Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci Obecného úradu

Jana Cagáňová

Kontakt: 046/518 60 60 - 0911360942

E-mail: jana.caganova@opatovcenadnitrou.sk

Činnosť:

 • podateľňa a archív
 • vedenie registra obyvateľov (ohlasovňa)
 • osvedčovacia agenda - osvedčovanie podpisov a fotokópií
 • vedenie agendy na úseku bytového hospodárstva - správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
 • vedenie agendy súvisiacej s činnosťou starostu obce a obecného zastupiteľstva
 • vedenie registra nehnuteľností v obci
 • potvrdzovanie tlačív pre občanov na sociálne účely
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase
 • vedenie agendy na úseku slobodného prístupu k informáciám
 • vydávanie obecných novín Opatovský prameň
 • vedenie hlavnej pokladne obce
 • poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 • vydávanie potvrdení o veku stavby
 • nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase
 • vedenie obecnej knižnice
 • platby za opatrovateľskú službu
 • prenájom priestorov kultúrneho domu

 

Dagmar Šimurková

Kontakt: 046/518 60 63 - 0905505793

E-mail: dagmar.simurkova@opatovcenadnitrou.sk

Činnosť:

 • vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • spracovanie miezd
 • platby za opatrovateľskú službu
 • zabezpečovanie údržby verejných priestranstiev v obci
 • objednávky na veľkoobjemové kontajnery
 • nakladanie s odpadmi v obci
 • organizácie a riadenia aktivačnej činnosti a menších obecných služieb

 

Ing. Jana Vidová

Tel: 046/518 60 63 - 0911360942

E-mail: jana.vidova@opatovcenadnitrou.sk

Činnosť:

 • vedenie agendy účtovníctva obce
 • vedenie hlavnej pokladne obce
 • spracovanie rozpočtu obce, sledovanie a spracovanie jeho čerpania, príprava zmien rozpočtu obce
 • spracovanie záverečného účtu obce a ďalších výročných dokumentov v zmysle platnej legislatívy
 • vedenie agendy na úseku poskytovania štátnych dotácií, ich sledovanie a zúčtovanie
 • vedenie agendy na úseku poskytovania dotácií poskytovaných z rozpočtu obce, ich sledovanie a kontrola zúčtovania

 

Ing. Denisa Vidová

Tel: 046/5186065 - 0911360942

E-mail: denisa.vidova@opatovcenadnitrou.sk

Činnosť:

 • správa a výber miestnych daní a poplatkov
 • daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • príprava kultúrnych podujatí a občianskych obradov
 • prenájom priestorov kultúrneho domu v obci

 

Marcela Ledecká

kontakt: 046/518 60 60, 0911 360 942

Činnosť:

 • príprava kultúrnych podujatí v obci; príprava občianskych obradov
 • príprava priestorov pre kultúrne podujatia a občianske obrady v obci
 • prenájom priestorov kultúrneho domu

 

Janka Škreková

kontakt: 046/518 60 60, 0915 998 241

Činnosť:

 • upratovačka
 • správca domu smútku a cintorína
 • príprava priestorov pre kultúrne podujatia a občianske obrady v obci

 

Ján Krajčík, Branislav Ťažiar, Peter Adámik

Činnosť:

 • zabezpečovanie údržby verejných priestranstiev v obci
 • príprava priestorov pre kultúrne akcie

 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka