú deťom pripravili mamičky, sa opätovne pustili do pripravených úloh. Mnohí z nás sa určite ešte pamätajú na to, ako im rodičia pred spaním čítali rozprávky. Je to veľmi prospešné pre rozvoj fantázie a predstavivosti detí. Preto ani v našej ,,strašiškole“ nočné čítanie nechýbalo. Pozvanie čítať tajuplný príbeh prijali aj traja milí hostia spomedzi rodičov a starých rodičov. Farbisto prerozprávané príbehy deti počúvali so zatajeným dychom. Ani nevieme ako, a večer sa prehupol do druhej polovice.
Kto by si myslel, že aktivitám je koniec, mýlil by sa. Deti iba s baterkami a v šere pouličného osvetlenia, ktoré presvitalo na chodby školy, postupovali po vyznačených značkách, aby prekonávali samy seba. Disciplína najstraši-grimasa nás dobre pobavila. Prekvapivá bola aj súťaž o najhrôzostrašnejší výskot - deti sa naozaj nedali zahanbiť. Oveľa náročnejšia bola pátračka po pani riaditeľke, ktorá sa tajomne stratila. Strašidlá - pátrači sa vo dvojiciach rozutekali do všetkých kútov školy, aby svoju pani riaditeľku našli. Našťastie podarilo sa.
Čas rýchlo utekal a blížila sa večierka. V triedach si deti a pani učiteľky porozkladali karimatky a nafukovačky. Prezlečení do pyžám napokon vhupli do svojich spacích vakov a noc strávili v škole. Ráno si už rodičia prišli po svoje ešte zážitkami nabité ratolesti.

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka