Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Aktuálne oznamy

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2019Vytlačiť
 


 
 

Most cez rieku Nitru v obci Opatovce nad Nitrou - informáciaVytlačiť
 

Informácia o súčasnom stave mostného objektu M4929 na ceste III/1773 cez rieku Nitra:

Po havárii motorového vozidla na moste M4929 cez rieku Nitra v obci Opatovce nad Nitrou  bola dňa 15.4.2019 vykonaná  pracovníkom zodpovedným za údržbu mostných objektov mimoriadna prehliadka na základe ktorej bol po vizuálnej prehliadke stavebno - technický stav mosta navrhnutý do triedy VI.

Na základe daného Správa ciest TSK zadala vypracovanie diagnostiky mostnej konštrukcie a statického výpočtu únosnosti mosta cez rieku Nitra M4929 v obci Opatovce nad Nitrou, na ceste III/1773 autorizovanému stavebnému inžinierovi. Statik na základe diagnostického prieskumu mosta  vypracoval statický prepočet mosta a stanovil únosnosti, zohľadňujúce reálny stavebno-technický stav objektu.

Súčasťou správy diagnostiky mosta je taktiež návrh opatrení, ktoré  je potrebné na moste vykonať na zlepšenie existujúceho stavebno-technického stavu. Okamžité opatrenia:  

  • osadiť navrhované aktuálne dopravné značenie informujúce o zaťažiteľnosti (22t),
  • vykonávať pravidelnú prevádzkovú a stavebnú údržbu na mostnom objekte.                           

Z vykonanej diagnostiky a prepočtu únosnosti vyplýva že stavebno-technický stav mosta M4929 je zaradený v stupni V. – Zlý.  (Poruchy znižujúce zaťažiteľnosť mosta ale odstrániteľné bez väčších zásahov). Na základe uvedeného bude rekonštrukcia mosta M4929 cez rieku Nitra v obci Opatovce nad Nitrou zaradená do plánu investícií na roky 2020-2022. Samotné rekonštrukčné práce budú realizované na základe spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie.

Ing.Radovan Karkuš, poverený riadením

Správa ciest TSK


 

Stanovisko Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, stredisko Prievidza:

Na mostnom Objekte M4929 v Opatovciach nad Nitrou, bola vykonaná mimoriadna prehliadka, pri ktorej sa zistilo zhoršenie stavu mosta zo stupňa 5 zlý na 6 veľmi zlý (celkovo 7miestna škála).

Na základe prehliadky bolo na moste osadené dopravné značenie obmedzenia najvyššej dovolenej rýchlosti - B31a (30 km). V najbližšej dobe sa zrealizuje statické posúdenie (diagnostika) mostného objektu, na základe ktorého sa stanoví další postup prác na mostnom objekte.


 
 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiachVytlačiť
 

Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici poverení funkciou opytovateľa vykonajú v dňoch od 1. júla do 31. októbra 2019 zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach vo vybraných domácnostiach v našej obci. 


 
 

Vývoz komunálneho odpadu - stanoviskoVytlačiť
 

Stanovisko spoločnosti Marius Pedersen, a. s. ohľadom vývozu komunálneho odpadu  a to hlavne k tomu, že  niektorí občania nedodržiavajú separovanie zberu a  pri vývozoch komunálneho odpadu dochádza k preplneniu nádob, ktoré sú potom ťažko manipulovateľné.

„Zamestnanci spoločnosti majú príkaz nevyvážať nádobu na komunálny odpad  v prípade preťaženej nádoby, ktorá je ťažko manipulovateľná,  z dôvodu, aby nedochádzalo k poškodeniu  cudzieho majetku a k možnému úrazu pri manipulácií preťaženej nádoby.“ 


 
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Obec Opatovce nad Nitrou v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.


 
 

Informácia o povinnosti čipovania psovVytlačiť
 


 
 

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvuVytlačiť
 

Muničný sklad Nováky oznamuje, že v dňoch:

1. - 2. augusta

8. - 9. augusta

15. - 16. augusta

22. - 23. augusta

30. augusta 2019

bude v priestoroch objektu "Duklianských kasárni - Topirenska dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. 


 
 
Položky 1-7 z 11

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka