Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Aktuálne oznamy

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 - NávrhVytlačiť
 


 
 

Petícia za okamžité začatie budovania obchvatu mesta PrievidzaVytlačiť
 

Podpisový hárok Petícia za okamžité začatie budovania obchvatu mesta Prievidza môžete podpísať na Obecnom úrade v Opatovciach nad Nitrou počas úradných hodín. 

Viac informácií:  
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidza-spusta-peticiu-za-okamzite-budovanie-obchvatu/  


 
 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 20/2009, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Opatovce nad NitrouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania - Krajský pamiatkový úrad TrenčínVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kVVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Mapa.pdf Mapa.pdf (632 kB)

 
 

Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služiebVytlačiť
 


 
 

Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky - nové prejednanieVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona uvádza, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a listom 1706/2017-1.7/jm zo dňa 14. 09. 2017 začína  nové prejednanie  navrhovanej činnosti.

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-novaky-i- 

 


 
 

Opis projektu - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad NitrouVytlačiť
 


 
 

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvuVytlačiť
 

Vojenský útvar 5728 Martin, pracovisko Nováky oznamuje, že v dňoch 2.; 6. -  9.; 13. - 16.; 20. - 23.; 27. - 30. 11. 2017 bude v priestoroch objektu "Duklianských kasárni - Topirenska dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.


 
 

dnes je: 21.11.2017

meniny má: Elvíra

webygroup

Úvodná stránka