Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

Materské školstvo

 

Povereníctvo školstva a osvety zriadilo od 1.oktobra 1946 štátne detské opatrovne. K tomuto dátumu bola opatrovňa zriadená aj v obci Opatovce, ale z technických príčin sa s výchovnou činnosťou započalo až v januári 1947 v jednej z miestnosti starej školskej budovy oproti kaplnke s počtom 58 prihlásených detí. Prvou detskou opatrovateľkou sa stala Irena Andrisová, rodáčka z Koša.
V roku 1948 sa z opatrovne stala materská škola s počtom 51 detí. Vzhľadom k tomu, že priestory MŠ boli nevyhovujúce, KNV v Nitre dal súhlas na stavbu novej budovy MŠ s nákladom 2.mil. korún. Mimoriadny význam malo započatie stavby v roku 1951. Hrubá stavba bola dokončená veľmi rýchlo, potom boli práce na dlhšiu dobu prerušené. Nová budova bola daná do užívania 15.februára 1954. Budova materskej školy bola prvá svojho druhu v okrese.
Stav detí sa znižoval, a tak niekoľko rokov bolo v prevádzke len jedno oddelenie. V roku 1962 materská škola začala prevádzku s celodennou starostlivosťou o detí vrátane stravovania.
V 70.rokoch stav detí narastal a budova už nevyhovovala hygienickým a priestorovým požiadavkám. Počas šk. roka 1977/78 MŠ nebola v prevádzke z dôvodu rekonštrukcie. Táto bola ukončená k 30.septembru 1978. A tak 2.oktobra 1978 do troch oddelení MŠ nastúpilo 78 detí. Nasledovali roky rozkvetu MŠ, dobrej spolupráce učiteliek s rodičmi, všestranného rozvoja detí s dôrazom na prípravu predškolákov.
Veľmi nepriaznivým zásahom do výchovnej práce MŠ bol zákon SNR zo dňa 26.11. 1990 o štátnej správe školstva vrátane rozpočtovania. V dôsledku zmenenej spoločensko – politickej situácie a s ňou súvisiacou nezamestnanosťou stav detí v MŚ prudko poklesol. Každoročne sa zvyšuje stravné, škola prežíva len s podporou sponzorov, obce a rodičov. Veľmi dobrým pomocníkom je rada školy. V šk. roku 200/2001 sa podarilo zabezpečiť opravu strechy a maľovanie priestorov budovy školy. V šk. roku 2002/2003 navštevuje MŠ 46 detí v 2 oddeleniach.
Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy obec. Bez ohľadu na problémy a ťažkosti ekonomického charakteru je starostlivosť o deti a ich výchovu na vysokej úrovni. Dôraz sa kladie na prosociálnu výchovu, rozvoj estetického cítenia, na zodpovednosť detí o svoje zdravie. Z detí jednotlivých oddelení sú vytvorené výchovné spoločenstvá založené na priateľstve a vzájomnom porozumení.

 


 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka