Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

I. polrok

Predvianočná škola

Čas nezastavíš. Farebnú jeseň vystriedala biela pani zima. Je tu opäť ten krásny adventný čas, ktorý zapaľuje iskierky radosti a lásky v každom z nás.

Chceme, aby oči našich žiakov žiarili nielen počas Vianoc. Teší nás, keď im môžeme spestriť všedné dni plné učenia a povinností zaujímavými aktivitami.

4.10.2017 mali na futbalovom  ihrisku v obci stretnutie šarkany, aby si zmerali svoje sily. V jesennom vetríku stúpali, padali, naháňali sa, lietali, šantili a naše deti, šťastné a veselé, držali palce každý tomu svojmu. Najkrajší bol doma vyrobený obrovský drak malej Vivien Minichovej. Šarkan Jenifer Bránikovej zas lietal tak vysoko, že sme ho medzi oblakmi skoro nevideli. 

15.10.2017 si žiaci našej ZŠ uctili svojich starých rodičov milým kultúrnym programom. Mladší sa pokúšali pomocou tanca a spevu vytiahnuť repku. Starší išli na „veselie“, lebo Tomáško si bral za ženu Jitku a všetci museli byť pri dojímavej odobierke i veselej tancovačke. Na záver si všetci prítomní v sále zaspievali spolu s nami obľúbenú pieseň „Hej, sokoly“, v ktorej dominoval  hlas druháka Samuela Michaloviča.

Tretí októbrový týždeň sa niesol v znamení čítania kníh v ŠKD. Deti si priniesli svoje najobľúbenejšie knihy a spolu s pani vychovávateľkami sa o nich rozprávali a čítali si z nich.

18.10.2017  žiaci ZŠ pozdravili a potešili  bývalých zamestnancov školy – našich dôchodcov. Navštívili ich s pani vychovávateľkou Perinovou a odovzdali kvietok a malý darček.

20.10.2017 potešil naše deti Ján Zrebný - cvičiteľ psíka, ktorý prišiel medzi nás a ukázal nám aká je jeho Berta šikovná a čo všetko ovláda. Naši žiaci si tiež vyskúšali svoje cvičiteľské schopnosti a musím uznať, že sa im celkom darilo.

28.10.2017 si naši žiaci užili halloweenské hodiny angličtiny plné zvykov, hier a súťaží. Asi najviac sme potešili žiakov exkurziou do Banskej Štiavnice dňa 9.11.2017. Jej cieľom bola Permonia, centrum detskej tvorivosti. Tam si naši žiaci vyskúšali akí sú zruční pri práci s papierom, plastom, polystyrénom i drevom. Pílili, strihali, maľovali, lepili, rezali... Lektori ich pochválili za šikovnosť i disciplínu. Domov si odnášali vlastnoručne vyrobené drevené srdiečka, stromčeky, papierové masky či plastové obrázky. Druhou zastávkou bolo múzeum vo Svätom Antone, kde nás čakala prehliadka kaštieľa. Najviac ich zaujala výstava preparovaných zvierat. Deťom sa veľmi páčilo a to je dôležité.

10.11.2017 bol Dňom pomoci deťom a mladým ľuďom. Aj naši žiaci sa spolu so svojimi rodičmi zapojili do projektu Hodina deťom. Spolu sme vyzbierali sumu 75 eur. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Naši žiaci  radi kreslia a maľujú a sa  zapájajú do rôznych výtvarných súťaží. Najviac ich potešila súťaž s názvom Najkrajšia vianočná pohľadnica.

Žiaci  2. – 4. roč. sa zapojili do informatickej súťaže iBobor –  najúspešnejší bol tretiak Lukáš Žember. Niektorých žiakov zaujala aj súťaž Všetkovedko, ktorá si vyžaduje všeobecný prehľad a dobré čitateľské schopnosti.

6.12.2017 sme so žiakmi hľadali na Bojnickom zámku mikuláša, anjela a čerta.  Našli sme ich v zlatej sále. Okrem nich nás tento rok privítali aj poslední majitelia zámku gróf a grófka Pálffiovci. Náš majestátny zámok je krásny po celý rok, ale v čase vianočnom je určite najkrajší.

8.12.2017  žiakov 1.-4. ročníka ZŠ rozosmiali, zabavili, potešili, ale i poučili herci z divadla Severka v rozprávke O svrčkovi a mravcovi.

10.12.2017 je Dňom ľudských práv. P. uč. Gatialová si pripravila pre deti prezentáciu, po ktorej nasledoval test a výtvarné spracovanie témy. Vo vedomostnej súťaži sa najviac darilo Samuelovi Šulganovi. Spomedzi starších žiakov si prvenstvo odniesol štvrták Michal Hrdý.

Čo pre našich žiakov pripravujeme?

20.12.2017  privítame dvoch hercov z divadla „Na traky“. Naše deti dostanú malý predvianočný darček v podobe veselej rozprávky o nezbedných myškách.

Už tradične pred Vianocami sa celá naša škola pripravuje na Jasličkovú pobožnosť. V kostole v obci vystúpia naši žiaci 21.12.2017 o 16,00 h. Všetci ste srdečne pozvaní!

22.12.2017 čakajú našich žiakov triedne besiedky, na ktorých si zaspievame koledy, pochutia si na sviatočnom pečive, voňavom punči a navzájom sa obdarujú drobnými darčekmi.

U nás platí heslo: „Škola – druhý domov.“ Preto máme aj prekrásne vyzdobený stromček, tento rok dokonca dva, svietniky, ikebany, ozdoby. Na oknách zvonia zvončeky i kostolné zvony, poletujú snehové vločky, tancujú anjeli. Ihličím i Vianocami vonia celá škola.

 

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

v rodine len pokoj a smiech.

Dobrú Silvestrovskú náladu,

šťastie, zdravie, pohodu

v novom roku 2018

 všetkým Opatovčanom želajú

 žiaci a zamestnanci  ZŠ v Opatovciach nad Nitrou

 

Mgr. Monika Škrabanová, riaditeľka školy


 

Vitaj, nový školský rok!

„Stíchlo pole, zadul vietor, škola brány otvára. Všetkých žiakov veľkých, malých do náručia zvoláva.“

Aj tá naša opatovská po dvoch mesiacoch oddychu, zábavy a hier sa otvorila deťom 4. 9. 2017. Riaditeľka ZŠ Mgr. Monika Škrabanová privítala všetkých prítomných, ale hlavne školákov. Zaželala im veľa zdravia a chuti do práce. Osobitne sa prihovorila malým prváčikom, pre ktorých sa školské povinnosti práve začínajú. V rúčkach mali kvietky, niektorí v očkách aj strach, ale všetci sa do školy tešili.

Žiakov ZŠ a deti MŠ pozdravila aj starostka obce Mgr. Dana Melišková a chvíľu sa s nimi porozprávala. Priniesla so sebou aj plné košíky cukríkov a sladkostí, za ktoré v mene našich žiakov ďakujem.

Program pokračoval obľúbenou pasovačkou. Najstarší štvrtáci prijímali medzi seba najmenších prváčikov a kráľ Jakub IV. ich pasoval za riadnych žiakov našej školy. Najprv  však všetkým ukázali, akí sú šikovní, múdri a smelí. Zložili prvácky sľub a prevzali si pamätné listy, rozprávkové knižky, medaily a tortičky s jednou symbolickou sviečkou.

„Už som prvák, veru tak! V prvej triede prvý žiak. Prvá taška – trochu veľká, prvá pani učiteľka...“

Základnú školu v školskom roku 2017/2018 navštevuje 53 žiakov a  dve dievčatá študujúce v zahraničí.

1.ročník: 9 žiakov – triedna učiteľka Mgr. Viera Šályová

2.ročník: 17 žiakov – triedna učiteľka Mgr. Radka Lackovičová

3.ročník: 13 žiakov – triedna učiteľka Mgr. Andrea Gatialová

4.ročník: 14 žiakov –  triedna učiteľka Mgr. Monika Škrabanová

Dlhoročným členom nášho  kolektívu je aj správca opatovskej farnosti ThDr. Jozef Meško, ktorý vyučuje náboženskú výchovu vo všetkých ročníkoch.

Mgr. Andrea Gatialová je vyučujúcou anglického jazyka, telesnej a výtvarnej výchovy.

Pani vychovávateľka Terézia Perinová sa stará o deti v ŠKD v popoludňajších hodinách. Keďže počet žiakov navštevujúcich školský klub detí narástol až na 44, pribudla nám ďalšia vychovávateľka pani Veronika Štetiarová, a tak máme v škole dve oddelenia ŠKD.

Žiakom našej ZŠ v školskom roku 2017/2018 ponúkame tieto záujmové krúžky:  hravá angličtina /1. a 2. roč./ a športuj s jazykom /3. a 4. roč./. Aj v tomto roku budú v našej ZŠ učitelia zo ZUŠ v Bojniciach vyučovať spev, hru na keybord, hru na flautu, hudobnú náuku a tanec.

Školský rok sa ešte len rozbieha a my sme už stihli uskutočniť didaktické hry v prírode. Už tradične  sme navštívili zoo v Bojniciach. V piatok 8. 9. 2017 sme si užili veľa radosti. Čakali na nás zvieratká od výmyslu sveta, skákací hrad, kolotoče, zmrzlina a prechádzka za slnečného počasia. To všetko prispelo k spokojnosti našich žiakov.

K obľúbeným aktivitám počas Dňa jablka a  Dňa mlieka pribudla tento rok nová.  24. september  bol vyhlásený ako medzinárodný deň srdca. Téma srdca  deti zaujala, pretože obe pani vychovávateľky im poskytli množstvo dôležitých informácií o srdci a ponúkli im zaujímavé činnosti.

Na prahu nového školského roka si všetci spoločne zaželajme veľa zdravia a úspechov v práci.

 

Mgr. Monika Škrabanová, riaditeľka školy


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka