Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História TJ

Historia Telovýchovnej jednoty

Žiaci 1983/1984

Žiaci 1983/1984

Muži 1986/1987

Muži 1986/1987


 

Pohyb a mladosť patria k sebe. Tak tomu bolo v minulosti, tak je to aj dnes. Hry v prírode v podobe naháňačiek, skrývačiek, kúpania sa v potoku, či kopanie do ,,handrovej lopty“ patrili k zábavkám terajších osemdesiatnikov, aj keď len počas pasenia dobytka, husí, či v krátkych prestávkach medzi prácami v poli. Športová činnosť v obci sa začala organizovať až koncom 40. rokov 20. storočia. Niekoľko športových nadšencov založilo športový klub, ktorý 22. júna 1947 usporiadal na miestnom ihrisku športový deň. Ihrisko, to bola lúka na rozhraní opatovského chotára s Ukrniskami, ktorú dal do prenájmu mladým športovcom miestny národný výbor. Títo lúku upravili, vyrovnali a začali na nej hrať futbal. Futbalový oddiel sa začal formovať v roku 1949, ale história futbalu sa začína písať až v roku 1950 založením futbalového oddielu Sokol. Pri jeho zrode stáli bratia Jozef a Ján Pastierikovci, Gejza Pastierik, Jozef Obyvateľ, Štefan Vrajko a Šimon Srna. Futbal hrali najmä pre radosť, ale medzi mladými mužmi záujem ochaboval a družstvo mužov sa v roku 1957 rozpadlo. V tréningoch a hre pokračovali len dorastenci na ihrisku, ktoré bolo pomerne ďaleko od dediny a naviac sa rozkladalo na podmočenej pôde. Po založení JRD sa lúky rozorali a obec pridelila športovcom náhradné miesto, na ktorom sa postupne vybudovalo ihrisko, ktoré športovcom a občanom slúži aj v súčasnosti. Na novej hracej ploche sa začalo športovať od roku 1963. Do telovýchovnej jednoty prišli mladí nádejní futbalisti, z ktorých boli vytvorené dve družstvá – žiaci a dorastenci. Vzhľadom na podporu futbalu zo strany JRD sa z TJ Sokol stáva TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou. V roku 1977 má TJ 65 členov a dve futbalové družstvá – muži hrajúci v III. triede okresnej súťaže a dorastenci hrajúci v II. triede okresnej súťaže. Avšak podmienky pre šport sú nevyhovujúce – športovci majú k dispozícií len jednu nezariadenú miestnosť v požiarnej zbrojnici, futbalisti - aj hosťujúci sa pri zápasoch prezliekajú pod holým nebom. Táto situácia prinútila členov TJ svojpomocne začať budovať provizórne drevené šatne s troma miestnosťami, sprchami a toaletami. Šatne sa začali používať v roku 1980. V tom istom roku bolo ihrisko ozvučené, čo prispelo k zvýšeniu úrovne športových podujatí. V decembri 1980 bol za predsedu výboru TJ Družstevník zvolený Ľubomír Petreje, ktorý túto funkciu zanietene a s prehľadom vykonáva až do súčasnosti. Futbalistom sa začalo dariť v okresných súťažiach, zohrávali množstvo priateľských stretnutí, zúčastňovali sa turnajov a ďalších športových podujatí - družstvo mužov okresných turnajov SNP, veteráni turnajov - Memoriál Bereckého. V roku 1983 aktívne pôsobilo v TJ Družstevník 86 členov v dvoch odboroch – futbal s troma družstvami – muži, dorastenci, starší žiaci a novozaložený odbor turistiky s dvoma oddielmi – dospelí a turistický oddiel mládeže (TOM). Turisti začali veľmi nadšene a zodpovedne pripravovať a realizovať turistické podujatia – výstupy, pochody, zimné pochody na bežkách. V krátkom čase sa v kategórii malých turistických oddielov prepracovali na pozíciu – najlepší v okrese v Prievidza. V organizovaní športového života bol rok 1984 veľmi úspešný. Muži a starší žiaci sa vo futbale prebojovali do druhej triedy okresných súťaží, jeden člen turistického oddielu sa zúčastnil na Bielej stope SNP. Od roka 1986 začal pracovať oddiel stolného tenisu. Členovia sa úspešne zúčastňovali súťaží, v roku 1988 v okresnej súťaží získali 1. miesto. Čiernym dňom pre TJ Družstevník bol 26. október 1986. Vo večerných hodinách vznikol požiar v priestoroch šatní. Prievidzským požiarnikom za pomoci domácich požiarnikov, športovcov a občanov sa ho podarilo uhasiť po dvoch hodinách. Športová činnosť však neochabla, naopak, futbalisti začali trénovať intezívnejšie, čo sa prejavilo na výsledkoch. V tom čase sa začali cieľavedomejšie venovať aj žiakom ZŠ. S výstavbou nových šatní s príslušenstvom sa začalo v ,,akcii Z“. Na brigádach sa zúčastňovali členovia všetkých spoločenských organizacií NF. Objekt bol odovzdaný do užívania v roku 1990 spolu s novovybudovanou prístupovou cestou. Medzi športové zaujímavosti patrí účasť dievčenského futbalového družstva na Dňoch športu v Bojniciach – Dubnici v tom istom roku. Od samých prvopočiatkov organizovaného športu bola a je pre všetkých športovcov samozrejmosťou brigádnická činnosť na budovaní športových objektov, poľnohospodárstve, pri skrášľovaní a čistení verejných priestranstiev, potokov, budov, na organizovaní podujatí detí. Po tragickej smrti Rudolfa Škandíka telovýchovná jednota na jeho pamiatku začala organizovať turnaje Memoriál Rudolfa Škandíka – celkove štyri v rokoch 1993-1996. Na organizovanie športu v obciach nebolo nikdy dosť finančných prostriedkov- bolo ich len menej alebo viac. Táto skutočnosť negatívne vplýva na úroveň jednotlivých športov. Začiatok 90. rokov minulého storočia poznačil športové dianie v obci. Turistický odbor ukončil svoju činnosť v roku 1994. Futbalový odbor trpí nedostatkom hráčov a v roku 1995 družstvo mužov klesá do IV. triedy okresnej súťaže. Za účelom zlepšenia finančnej situácie TJ prenajíma objekty súkromnej firme. Pokles do IV. triedy mužstvo vyburcoval k vyššej športovej aktivite a tréningovej disciplíne - dosiahli 1. miesto a nádej na postup do vyššej triedy. Stalo sa tak v roku 1997- postúpili do II. triedy okresnej súťaže, dorastenci sa udržali v III triede. Veteráni odohrali päť priateľských zápasov. Obec zo svojho rozpočtu každoročne prispieva na činnosť TJ pomerne vysokou finančnou čiastkou. Športovci zas brigádujú na zveľadovaní obce, ale aj na úprave areálu ihriska, v ktorom začali budovať tenisové kurty. Stav členstva vo futbalových družstvách v roku 2000, v roku 50. výročia založenia futbalového oddielu, je nasledovný: žiaci – 30, dorastenci- 18, muži- 28, veteráni - počet členov nestáli. Celý rok sa niesol v znamení tohto výročia. Objekt bol splynofikovaný, uskutočnila sa oprava krytiny, priestory boli vymaľované. Na všetkých prácach sa brigádami podieľali hlavne športovci . Družstvo mužov sa v tomto jubilejnom roku prebojoval do I. triedy okresnej súťaže, aj dorastenci hrajú I. triedu, starší žiaci zostali v III. triede. V ďalšom roku muži prepadli do II. triedy, veteráni boli prví v turnaji veteránov. Výbor TJ zabezpečoval zavlažovanie ihriska a výstavbu tenisového kurtu. Rok 2002 bol po športovej stránke pre jednotlivé futbalové družstvá úspešný, najmä pre žiacke družstvo, ktoré si v III. triede okresnej súťaže vybojovalo 1. miesto. V tomto roku športovci zväčšovali hraciu plochu ihriska ako podmienku na športové zápolenia vo vyššej súťaži a v záujme bezpečnosti hráčov. V priebehu 90. rokov boli pokusy viacerých skupín obyvateľov športovať menej známych oblastiach, avšak záujem trval vždy veľmi krátko. Do súčasnosti sa udržal len biliard, ktorý má veľa priaznivcov a v rámci obce sa každoročne uskutočňuje turnaj. Rytmickým cvičeniam hlavne v zimnom období sa venujú ženy. Tradičným športom v obci zostáva futbal. Nádej na rozvoj v budúcnosti má aj tenis, pre ktorý sa v obci vytvárajú veľmi dobré podmienky. Na výročnej členskej schôdzi TJ Družstevník v apríli 2003 sa uskutočnila voľba nového výboru. Predsedom TJ zostáva Ľubomír Petreje. VČS schválila novú funkciu – prezident TJ. Za prvého prezidenta bol zvolený Jozef Meliško. Hlavnými sponzormi TJ Družstevník sú firmy UNISTAV a.s. Prievidza a DRASTAV s.r.o. Opatovce nad Nitrou. Okrem zabezpečovania športovej činnosti hlavne futbalových oddielov výbor TJ v roku 2003 prehodnocuje umiestnenie tenisových kurtov a názov TJ Družstevník.


 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka