Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PSBU - minulosť

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Opatovce nad Nitrou

Tereziánska reforma urbára z roka 1767 zastihla Opatovce ako poľnohospodársku obec, v ktorej sa na pôde hospodárilo trojpoľným systémom- striedavo sa siala jarina, ozimina a ponechával sa úhor.
V prvých desaťročiach 20. storočia urbárnici obhospodarovali les a pasienky, ktoré dávali do prenájmu. V tridsiatich rokoch 20. storočia rozloha urbárskeho majetku činila 217,6565 ha- tvorili ho hory, pasienky, lúky a časť toku rieky Nitry. Celá táto plocha tvorila 116 urbárskych štvrtí. Jedna urbárska štvrť mala hodnotu 4000 korún. Celé štvrte však už aj v tom čase boli zriedkavosťou, lebo tieto sa dedením delili. V roku 1935 bolo v obci 214 majiteľov – urbaristov. V roku 1936 v príjmoch od jednotlivcov nachádzame poplatok za statok - 4 559,50 Kč, za poľovné právo - 500,- Kč, árendy vyniesli 502,- Kč.
Valné zhromaždenie volilo výbor na 5 rokov. V roku 1936 boli v urbárskom výbore tieto funkcie: predseda, gazda, zapisovateľ, pokladník a členovia bez stanovenia funkcie.
V rámci socializácie poľnohospodárstva a zoštátnenia lesov boli urbáre zrušené a na pôde hospodáril štát a jednotné roľnícke družstvá.
V súlade zo zákonmi č. 229/1991 Zb a č.330/1991 Zb štátne lesy vrátili 68 ha lesa v chotárnych častiach Staré háje a Chobot novokonštituovanému spoločenstvu bývalých urbárnikov. Výbor začal riešiť zložité problémy súvisiace s vysporiadaním vzťahov. Začiatkom roka 1996 valné zhromaždenie zvolilo nový výbor, ktorý pracuje do súčasnosti.
Funkciu odborového lesného hospodára od roka 2000 vykonáva Jozef Hatvanyi. Práca v lese sa riadi lesným hospodárskym plánom. Výrub sa vykonáva formou obnovy a výchovy lesa. Priemerný ročný objem ťažby je 300 m dreva vo všetkých sortimentoch. V rámci obnovy lesa sa ročne vysadí priemerne 4000 sadeníc, z toho 3000 sadeníc duba a 1000 sadeníc červeného smreka. Urbárnici v roku 1993 prispeli na stavbu kostola v obci drevom, ktoré pripravili, popílili a posťahovali z urbárskej hory.
Spoločenstvo bývalých urbárnikov v spoluprácou s Poľovníckym združením Bojnice počas celého roka zabezpečuje ochranu majetku urbárnikov, poľovníckeho revíru i susedného štátneho lesa prostredníctvom štyroch dvojčlenných hliadok.
Okrem toho opatovskí urbárnici vlastnia pasienky v rozlohe 250 ha, ktoré boli v užívaní JRD Koš a v súčasnosti na nich hospodári Roľnícke družstvo podielnikov Koš.
Na území opatovských urbárnikov poľuje Poľovnícke združenie Bojnice, členmi ktorého sú aj opatovskí urbárnici. Poľovnícke zduženie za poľovné právo platí ročne 1300Sk, odovzdáva 21 kg diviny a jeho členovia odpracovávajú dohodnutý počet hodín pri obnove a ochrane lesa.
V súčasnom období má spoločenstvo bývalých urbárnikov 570 členov, z ktorých 240 už nežije. Výbor v spolupráci so Správou katastra v Prievidzi, Slovenským pozemkovým fondom, Okresným úradom v Prievidzi a pozemkovou knihou vylučuje už nežijúcich členov a nahrádza ich zákonnými dedičmi. Po ukončení tejto náročnej práce sa výbor bude venovať vysporiadaniu pasienkov.
Výbor spoločenstva bývalých urbárnikov v Opatovciach každoročne vo februári zvoláva valné zhromaždenie, na ktoré prizýva zástupcov urbárnikov z Horných a Dolných Šútoviec, zástupcov Obecného úradu Opatovce, Šútovce, Mestského úradu Bojnice a predstaviteľov poľovníckeho zduženia Bojnice.
Súčasní urbárnici sú dôstojnými pokračovateľmi svojich starých otcov a dedov, ktorí v roku 1936 zveľaďovali pôdu pod názvom "Bývalí urbarialistia obce Opatovce“.

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka