Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

internetová stránka obce Opatovce nad Nitrou

Zápis do 1. ročníka

zápis

Riaditeľstvo Základnej školy  Opatovce nad Nitrou 509  oznamuje rodičom, že Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 v čase od 13,00 h do 16,30 h v budove základnej školy.

 

Na zápis prichádzajú deti, ktoré do 31. 08. 2017 dovŕšia 6. rok veku. Bližšie informácie získajú rodičia u riaditeľky základnej školy. 

Zápis do materskej školy

Zápis detí do Materskej školy v Opatovciach nad Nitrou na školský rok 2017/2018 sa bude konať v zápis do MŠpracovných dňoch od 1. mája do 19. mája 2017. Žiadosť potvrdené lekárom treba priniesť v čase od 8,00 h do 16,00 h. Prijímajú sa deti od 3 do 6 rokov - mladšie deti len v prípade, že spĺňajú dané požiadavky - majú osvojené základné hygienické návyky. 

Viac informácií získate osobne v materskej škole, alebo na telefónnom čísle 046/541 17 23.

Materská škola ponúka: tanečný krúžok, predplavecký výcvik, základy anglického jazyka, základy práce s počítačom, výtvarné hry a techniky, podpora environmentálnej výchovy, podpora zdravého spôsobu života.

Výročná členská schôdza

Spoločenstvo vlastníkov súkromného lesa a pasienkov, pozemkové spoločenstvo, Opatovce nad Nitrou 121 a Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obec Opatovce nad Nitrou v zmysle § 14 zákona číslo 97/2013 Z. z. a článku V ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zvolávajú riadne zhromaždenie všetkých členov spoločenstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017 o 15,30 h v Kultúrnom dome v Opatovciach nad Nitrou.

Prezentácia členov spoločenstiev sa začne o 14,30 h. V prípade, že sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť, je možné poveriť zastupovaním inú osobu na základe plnomocenstva.


 

Oznamy

Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1-2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Opatovce nad Nitrou

 
Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

 
Zmena vývozu plastov v roku 2017 - vždy v 1. utorok v mesiaci

 

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

Vojenský útvar 5728 Martin, pracovisko Nováky oznamuje, že v dňoch 2.-3.; 9.-10.; 14.-17.;  23.-24.; 30.-31.3.2017 bude v priestoroch objektu "Duklianských kasárni - Topirenska dolina"  vykonaná pyro ...

dnes je: 28.3.2017

meniny má: Soňa

webygroup

Úvodná stránka