Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Mikuláš

V piatok 9. decembra 2016  o 16,00 h zavíta do sály Kultúrneho domu v Opatovciach nad Nitrou rozprávkar, aby spoločne s deťmi  privolal vílu Rozprávočku. Iba ona môže otvoriť brány svojej krajiny a vypustiť svojich rozprávkových kamarátov do sveta ľudí. A tak sa malí i veľkí stretnú s Červenou čiapočkou, vlkom, či nebojácnymi  tromi prasiatkami.

Na záver medzi seba pozvú i Mikuláša, ktorý  obdaruje Opatovské deti vo veku od 2 do 10 rokov balíčkami plnými sladkých prekvapení.

Zhromaždenie obyvateľov obce

V zmysle  § 11b   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Obecné zastupiteľstvo obce Opatovce nad Nitrou  zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie obecných vecí, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2016  o 17,00 h v sále kultúrneho domu.

Program:

  • Oboznámenie sa s legislatívou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
  • Praktická stránka kompostovania – predstavenie produktov
  • Podľa § 81 ods. 7 b) citovaného zákona je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu – biologicky rozložiteľného kuchynského  odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov. Na základe uvedeného je potrebné vykonať  prieskum záujmu obyvateľov obce o zabezpečenie kompostérov do domácností.

Vzhľadom na dôležitosť tohto stretnutia, je  účasť aspoň jedného zástupcu domácnosti na tomto rokovaní nevyhnutná.

Zber papiera a jedlých olejov a tukov

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa uskutoční zber papiera a jedlých olejov a tukov z domácností.

Zviazaný papier  a sústredený olej a tuky z domácností v plastových nádobách je potrebné vyložiť na viditeľné miesto pred svoje nehnuteľnosti.

Papier je možné zaniesť aj do kontajnera umiestneného v areáli základnej školy. 


 

Oznamy

Položky 1-5 z 6
Návrh rozpočtu obce Opatovce nad Nitrou na roky 2017, 2018, 2019

 
Oznámenie o zámere predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 
Položky 1-5 z 6

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

Vojenský útvar 5728 Martin, pracovisko Nováky oznamuje, že v dňoch 1.12. - 2.12.; 8.12. - 9. 12.; 12.12. - 16.12.2016 a 20.1.2017 a 27.1.2017 bude v priestoroch objektu "Duklianských kasárni - Topire ...

dnes je: 7.12.2016

meniny má: Ambróz

webygroup

Úvodná stránka