Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

I. polrok

2.9.2008 – slávnostné otvorenie školského roka 2008/2009   

Nový školský zákon- 22.5.2008 bol schválený nový školský zákon, s platnosťou od 1.9.2008. Najdôležitejšou zmenou, ktorú zákon prináša, je model dvojúrovňového vzdelávania.

Štátny vzdelávací program – povinný pre všetky školy – pokrýva 70% učiva.
Školský vzdelávací program – ktorý si vypracovávajú školy samy podľa svojej profilácie – zahŕňa 30% učiva.
Reforma sa začína v 1. a 5. triede ZŠ a v prvých ročníkoch stredných škôl.

Zmysel reformy vidím v tom, že školy majú možnosť vlastnej profilácie. Pre žiakov i pedagógov sa otvárajú možnosti vyniknúť v tom, k čomu majú prirodzené dispozície, alebo jednoducho v tom, v čom sú „dobré“. Školská reforma u nás len potvrdila, že cesta, na ktorú sme nastúpili pred štyrmi rokmi, bola správna. V roku 2004/2005 sme totiž na našej škole začali vyučovať podľa variantu č. 3 – jazykového. To znamená, že učíme anglický jazyk ako povinný predmet od 3. ročníka a v 1.,2. ročníku ako nepovinný predmet. V 3. a 4. ročníku sme zvýšili počet hodín AJ z dvoch na tri hodiny týždenne. Podobne informatickú výchovu sme zaviedli formou počítačového krúžku, ktorý navštevujú všetky deti školy. Preto môžem povedať, že sme na ňu profesne aj kvalifikačne pripravený. Pedagogický zbor máme so stopercentnou kvalifikovanosťou.Deň jablka - 12.9.2008

Počas dňa sme na škole urobili deň plný vitamínov a ovocných dobrôt rôznymi aktivitami (hádanky, súťaže, tvorivé dielne, básne, piesne) a ochutnávkou ovocia so zaviazanými očami sme umocnili atmosféru tohto dňa. Triedy aj vestibul školy zdobili aj pekné výrobky z jabĺk. Takouto zážitkovou formou vyučovania chceme deti nielen pobaviť, ale najmä ich viesť k pocitu zodpovednosti za svoje zdravie, ktoré môžu svojím pričinením veľmi ovplyvniť.
Vyvrcholením tohto pekného dňa bola obecná výstava „ Plody Zeme“, na ktorej sme sa zúčastnili. Prispeli sme aj tekvicami rôznych veľkostí a tvarov, ktoré boli krásne vyzdobené.Soireé k výstave Anno Domini

Výstava sa konala 23.9.2008 vo vestibule OcÚ a v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých poznatkov o histórii a najstaršom osídlení ich obce. Cieľom výstavy bolo vzbudiť pocit hrdosti na svoje rodisko. Naša škola sa regionálnej výchove venovala aj venuje už mnohé roky. Realizujeme ju na všetkých vyučovacích predmetoch v rámci medzipredmetových vzťahov, prostredníctvom umeleckého krúžku, kde sa žiaci ľudové pesničky a tance z regiónu.Návšteva dôchodcov – 10.10.2008

Družinári v sprievode p. vychovávateľky navštívili bývalých zamestnancov školy v domácom prostredí. Priniesli im vlastnoručne zhotovený pozdrav a kvietok. Zaželali pevné zdravie a spokojnosť do ďalších rokov.


 

Mesiac úcty k starším ľuďom

19.10.2008 – krátky program v kultúrnom dome
23.10.2008 – hodinový kultúrny program v ZŠ


 

Slávnosť v škole

Na svete je vždy niekto, kto nás potrebuje a pre koho nám treba žiť!“
Tieto krásne slová sa niesli školou v jedno štvrtkové popoludnie dňa 23. 10. 2008. Boli určené všetkým starším ľuďom, ktorí sa tu v hojnom počte zišli. Mamky, ockovia, dedkovia, babičky, starkí, ujovia, tety, ale i vzácni hostia ako starostka obce Mgr. Danka Melišková i tunajší pán farár Jozef Meško.
Už pri vstupe do ZŠ ich vítali žiačky a obdarili drobnými darčekmi. Všetkých prítomných očarila krásne vyzdobená chodba, ktorá hrala jesennou atmosférou: šarkany, farebné listy, ovocie a zelenina, vyzdobené tekvice, pestrofarebné svetielkujúce kahančeky i obrovská kytica určená našim oslávencom.
Všetci žiaci školy sa veľmi snažili, aby krásnym kultúrnym programom poďakovali svojim starkým za lásku a starostlivosť. Prváčikovia nás milo prekvapili pohybovou hrou i detským tančekom. Druháci zas krásnou a výraznou recitáciou básní. Tretiaci jemne, precítene a zo srdca zaželali starým rodičom všetko zdravie sveta. Cigánsky tanec v podaní žiačok 3. a 4. ročníka všetkých prítomných strhol k spevu, potlesku a dobrej nálade. Pestrofarebné dlhé sukne, šatky na hlavách, korále, veľké náušnice, ligotavé ozdoby, červené líca i ústa, ale aj holé brušká a vlniace sa boky. To bol vrchol programu ! Našu slávnosť zjemnili krásne slová o jeseni života z úst p. riad. Mgr. Marty Petreje. A naopak celé vystúpenie oživili piesne detí, ktoré všetkým zneli v ušiach hádam aj do druhého dňa. Účinkovali aj dievčatá z tanečného a speváckeho krúžku ZUŠ pod vedením p. uč. Pračkovej. Svojou troškou do programu prispela aj naša malá, ale veľmi šikovná moderátorka Vaneska Petreje. Bez p.uč. Hrdého a jeho harmoniky si už nevieme predstaviť žiadne naše kultúrne podujatie. Ďakujeme mu za hraný doprovod k piesni i tancu, za prekrásne melódie na počúvanie, za ochotu a láskavosť.
Na záver všetkých čakalo sladké prekvapenie. Plné stoly koláčikov a zákuskov od výmyslu sveta! Veľká vďaka za ne patrí šikovným mamičkám, ktoré tiež takto vyjadrili svoju úctu a lásku starým ľuďom.
Všetci zamestnanci ZŠ v Opatovciach nad Nitrou, pedagogickí i nepedagogickí, priložili ruku k dielu a dobrá vec sa podarila. Malí, mladí, starší i starí prežili spolu pekné popoludnie a veríme, že sa našim starkým u nás v škole páčilo.


 

Kampaň: „ Aby deti nezomierali“

Pod týmto heslom sa niesol 6. november. Bol zameraný na žiakov prvého ročníka, na ich bezpečný návrat domov zo školy, ale aj na to, ako a kde sa bezpečne hrať. Zúčastnili sa ho však všetci žiaci školy. Deti prešli križovatkou v obci, všímali si dopravný ruch, riešili dopravnú situácie, spoznávali dopravné značky. Najmladší školáci odchádzali domov vyzdobení fosforovými smajlíkmi a plnými hlávkami nových vedomostí z dopravnej výchovy.Rozprávka : „ Čin – Čin“ -12.11.2008

Návšteva divadelného predstavenia v KaSS – Bojnice, o nezbednom vrabčiakovi. Bolo to milé, veselé a veľmi zaujímavé predstavenie.ZOO škola – 18.11.2008

Rozprávanie o zvieratkách a ich spôsobe života v ZOO – Bojnice. Ukážka hada. Najväčší zážitok pre deti bol, keď ho mohli pohladiť, alebo držať na rukách.Kráľovstvo Romana IV

25. november patril prváčikom. Škola sa na pár hodín premenila na kráľovský dvor so všetkým, čo k nemu patrí. Do kráľovstva Romana IV. zavítal rodičovský zbor, aby na vlastné oči videl skúšku odvahy, nebojácnosti a čestnosti svojich detí či vnúčat. Prváčikovia ukázali, čo všetko sa za krátky čas v škole naučili. A tak na kráľovskom dvore zneli pesničky, básničky. Po skúške odvahy boli všetci prváčikovia prijatí do stavu školákov. A hostina sa začala.Rozprávka: „ Mrázik“ - 4.12.2008

Návšteva divadelného predstavenia v KaSS – Bojnice.
Pri príležitosti blížiaceho sa Mikuláša, deti dostali darček v podobe milého divadielka. Ruské ľudové piesne i kultúra, ktorú herci prezentovali cez drevené bábky, zaujali deti a tie to ocenili potleskom. Teší nás, že sme videli radosť v ich očkách.Mikuláš – 5.12.2008

Popod okná chodí v noci, plné vrece darov nosí. Dobrým dáva cukríky, čertíkom zas uhlíky. Kto je to?
Na našu školu zavítal Mikuláš, s plným košom sladkostí. Deti sa mu poďakovali krátkym ale pestrým kultúrnym programom.

Plamienok lásky
Nech stromček zapáli svetlo v nás,
nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želáme Vám Vianoce šťastný čas.


Žiaci a kolektív pedagogických pracovníkov ZŠ
 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka