Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Aktuálne oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 29. 10. 2019 v čase od 7,30 h do 16,30 h (predpoklad) bude prerušená distribúcia elektriny v obci Opatovce nad Nitrou z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci Opatovce nad Nitrou uvedených v Prílohe - zoznam nehnuteľností.


 
 

Chovatelia ošípaných - upozornenieVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky oznamuje, že povinnosťou každého chovateľa aj jedného kusa ošípanej je byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. 

Táto registrácia je bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne iné povinnosti, napríklad daňové. V prípade ochorenia zvierat na africký mor ošípaných nebudú neregistrovanému chovateľovi preplatené žiadne náklady a ešte mi hrozí pokuta za neregistrovanú farmu.

Občania môžu Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Prievidzi kontaktovať na telefónnom čísle 046/ 54 222 47.


 
 

Most cez rieku Nitru v obci Opatovce nad Nitrou - informáciaVytlačiť
 

Informácia o súčasnom stave mostného objektu M4929 na ceste III/1773 cez rieku Nitra:

Po havárii motorového vozidla na moste M4929 cez rieku Nitra v obci Opatovce nad Nitrou  bola dňa 15.4.2019 vykonaná  pracovníkom zodpovedným za údržbu mostných objektov mimoriadna prehliadka na základe ktorej bol po vizuálnej prehliadke stavebno - technický stav mosta navrhnutý do triedy VI.

Na základe daného Správa ciest TSK zadala vypracovanie diagnostiky mostnej konštrukcie a statického výpočtu únosnosti mosta cez rieku Nitra M4929 v obci Opatovce nad Nitrou, na ceste III/1773 autorizovanému stavebnému inžinierovi. Statik na základe diagnostického prieskumu mosta  vypracoval statický prepočet mosta a stanovil únosnosti, zohľadňujúce reálny stavebno-technický stav objektu.

Súčasťou správy diagnostiky mosta je taktiež návrh opatrení, ktoré  je potrebné na moste vykonať na zlepšenie existujúceho stavebno-technického stavu. Okamžité opatrenia:  

  • osadiť navrhované aktuálne dopravné značenie informujúce o zaťažiteľnosti (22t),
  • vykonávať pravidelnú prevádzkovú a stavebnú údržbu na mostnom objekte.                           

Z vykonanej diagnostiky a prepočtu únosnosti vyplýva že stavebno-technický stav mosta M4929 je zaradený v stupni V. – Zlý.  (Poruchy znižujúce zaťažiteľnosť mosta ale odstrániteľné bez väčších zásahov). Na základe uvedeného bude rekonštrukcia mosta M4929 cez rieku Nitra v obci Opatovce nad Nitrou zaradená do plánu investícií na roky 2020-2022. Samotné rekonštrukčné práce budú realizované na základe spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie.

Ing.Radovan Karkuš, poverený riadením

Správa ciest TSK


 

Stanovisko Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, stredisko Prievidza:

Na mostnom Objekte M4929 v Opatovciach nad Nitrou, bola vykonaná mimoriadna prehliadka, pri ktorej sa zistilo zhoršenie stavu mosta zo stupňa 5 zlý na 6 veľmi zlý (celkovo 7miestna škála).

Na základe prehliadky bolo na moste osadené dopravné značenie obmedzenia najvyššej dovolenej rýchlosti - B31a (30 km). V najbližšej dobe sa zrealizuje statické posúdenie (diagnostika) mostného objektu, na základe ktorého sa stanoví další postup prác na mostnom objekte.


 
 
Položky 1-3 z 12

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka