Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

II. polrok

Vyhodnotenie  II. polroka 2007/2008

Záver školského roka je naším zberom úrody. Jedno múdre príslovie hovorí: Deň , keď sa niečomu naučíš, už nie je premárnený.
Teda my sa dnes pozrieme ako sa nám darilo v druhom polroku školského roka 2007/2008.

V druhom polroku nám pribudol 1 žiak z Prievidze, takže počet žiakov sa zvýšil na 43.
Z daného počtu žiakov:
Prospelo – 41
Neprospeli – 2
Bolo vymeškaných a ospravedlnených 749 hodín, čo činí 17,08 na žiaka.
Priemerná známka z prospechu – 1,60.
Prospelo s vyznamenaním – 25 žiakov.
Samé jednotky – 17 žiakov.
Pochvaly triednym učiteľom dostalo – 16 žiakov.
Pochvaly riaditeľom školy – 8 žiakov.
Pokarhania triednym učiteľom – 11 žiakov.
Pokarhania riaditeľom školy – 1 žiak.
Správanie niektorých chlapcov nebolo vždy v súlade so školským poriadkom, často neplatilo dobré slovo, preto bolo potrebné využívať aj iné prostriedky na posilnenie disciplíny. Priebežne sme využívali pohovor s rodičmi. Vyučujúce zabezpečovali denne kvalitný priebeh vyučovania s dodržiavaním vnútorného poriadku školy.
Vo vzdelávacom procese využívali moderné metódy a alternatívne formy vyučovania. Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky sú primerané vekovej kategórii detí vo všetkých oblastiach.


 

Aktivity

Počas celého školského roka sme uskutočnili množstvo zaujímavých aktivít. Mnohé aktivity a činnosti sa nezaobišli bez pomoci rodičov a obyvateľov obce, ktorým záleží na dobrej a kvalitnej príprave detí do skutočného života. Za to im patrí veľká vďaka. Dúfame, že spomínané aktivity budú dobrou spomienkou a inšpiráciou počas leta pre deti a pedagógov.Projekt fitlopty

V druhom polroku sme začali realizovať projekt ŠKOLA CHRBTICE, v rámci ktorého využívame vo výchovno-vzdelávacom procese fitlopty. Východiskovým momentom pre jeho realizáciu boli informácie o pozitívnych výsledkoch dosiahnutých pri využití fitlôpt na školách v zahraničí i na Slovensku, nakoľko štatistiky uvádzajú, že až 60 % detskej populácie vykazuje nesprávne držanie tela. Tento projekt je určený najmä pre žiakov 1. stupňa ZŠ a má charakter aktívnej prevencie. Sedenie na fitloptách vedie k rýchlejšiemu uvedomeniu správneho držania tela a na deti pôsobí pozitívne. Moderné výskumy ukazujú, že práve striedavé sedenie na stoličkách a na fitloptách je optimálne z hľadiska aktivácie svalstva trupu a zaťaženia platničiek.Činnosť v ŠKD

Do výchovno-vzdelávacej práce zaraďuje všetky druhy výchovných činností. Je dosť náročné skĺbiť prácu s deťmi z viacerých ročníkov, detí talentovaných a nadaných, s deťmi hyperaktívnymi, ba aj slabo prospievajúcimi. Záleží teda na pedagogickom majstrovstve p. vychovávateľky, aby chodili do ŠKD rady. A musím povedať, že sa jej to darí.Jarná výstavná burza

S jarným mesiacom sa vlúdilo do školy slniečko, zelený koberec a zakvitnutá lúka pestrými lúčnymi kvetmi. Takto lákala jarná prezentácia prác žiakov svojich návštevníkov v interiéry školy a ponúkala veľa nápadov a inšpirácii pred veľkonočnými sviatkami. Všetci sme sa z tejto výstavy úprimne tešili. Podarila sa!19.3. Nočné čítanie – strašiškola

Opäť nechábalo napätie, zábava a krásne zážitky. Čítanie strašidelných príbehov si žiaci pozorne vypočuli v podaní osobností obce, ktorými boli: p. starostka, p. farár, p. Dušan Bartuš či psychologička p. Melicheríkova. Nechýbali ani mátohy, kostra a čierna pani. Po nich nasledovali ďalšie zaujímavé aktivity. Tento rok to bolo o to zaujímavejšie, že nás priamo v akcii filmovala samotná TV – Joj, atak naša maličká školička rodinného typu sa zviditeľnila v rámci celého Slovenska. Deti v našej škole sa tešia na každú spoločnú akciu, lenže táto je u nich najobľúbenejšia. Byť bez ocka a mamy v noci v škole, mať plno zážitkov a dokázať svoju odvahu, je jednoducho super. Skúšku odvahy všetci smelo zvládli a odmenou im bol zápis na listinu odvážnych. Sme radi, že môžeme aj takýmto spôsobom darovať deťom krásne zážitky a spomienky na celý život.25.3. Dopoludnie s PC – stretnutie dvoch generácií pri počítačoch

Pripravili sme pre našich starkých prekvapenie..
Ani my by sme nemali zabúdať na svojich rodičov a starých rodičov, pomáhať im, starať sa o nich a potešiť ich čo i len milým a láskavým slovom. S radosťou a veľkou láskou sme pre nich pripravili posedenie dvoch generácií pri počítačoch. Naši starkí mali možnosť vidieť svoje vnúčatá ako trávia čas pri počítači, čo všetko dokážu urobiť a poukazovali im ako rýchlo sa dajú získať informácie z internetu. Jedným slovom – boli nadšení. Príjemné dopoludnie strávili žiaci ZŠ so svojimi starkými. Zároveň si pochutnali na bylinkovom čaji a drobných keksíkoch, ktoré im deti pripravili.
Mám svojich starkých veľmi rád, s nimi sa môžem stále hrať.
Denne ich Pane požehnaj a spolu s nami radosť maj.11.4. – Deň narcisov

Každý rok, vždy začiatkom jari, vyjadruje slovenská verejnosť prostredníctvom žltých narcisov svoju podporu boju proti rakovine. Deň narcisov – je predovšetkým dňom vyjadrenia solidarity s ľuďmi, do ktorých životov zasiahla zákerná choroba – rakovina. K tomuto posolstvu sa tento rok pripojila aj ZŠ – Opatovce nad Nitrou. Pozitívnu energiu a žlté narcisy (vyrobené vlastnoručne s pani vychovávateľkou v ŠKD) rozdávali malí žiaci v našej obci okoloidúcim občanom s patričným vysvetlením. Cieľom Dňa narcisov je upozorniť ľudí na to, že je to choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, ak je podchytená včas. Je to choroba, ktorej môžeme prevenciou a vhodným životným štýlom i predísť. Mnohým ľuďom (100) sme na hruď pripli žltý kvietok narcisu ako znak porozumenia a spolupatričnosti. Celá aktivita sa niesla v znamení posolstva, bez finančnej zbierky. Pýtate sa aký odkaz vám školáci zanechali? Milí dospeláci! Nezabúdajte na pravidelné preventívne prehliadky u lekára!18.4. – Bábkové divadlo O Peciválovi

V tento deň mali žiaci možnosť vidieť v KaSS Bojnice rozprávku „O Peciválovi“ v inej forme ako sú zvyknutí. Študenti divadelníctva si pre ne pripravili bábkové divadlo, ktoré žiaci ocenili veľkým potleskom. Najväčší zážitok mali po predstavení, kedy sa mohli trošku s týmito prekrásnymi drevenými bábkami pohrať. Odchádzali s rozžiarenými očkami.22.4. – Deň zeme – environmentálna výchova

Už 36 rokov si ľudia na celom svete každý rok pripomínajú Deň Zeme. Pre žiakov ZŠ Opatovce nad Nitrou sa deň Zeme začal už v pondelok 21. Apríla a trval celý týždeň. Súčasťou celotýždňových environmentálnych aktivít školy boli tiež odborné prednášky na problematiku ochrany životného prostredia vo svojom regióne. Diskutovali o ochrane ŽPČ – ekologickej problematike separovaného zberu, o vode a ovzduší. Žiaci spolu s vyučujúcimi uskutočnili brigádu na očistu prírody v areáli školy a v jej okolí, súťažili v ekokvízoch a ekohrách, spoznávali dreviny, pozorne načúvali rozprávanie o prírode a pripravili nástenku v obci Deň Zeme, ako aj výtvarné práce na túto tému.
Tiež bola vyhodnotená výtvarná súťaž „Naša modrá planéta Zem“ na betónovom ihrisku školského areálu, v ktorej žiaci vyjadrili svoje vnútorné pocity k ŽPČ a vzťah k Zemi.24.4. – Kúzelník

V tento deň sa naša škola zaplnila čarami, kúzlami a mágiou. Navštívil nás totiž kúzelník z Českej republiky. Deťom predviedol svoje umenie v plnej paráde ako sa na takého mága patrí. Deti so zadržaným dychom sledovali jeho ruky, v ktorých malé loptičky strácali, šatky menili na kvety, pohár ryže na vodu a mnohé iné záhady. Najväčším zážitkom pre nich bolo, keď dvoch žiakov pán kúzelník naučil dva so svojich vzácnych trikov. Toto predstavenie zožalo veľký úspech, o čom hovorí obrovský potlesk detí a nadšené výkriky počas vystúpenia. Čo dodať na záver? Sú veci, ktoré sú pre nás jasné. Sú veci, ktorým dokážeme porozumieť, ale sú veci, ktoré aj pre nás dospelých zostanú navždy záhadné a prekvapujúce. A to nehovorím o tom, aké zvláštne – krásne pocity ostali v deťoch.11.5. – Deň matiek

Tradične sa KD počas druhej májovej nedele konal program venovaný všetkým mamám, starým a prastarým mamám, ktorý si z príležitosti Dňa matiek pripravili žiaci ZŠ pod vedením svojich vyučujúcich. V tento deň si všetci spomíname na svoje mamičky a ich lásku, niektorí kvietkom, milým slovom alebo tichou spomienkou. Návštevníci si mohli vychutnať pekné básne, piesne, tance i scénky plné lásky, s ktorou deti a učitelia ZŠ program pripravovali. Pravdaže nechýbal ani skromný darček – tento raz v podobe papierového venca uvitého z tých najkrajších kvetov. Rozlúčili sme sa piesňou Najkrajšie slová, sú mama moja. Najkrajšiu pesničku, spievať chcem pre mamičku.20.5. – Školský výlet – Topoľčianky – Nitra

Všetci žiaci ZŠ v počte 43 sa zúčastnili školského výletu. Tentokrát sme si zvolili trasu: Topoľčianky – Nitra. V Topoľčiankach sme navštívili štátny žrebčín, kde sme videli ustajnené rôzne plemená koní. Najviac sa nám páčilo cvičenie a drezúra bieleho koníka, ktorý sa nám na záver aj poklonil. Kaštieľ v Topoľčiankách sme si obzreli len zvonku, pretože je práve v rekonštrukcii. Prešli sme sa aj pekným a upraveným zámockým parkom. Škoda, že kvôli nepriaznivému počasiu sme nemohli uvidieť vzácne zubre v blízkej Zubrej obore. V Nitre nás privítal už len jemný dáždik, takže sme mohli navštíviť katedrály na Nitrianskom hrade. Obdivovali sme krásne obrazy, výzdobu i maľby na stenách. Hlavne naši štvrtáci si tu utvrdili vlastivedné učivo o Cyrilovi a Metodovi. No a aký by bol výlet bez nákupov? Deti sa dočkali a plný vzrušenia nakupovali suveníry a darčeky pre svojich blízkych. Všetci a zdraví sme sa vrátili domov asi o 16,00 h. na záver vyjadrenie detí: Bolo super, len škoda, že nám pršalo.4.6. – MDD

Objednané divadlo zo Zvolena s predstavením Budkáčik a Dubkáčik sa neuskutočnilo bez udania dôvodu a slovka ospravedlnenia.13.6. - Deň otcov

Futbalový zápas – Rodičia a deti plánovaný na počesť Dňa otcov bol zrušený z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov.9.6. – 18.6. Plavecký výcvik

Základný plavecký výcvik sa konal v Lehote pod Vtáčnikom pod odborným vedením p. trénerky. Malí žiaci sa po prvýkrát ocitli v bazéne a prekonávali panický strach. O niekoľko dní to už bola radosť z prvých pokrokov. Všetko dopadlo super. Všetci účastníci obdržali Mokré vysvedčenie, z ktorých mali veľkú radosť.20.6. – Promenáda v plavkách

Dňa 20.6. sme na našej ZŠ pripravili pre deti novú netradičnú aktivitu. Všetky dievčatá sa prezliekli do plaviek a vyparádili sa módnym účesom či maminými vysokými topánkami. Prípravám a krášleniu nebolo konca – kraja. Na chodbe sa nám v rytme hudby jedna za druhou predviedli, poprechádzali a povedali pár slov o sebe. Chlapci pozorne sledovali krásne spolužiačky a meno svojej favoritky tajne napísali na lístok. Lístky porota pozbierala a vyhodnotil. Väčšina chlapcov sa tiež prezliekla do plaviek, ale oveľa rýchlejšie a bez parádenia. Čakalo ich to isté prevádzacie mólo. Niektorí pridali aj voľnú disciplínu (napr. tanec). Teraz zase dievčatá rozhodli o najkrajšom chlapcovi školy. Bolo udelené prvé, druhé a tretie miesto pre dievčatá aj pre chlapcov, ale úspešní a krásni boli všetci, ktorí sa nehanbili predviesť svoje osobitné znalosti.

Pyžamová párty
Po voľbe Miss sa deti prezliekli do prinesených pyžám a už veselo a bez zábran šantili v rytme tanca spolu so svojimi učiteľkami. Všetkým sa vydarená aktivita veľmi páčila.26.6. – Didaktické cvičenie v prírode

Orientácia v lese, prenos raneného, ďalšie zaujímavé environmentálne aktivity.27.6. – Rozlúčka so štvrtákmi

Mladší žiaci si pripravili kultúrny program, tanečný krúžok im venoval tanček, OcÚ zakúpil hodnotný darček a vedenie školy pripravilo rozlúčkovú tortu. Prváci odprevádzali zo školy ruka v ruke štvrtákov a zaželali im veľa úspechov na novej škole. Milí štvrtáci! Naučili sme vás lietať. Tak teda – šťastný let!28. júna začínajú pre všetkých žiakov školy vytúžené dvojmesačné prázdniny. A čo zapriať na záver školského roka?
Mnoho zdravia, šťastia, elánu a slnka, aby sme si počas dvoch mesiacov oddýchli a načerpaní novými silami úspešne začali nový školský rok 2008/2009.

Mgr. Marta Petreje, riaditeľka školy
 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka