Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Aktuálne oznamy

Upozornenie na podanie Oznámenia údajov potrebných k stanoveniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušiaVytlačiť
 

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia), aby si podľa VZN č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Opatovce nad Nitrou, čl. 5 ods. 4 splnili svoju povinnosť oznámenia spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Za každý zdroj znečistenia je nutné podať oznámenie zvlášť a údaje sú za rok 2018.

Za nesplnenie povinnosti obec Opatovce nad Nitrou uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa čl. 8 ods. 2  tohto VZN vo výške  do 663,87 €.

Oznámenie  údajov   pre   určenie   výšky   poplatku zasielajte písomne na adresu Obec Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad č. 393, 972 02 Opatovce nad Nitrou, alebo e-mailom jana.caganova@opatovcenadnitrou.sk v termíne najneskôr do 15. 2. 2019.

Tlačivo Oznámenia si môžete vyzdvihnúť priamo na Obecnom úrade v Opatovciach nad Nitrou alebo  je zverejnené na webovom sídle obce  https://www.opatovcenadnitrou.sk/download_file_f.php?id=873853


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

jana.caganova@opatovcenadnitrou.sk

 


 
 

Štatistické zisťovanie - Politické postojeVytlačiť
 


 
 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov - výročná členská schôdzaVytlačiť
 

Výbor Základnej oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza bude  dňa 26. 1. 2019. Začiatok schôdze je o 15,30 h  v sále Kultúrneho domu v Opatovciach nad Nitrou.

Poplatok za členské na rok 2019 je 6,- €. Je potrebné si priniesť členské preukazy.

Schôdze sa môžu zúčastniť aj občania, ktorí majú záujem stať sa členom Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov.


 
 

Daň z nehnuteľnosti - daňová povinnosťVytlačiť
 

Obec Opatovce nad Nitrou upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2019 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Opatovciach nad Nitro.

Daňovníci, u ktorých došlo k zmene výmery pozemku, účelu využitia, k nadobudnutiu ďalšieho majetku, resp. k zániku vlastníctva a majetku a pod.,  musia podať Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti  v termíne do 31. januára 2019  na Obecnom úrade v Opatovciach nad Nitrou.


 
 

Zimná údržbaVytlačiť
 

Obec Opatovce nad Nitrou  vyzýva občanov, aby svoje motorové vozidlá odstavené na okrajoch hlavnej cesty a miestnych komunikáciách premiestnili do svojich dvorov, garáží a na iné bezpečné miesta, nakoľko tieto bránia a sťažujú podmienky pri zimnej údržbe vozoviek.


 
 

Novoročný príhovor starostky obceVytlačiť
 


 
 

Trestná činnosť páchaná na starších občanochVytlačiť
 


 
 
Položky 1-8 z 19

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

webygroup

Úvodná stránka