Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Aktuálne oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne  27. 09. 2019 od 7,30 h do 15,30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci Opatovce nad Nitrou uvedené v prílohe.


 
 

Most cez rieku Nitru v obci Opatovce nad Nitrou - informáciaVytlačiť
 

Informácia o súčasnom stave mostného objektu M4929 na ceste III/1773 cez rieku Nitra:

Po havárii motorového vozidla na moste M4929 cez rieku Nitra v obci Opatovce nad Nitrou  bola dňa 15.4.2019 vykonaná  pracovníkom zodpovedným za údržbu mostných objektov mimoriadna prehliadka na základe ktorej bol po vizuálnej prehliadke stavebno - technický stav mosta navrhnutý do triedy VI.

Na základe daného Správa ciest TSK zadala vypracovanie diagnostiky mostnej konštrukcie a statického výpočtu únosnosti mosta cez rieku Nitra M4929 v obci Opatovce nad Nitrou, na ceste III/1773 autorizovanému stavebnému inžinierovi. Statik na základe diagnostického prieskumu mosta  vypracoval statický prepočet mosta a stanovil únosnosti, zohľadňujúce reálny stavebno-technický stav objektu.

Súčasťou správy diagnostiky mosta je taktiež návrh opatrení, ktoré  je potrebné na moste vykonať na zlepšenie existujúceho stavebno-technického stavu. Okamžité opatrenia:  

  • osadiť navrhované aktuálne dopravné značenie informujúce o zaťažiteľnosti (22t),
  • vykonávať pravidelnú prevádzkovú a stavebnú údržbu na mostnom objekte.                           

Z vykonanej diagnostiky a prepočtu únosnosti vyplýva že stavebno-technický stav mosta M4929 je zaradený v stupni V. – Zlý.  (Poruchy znižujúce zaťažiteľnosť mosta ale odstrániteľné bez väčších zásahov). Na základe uvedeného bude rekonštrukcia mosta M4929 cez rieku Nitra v obci Opatovce nad Nitrou zaradená do plánu investícií na roky 2020-2022. Samotné rekonštrukčné práce budú realizované na základe spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie.

Ing.Radovan Karkuš, poverený riadením

Správa ciest TSK


 

Stanovisko Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, stredisko Prievidza:

Na mostnom Objekte M4929 v Opatovciach nad Nitrou, bola vykonaná mimoriadna prehliadka, pri ktorej sa zistilo zhoršenie stavu mosta zo stupňa 5 zlý na 6 veľmi zlý (celkovo 7miestna škála).

Na základe prehliadky bolo na moste osadené dopravné značenie obmedzenia najvyššej dovolenej rýchlosti - B31a (30 km). V najbližšej dobe sa zrealizuje statické posúdenie (diagnostika) mostného objektu, na základe ktorého sa stanoví další postup prác na mostnom objekte.


 
 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiachVytlačiť
 

Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici poverení funkciou opytovateľa vykonajú v dňoch od 1. júla do 31. októbra 2019 zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach vo vybraných domácnostiach v našej obci. 


 
 

Vývoz komunálneho odpadu - stanoviskoVytlačiť
 

Stanovisko spoločnosti Marius Pedersen, a. s. ohľadom vývozu komunálneho odpadu  a to hlavne k tomu, že  niektorí občania nedodržiavajú separovanie zberu a  pri vývozoch komunálneho odpadu dochádza k preplneniu nádob, ktoré sú potom ťažko manipulovateľné.

„Zamestnanci spoločnosti majú príkaz nevyvážať nádobu na komunálny odpad  v prípade preťaženej nádoby, ktorá je ťažko manipulovateľná,  z dôvodu, aby nedochádzalo k poškodeniu  cudzieho majetku a k možnému úrazu pri manipulácií preťaženej nádoby.“ 


 
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Obec Opatovce nad Nitrou v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.


 
 

Informácia o povinnosti čipovania psovVytlačiť
 


 
 

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvuVytlačiť
 

Muničný sklad Nováky oznamuje, že v dňoch:

5. - 6. septembra

12. - 13. septembra

19. - 20. septembra

26. - 27. septembra 2019

bude v priestoroch objektu "Duklianských kasárni - Topirenska dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. 


 
 
Položky 1-7 z 11

Opatovce nad Nitrou

Obec Opatovce nad Nitrou


 

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka