Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Aktuálne oznamy

Vývoz plastov a skla na II. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje vlastníkov resp. nájomcov poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. a ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, t. j.  na povinnosť chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, uskutočňovať opatrenia proti rozširovaniu burín a na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.


 
 

Petícia proti činnosti Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky IVytlačiť
 

Na základe prejavenia kvalifikovanej vôle obce Opatovce nad Nitrou bola pripravená petícia obyvateľov obce v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov s cieľom zásadného vyjadrenia ohľadne činnosti dobývania uhlia v rámci dobývacieho priestoru Nováky I. – t. j. otvorenie 12. ťažobného poľa DP Nováky v katastrálnom území obce Opatovce nad Nitrou.

Obyvatelia obce Opatovce nad Nitrou sa právne významným a kvalifikovaným spôsobom úplne jednoznačne vyjadrili  proti činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I“, ktorej navrhovateľom sú Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

Petíciu podpísalo 632 obyvateľov obce. Dňa 01. 06. 2017 bola petícia aj s ďalšími podpornými dokumentami zaslaná na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 32 Bratislava.

 


 
 

Opis projektu - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Opatovce nad NitrouVytlačiť
 


 
 

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvuVytlačiť
 

Vojenský útvar 5728 Martin, pracovisko Nováky oznamuje, že v dňoch 1.-2., 8.-9., 12.-16., 19.-20., 22.-23., 29.-30.6. 2017,  bude v priestoroch objektu "Duklianských kasárni - Topirenska dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.


 
 

dnes je: 29.6.2017

meniny má: Peter a Pavol, Petra

webygroup

Úvodná stránka